Waar echte wil is, kan ook een weg zijn

Het is inmiddels geen geheim meer, dat er binnen alle bestuurslagen van onze KNBB naarstig wordt gezocht naar de beste bewegwijzering naar de toekomst. Via brainstormsessies tussen bondsbestuur, sectiebesturen, bondsraad en leden wordt geprobeerd om nieuwe gezichtspunten te ontdekken en bestaande onder de loep te leggen.

waar-een-wil-is-is-een-weg

Een absolute voorwaarde om goed te kunnen nadenken over de toekomst is, dat je het verleden kent en begrijpt. Als uitgangspunt kan ongeveer het begin van deze eeuw dienen. In de bestuursvorm zoals we toen hadden, bleek het mogelijk dat financieel beleid en de manier hoe met afdelingsbelangen werd omgesprongen, tot de ondergang van de KNBB zouden kunnen leiden. In 2001, na de bekende ‘noodgreep’ om de bond te redden, is er toen een proces gestart om tot een andere vorm te komen. De geformeerde werkgroep liet vervolgens een stuk verschijnen waarin het voor en tegen van diverse mogelijke structuurvormen inzichtelijk werd gemaakt. Variërend van volledig los van elkaar opererende secties tot een vorm waarin alle secties centraal geleid zouden opereren. In al die modellen werd benadrukt dat het slagen grotendeels tot volledig afhankelijk zou zijn van de taakomschrijving van de onderscheidene bestuurslagen. In de uiteindelijk in 2003 gekozen bondsstructuur bleken in de vastgelegde taak-en bevoegdheidparagrafen echter overlappingen te resteren. Mede en wellicht zelfs vooral daardoor is de KNBB enkele jaren geleden opnieuw in de gevarenzone beland.

Voor de sectie Carambole was dat het moment om te zeggen: tot hier en niet verder. Daarop is weer een werkgroep aan het werk gegaan, nu met als uit-gangspunt dat Carambole de eigen zaken volledig zelf moest kunnen regelen. Dat heeft geleid tot de structuur zoals we vandaag kennen. Alleen Carambole is binnen de KNBB op bijna alle onderdelen verzelfstandigd. Inmiddels is overduidelijk de juistheid van die beslissing gebleken. Carambole is met afstand het meest gezonde deel van de KNBB. Op eigen kracht en zelfs nog de KNBB op sleeptouw nemend is Carambole door een krachtdadig beleid van zijn bestuur van noodlijdend in minder dan drie jaar kerngezond geworden. Je zou dan denken: voor mekaar en houwen zo. .. Niet dus. Als je in de statuten van de KNBB leest, constateer je dat de onderscheidene bevoegdheden en taken nog steeds onvoldoende vastgelegd zijn. De overlap-pingen bestaan nog steeds.

In 2008 heeft het bondsbestuur een stuk gepubliceerd met als titel Visie 2012 eerte aanzet. In dat stuk ziet het bondsbestuur als toekomst een KNBB zonder secties, maar met niveaus van beoefenen, van recreant tot topsport. Die bond zou in die optiek bestuurd worden door een centraal bestuur met vergaande bevoegdheden voor het bondsbureau. En ondanks het feit dat Carambole een volkomen andere richting heeft afgedwongen en daarmee overduidelijk de juiste weg blijkt te hebben gekozen, zijn er signalen dat het bondsbestuur haar eigen visie nog steeds niet heeft losgelaten. Steeds meer wordt duidelijk dat we er met de veranderingen die de laatste jaren doorgevoerd zijn, nog niet zijn. Er moeten nog meer stappen gezet worden.

De verzelfstandiging van Carambole blijkt overduidelijk de juiste richting te zijn. Dus ligt het voor de hand om de andere secties dezelfde richting te laten gaan en eveneens te verzelfstandigen. Of het vier secties blijven of dat er samengevoegd wordt naar twee, is in dit opzicht niet belangrijk. Belangrijk is, dat elke sectie, zowel financieel als anderszins, het op de eigen sectie gerichte beleid volledig zelf voert. Dan blijven er voor een overkoepelend bestuur de overkoepelende taken. Welke taken en bevoegdheden dat gaat inhouden dient, anders dan in het verleden gedaan is, nauwkeurig statutair vastgelegd te worden. Ook de taken en bevoegdheden van de bondsraad zullen dan opnieuw vastgesteld moeten worden. Het bondsbestuur is dan niet meer uitvoerend, maar aanvullend en controlerend. Maar daarmee niet minder belangrijk.

Bron: Biljart totaal (juni 2012)
Auteur: Piet Verhaar
Email: pietvangerte@hotmail.com

Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *