KNBB een eeuw oud

Jubileum uitgesmeerd over een jaar

Op 22 januari is het precies honderd jaar geleden dat de Nederlandsche Biljartbond werd opgericht. De betrokken verenigingen waren Biljart-vereniging Amsterdam, Biljartvereniging K.RA.S. uit Amsterdam, Biljartclub Arnhem, ’s Gravenhaagsche Biljartclub uit Den Haag, Biljartclub Groningen, Friesche Biljartclub uit Leeuwarden en Biljartclub Nijmegen.

Nu honderd jaar later heeft de in 1951 Koninklijk geworden Nederlandse Biljartbond inmiddels meer dan dertigduizend leden,  verdeeld over de secties driebanden, pool, snooker en de KNBB Vereniging Carambole. De mijlpaal van het 100-jarig bestaan wordt door de bond uitgesmeerd over 2011. Bij toeval vindt op 22 januari ook de Inkada Grand Dutch plaats, zodat de geboortedag van de biljartbond door de bestuurders wordt aangegrepen om in Hotel Prinsen in Haarlo het heuglijke feit te gedenken met vertegenwoordigers van de clubs, die een eeuw geleden de aanzet tot het stichten van de Biljartbond hebben gegeven. Daar houdt het ten aanzien van het jubileum even mee op.

Het jubileumprogramma wordt vervolgd met de Supercup, die de KNBB door de Europese biljartbond toegewezen heeft gekregen en in mei in de verschillende kaderspelsoorten en het bandstoten van 18 t/m 22 mei eveneens in Hotel Prinsen in Haarlo wordt gehouden. In die dagen worden op dezelfde tafels ook het EK voor topteams verspeeld. Voor de jeugdteams gebeurt het laatste op dezelfde data in Woubrugge.

Om het 100-jarig bestaan in brede kring te kunnen vieren worden de komende landsfnales, die van 24 tot en met 26 juni worden gehouden, geheel in het teken van het jubileum te staan. Voor het eerst in de geschiedenis zullen alle disciplines in Nieuwegein in actie komen. Her betekent naast carambole, driebanden en pool, dat er in Sporthal Merwestein ook snooker zal worden gespeeld. De 24 biljarttafels in Merwestein zullen niet direct woeden afgebroken, want op dinsdag 28 juni wordt voor het eerst een Nederlands kampioenschap libre voor bedrijventeams in Merwestein gehouden.

knbb-postzegel-2011

Bijzondere jaartallen in de geschiedenis van de KNBB

22 januari 1911 Oprichting van de Nederlandsche Biljartbond (NBB)

1913 Eerste kampioenschap van Nederland in Musis Sacrum in Arnhem

1923 De NBB wordt toegelaten tot bet Nederlands Olympisch Comité (NOC), Oprichting van de Internationale Biljartfederatie (U.I.F.A.B)

1924 Aansluiting van NBB bij U.I.F.A.B.

1925 Jan Dommering wordt als eerste Nederlander Europees- en wereldkampioen In het kader 45/2

1951 Bij het 40-jarig bestaan wordt het predicaat Koninklijk aan de Nederlandse Biljartbond toegekend

1955 Eerste Nederland kampioenschap biljart artistiek

1958 Oprichting van Europese Biljartfederatie WEB) met medewerking van de KNBB.

1959 Oprichting van Nederlandse Sport Federatie (NSF) en wereldbiljartbond (UMB)

1961 50-jarig bestaan wordt gevierd met kampioenscompetitie waaruit de Landfinales ontstaan

1961 KNBB start officieel met jeugdactiviteiten

1963 Eerste nationale competitie, de latere Landsfinale

1966 Compositieballen gaan ivoor vervangen

1966 Het aantal van vijftig districten wordt bereikt

1966 Oprichting van eerste jeugbiljartclub Waalwijk en Opening van Nationale Jeugdbiljartcentrum in deel bondsbureau Amsterdam

1968 Invoering van driebanden-klein derde klasse

1969 KNBB heeft 17.500 leden

1970 Voor het eerst wordt er door driebanden-groot om de KNBB-beker gespeeld

1971 De eerste dameswedstrijden

1972 Introductie van biljarten voor gehandicapten

1974 Bondsbureau in Amsterdam verkocht

1975 Nieuw bondsbureau in Leusden

1975 Inschrijving van het 20.000ste lid

1976 Invoering van de vier gewesten

1978 Biljart Artistiek wordt weer serieus beoefend

1979 Het 25.000ste lid wordt geregistreerd

1980 In gebruikneming van eigen computer

1981 District Utrecht bezit als eerste district een geautomatiseerde ledenadministratie

1981 Eerste vrouw in hoofdbestuur

1985 Oprichting van de Billiards Worldcup Association (BWA)

1986 Bij het 75-jarige bestaan wordt door de Nederlandse Posterijen een biljartpostzegel uitgebracht.

1991 In gebruikname van bondsbureau annex trainingscentrum in Nieuwegein

1996 Invoering van de tijdklok bij het driebanden

2003 Nieuwe structuur KNBB met vier secties en 32 districten. De bondsraad wordt het hoogste orgaan binnen de organisatie.

2009 Verzelfstandiging van sectie carambole in KNBB Vereniging Carambole

2011 KNBB 100 jaar

De Nederlandse biljartbond werd opgericht door zeven verenigingen, Vooral in het noorden (Groningen en Friesland) was men honderd jaar geleden al goed georga-niseerd. Hierboven een opname van de Friesche Club.
De Nederlandse biljartbond werd opgericht door zeven verenigingen, Vooral in het noorden (Groningen en Friesland) was men honderd jaar geleden al goed georganiseerd. Hierboven een opname van de Friesche Club.
jubileum-foto van de 's-Gravere haagsche Biljartclub, die op dat moment het 20-jarig jubileum vierde. De Hagenaars waren eveneens betrokken bij de oprichting van NBB.
jubileum-foto van de ‘s-Gravere haagsche Biljartclub, die op dat moment het 20-jarig jubileum vierde. De Hagenaars waren eveneens betrokken bij de oprichting van NBB.

 

Digiprove sealDe inhoudt op deze pagina van bv b.e.j.a. is Digiproved © 2016
Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *