Kring Dongemond

Biljart Vereniging B.E.J.A. speelt ook mee in de “Kring Dongemond”, welke is opgericht in 1980. Alle leden en verenigingen zijn opgenomen in het “ROS boek“. ROS staat voor Regionaal Overleg Senioren Biljart Kring Dongemond.

Deelnemende biljartverenigingen:

Wedstrijdrooster 2015

Algemeen-reglement- biljartcombinatie- kring- dongemond

herberekening-geertruidenberg-beja-2015_2016-ros-a-b-dagstand

bijlage-herberekening-geertruidenberg-beja-2015_2016-ros-ab-dagstand

Facebooktwitterpinterest

15 reacties op “Kring Dongemond

  1. Beste Olav,

   Deze zijn voor mij en de 120 overige biljarters ondanks alle aangetoonde fouten in deze uitslagen niet in te zien. Heb hierover al een behoorlijke strijd gevoerd met het “bestuur” maar dit heeft nog geen resultaat opgeleverd.
   Momenteel werkt mijn advocaat aan deze stukken, en die is zeer positief.
   De toekomst zal het leren.

   Met sportieve groet,
   Terry van Erp

   1. Beste Terry,

    Wat een onsportief gedrag van dit bestuur, is er iets te verbergen?
    Een biljartvereniging zonder uitslagen, het kan dus toch nog gekker dan in Den Haag!
    Hoop niet dat de penningmeester ook zo met het geld van de vereniging omgaat!

    Greetz Olav

    1. Het kan nog gekker Olav, gevonden fouten in de uitslagen van de teams van Beja doorgegeven aan de wedstrijdleider, geen reactie, na 2e mail, geen reactie, na 10 dagen gebeld met de wedstrijdleider (Kees Huilbrechts), die zegt er zitten geen fouten in en als je niet stop met zoeken laat ik je royeren, dit heb ik al besloten met Jan Luyten. De volgende morgen een telefoontje van onze voorzitter Henk ten Vaanholt, ik moet stoppen met zoeken naar fouten anders gaan ze mij royeren, ik heb geantwoord “welke fouten?” er zitten volgens Kees Huijbrechts geen fouten in. Ik moest dus stoppen met zoeken naar fouten in de uitslagen van afgelopen jaar, en dan mocht ik blijven biljarten en dit lopende jaar wel naar fouten zoeken! Zo niet zou men mij royeren. Ik heb Henk ten Vaanhold hier een antwoord per email op gegeven (KLIK) Wat tot gevolg had dat Henk ten Vaanholt stopte met biljarten en zijn vrijwilligerswerk en functie als voorzitter heeft neergelegd. (KLIK) Deze stukken alleen in te zien voor leden van BV Beja zijn toen gestolen door Piet Visser uit Lage Zwaluwe en bij het bestuur van de Kring afgegeven.

     Men noemt dat zoeken naar fouten, dat men de uitslagen geheim houdt voor de spelers is de reden dat ik mijn eigen punten ben gaan bijhouden. Aan het einde van het seizoen na de prijsuitreiking krijg je dan de punten te zien, en hier zaten redelijk wat afwijkingen in met de door mij berekende punten. Na hercontrole bleef dit zo dus heb ik aan de bel getrokken. Toen ik hierop geen gehoor kreeg ben ik de overige uitslagen van Beja-leden gaan controleren, de gevonden fouten was schrikbarend en ik heb dus weer aan de bel getrokken en gevraagd om de wedstrijdlijsten van alle teams om het hele seizoen te kunnen controleren.

     Dat mocht dus niet, en onder bedreiging van een royement wilde het kringbestuur mij dwingen mijn klacht over de fouten in te trekken en deze fouten onder het tapijt te vegen. Een soort van overkoepelende competitievervalsing, dat de club van de voorzitter (Jan Luyten) met de hakken over de sloot kampioen was geworden dit jaar moeten we dan maar geloven. Mij royeren had als enige doel ervoor te zorgen dat deze competitievervalsing (lees valsheid in geschrifte) niet ontdekt kon worden.

     Ondertussen zijn alle biljarters (op mij na) al op de hoogte gebracht met een of ander verhaaltje dat ik de wedstrijdleider (Kees Huijbrechts) en het bestuur “aanval” en dat men mij gaat royeren…… Men praat enkel over mij en niet met mij. Aanvallen, ik stel enkel de vraag of de rest van de uitslagen wel kloppen omdat na het narekenen van de voor mij ter beschikking staande wedstrijdlijsten van de Beja, (van de andere teams zijn geheim) ik veel fouten heb gevonden.

     Ondertussen was er natuurlijk her en der overleg over en niet met mij, er kwam een ingelaste vergadering om mij te royeren, ik mocht daar niet bij aanwezig zijn en kon mij ook niet verdedigen. Henk ten Vaanhold had al bedankt als vrijwilliger en voorzitter van de Beja, en daarmee dus ook als bestuurslid van de Kring. Maar achteraf is Henk samen met Wim daarheen gegaan om mij op een zijspoor te zetten. Mijn vraag aan Wim of Henk ten Vaanholt daarheen ging werd beantwoord met “Ik weet het niet, Henk ten Vaanholt heeft opgezegd”, Wim Domenie kwam met de “deal” om daar voor mij heen te gaan en mijn standpunten uit te leggen, dit voorgesteld als vriendelijk gebaar bleek achteraf gewoon een hinderlaag om de schade te beperken en het royement op dusdanige wijze in een document te gieten wat geheel buiten de feiten om ging. Al wat ik wilde was dat men de persoonlijke en wedstrijdpunten ging controleren aan de hand van de originele wedstrijdformulieren, hier zaten alleen al bij onze vereniging de Beja 60 fouten in het afgelopen jaar van 16 spelers, dat zijn 4 van de 18 teams, dus reken maar uit wat dit over de hele competitie aan fouten is. Hier spreekt men in het royement totaal niet over! (Zie bijlage: fouten berekeningen) De lijst is vanzelfsprekend langer, maar van deze berekening beschik ik over alle onweerlegbare bewijzen.

     De dag na de ledenvergadering was Henk Vaanholt weer terug als vrijwilliger en biljarter, dit buiten het bestuur van de ouderenbond om die daar het laatste woord in heeft, een opzegging als vrijwilliger aan het bestuur is natuurlijk bindend en kan enkel door het bestuur worden teruggedraaid.

     Zo gaat dat dus, als je dus iets van zegt en kan aantonen dat er tientallen fouten in de uitslagen zitten krijg je een aangetekend schrijven zoals dit KLIK. Zij, die deze beslissing hebben genomen, en hebben ingestemd met het verdraaien van feiten om een royement te kunnen uitvoeren hebben dus hun macht misbruikt gemaakt en dat maakt hen medeplichtigen aan valsheid in geschrifte. Zie overzicht bestuur Kring Dongemond. Maar ik kan de namen hier ook wel even noemen: Jan Luyten uit Lage Zwaluwe, Kees Michielsen uit Terheijden, Kees Mureau uit Made, Kees Huijbrechts uit Made, Cees van Langerak uit Made, Ton Cornel uit Geertruidenberg, Henk ten Vaanholt uit Raamsdonk en Jan van Zundert uit Wagenberg. Er zijn twee leden voor deze vergadering afgetreden om andere redenen, welke deze vervangen hebben in deze vergadering is mij niet bekend.

     Met verwijzingen naar vastgelegde regels die nergens te vinden zijn in de statuten of aanvullingen daarop of uit aan een van de spelers zijn medegedeeld of uitgereikt! Nieuwe spelers moeten er zelf maar achter komen hoe iets werkt of zit, als je dan opmerkt dat iets fout gaat wil men je de mond snoeren door je zwart te maken bij de medebiljarters.

     Dan was er natuurlijk nog de Algemene Ledenvergadering van de BEJA, hier nam mijn vriend Wim Domenie de rol van voorzitter op zich, (de zittende voorzitter (Henk ten Vaanholt), is met alle activiteiten gestopt) omdat niemand zich hiertoe geroepen voelde, (ik ook niet omdat mij al was medegedeeld dat de vergadering hoofdzakelijk over mijn probleem met de uitslagen van de Kring Dongemond zou gaan) die gaf mij meerdere malen de keuze, zelf stoppen, ik heb aangegeven dat ik een stemming wilde, en ook een groot deel van de aanwezige leden wilde dit maar dat wilde de voorzitter niet, ik kon beter zelf stoppen! Wat ik ook probeerde, Wim Domenie wilde geen stemming, ik moest zelf stoppen, na de zoveelste vraag om een stemming die er weer niet kwam ben ik uit de vergadering gelopen, dit schoot echt niet op, maar ook dat heb ik dan met tegenzin gedaan. Ik weet dus niet wat er verder is besproken en heb ook nog geen verslag of notulen gezien. Groot voordeel is, ik ben nog steeds lid van de Beja en dus niet weggestemd. Ik ben echter niet ingedeeld in het rooster, er zal dus toch wel een of andere beslissing genomen zijn. En dan later zeggen ze dat ik ben weggegaan, wat zijn dit voor mensen? Ik ging weg omdat we verzanden in wel een stemming / geen stemming, zo kwam er geen duidelijkheid. Wim Domenie had op de bestuursvergadering van de Ouderenbond de avond hiervoor mij al aangegeven dat hij een onderbuik gevoel had, ik noem dat nu een plan, en het werkte!

     UPDATE: 25 november 2016, ondertussen zijn de messen uit mijn rug verwijdert en ook de hechtingen zijn eruit, ben zo goed als genezen.

     1. Zo zie je maar, het kan. Op basis van dit royement is er weinig aan te doen denk ik, royement omdat de punten niet kloppen, wat eerlijk zou zijn waar het om ging was natuurlijk aangevochten. En zo zie je ook maar eens dat een voorzitter die opstapt (KLIK), de volgende vergadering in een keer assistent algemeen wedstrijdleider is geworden, (KLIK) chapeau Henk ten Vaanhold, jij zou het bij de NSB en in de voormalige DDR goed hebben gedaan!

      Blij dat ik toch nog vrienden heb!

 1. Beste Terry,

  Tja een bedroevende gang van zaken, niet benoemen waar het om gaat, enkel roddel en achterklap.
  Ik heb wel een naam voor dat soort lieden maar deze zal ik hier niet gebruiken!

  Greetz Olav

 2. Mislukt “royement”. Een rechter maakt dit het besluit per direct ongeldig. De statuten van de vereniging voorzien niet in opzegging van het lidmaatschap, besluit is genomen op aandringen van en in overweging over de rol van de wedstrijdleider die aanwezig was op deze vergadering. Dit besluit is in strijd is met de redelijkheid en billijkheid die het bestuur de vereniging uit hoofde van artikel 8 lid 1 BW jegens hem in acht heeft te nemen, zodat het besluit op grond van artikel 2:15 lid 1, aanhef en sub b, BW moet worden vernietigd.

 3. Dus als ik het goed begrijp de voorzitter van je eigen vereniging weet dat de uitslagen niet kloppen en negeert dit. Dreigt met royement en neemt deel aan een ander bestuur wat daarover beslist?

  1. Tja, als het duidelijk is dat de betreffende bestuursleden niet integer zijn en je koste wat kost tegen beter weten in weg willen “royeren” doe je daar niets aan.
   Dan blijft het niet minder waar dat dit schandalige dossier zijn oorsprong in de fouten van wedstrijdleider Kees Huijbrechts vindt, welke deze niet wil toegeven, zijn macht laat gelden en Kees heeft het daar dus (in plaats van de bestuursleden) voor het zeggen.

   Weliswaar is geen enkele bestuurder perfect en het zou onredelijk zijn te denken dat zij, die de last hebben eerlijk te moeten oordelen op een dag perfect kunnen zijn. Echter, zij die een bestuurslid willen zijn behoren waakzaam te zijn en vooral als er zich een probleem met de cijfertjes voordoet. Dan is het wenselijk dat zij zich hiervoor verantwoordelijk voelen en een eerlijk besluit nemen. Zo niet is men niet integer en ongeschikt als bestuurslid.

   Ik hoor je denken: AFZETTEN…. Echter ze zijn niet gekozen, en er is geen wisseling van de wacht….. Ik kan alleen maar wachten op de overlijdens-advertenties welke ik ook dagelijks lees.

   Het is gewoon een kwestie van “Verdeel en HEERS” net als in de landelijke politiek.

   PS. Ik dacht ook: Er moet toch iemand zijn die zich voor deze knoeiboel verantwoordelijk verklaart, en dit bestuur en frauderende wedstrijdleider (Kees Huijbrechts) ter verantwoording roept, verder het lijkt mij niet meer dan normaal dat de telling klopt, men mij niet loopt zwart te maken en leugens mag verspreiden, en dat mijn eer wordt hersteld!

 4. Bij het lezen van dit dossier denk ik dat hij de verantwoordelijke bestuurders en leden de ernst van deze situatie niet hebben begrepen. Fouten maakt iedereen, maar om zo met een betrokken lid om te gaan is schandalig.
  Nu is vastgesteld dat de uitslagen niet kloppen, moet er opgehouden worden te doen alsof het niet zo is, want iedereen weet dat sinds het begin.
  Terry merkt terecht op dat er fouten zijn gemaakten verzoekt dat deze serieus worden onderzocht, door dit alles te negeren zijn de aantijgingen tegen het bestuur terecht en schaden door dit negeren alleen maar de reputatie van alle betrokken bestuursleden en vereniging.
  Ik denk dat iedereen het ermee eens is dat dit hele gebeuren onmiddellijke actie nodig maakt. Het zou spijtig zijn voor alle betrokkenen als dit tot in de eeuwigheid hier blijft staan waardoor dit dossier als een gezwel in de verenigingen blijft groeien.

  Anoniem voor de zekerheid, ik wil blijven biljarten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *