Toekomst KNBB zaak voor ons allen

Wie alles wat er het laatste jaar over de toekomst van de KNBB, de wenselijkheid of onwenselijkheid van voorstellen, plannen en visies is gepubliceerd, heeft uitgeprint of uitgeknipt, heeft inmiddels een stapel van behoorlijke hoogte op de plank.

En het eind ervan is nog lang niet in zicht. Mag ook nog lang niet in zicht zijn. Want wat ons te doen staat, is bepaald niet kinderachtig. De bestuursstructuur van de KNBB zodanig vormen, dat we nu eindelijk eens het tijdperk van conflicten en geharrewar achter ons kunnen laten. Dat is de taak waar onze diverse bestuurslagen voor staan. Die er inmiddels aan begonnen zijn.

2014De gewone biljarter is daar niet zo mee bezig. Die is tevreden als de door hem aangestelde bestuurders er voor zorgen, dat hij zijn wedstrijdje kan blijven spelen Zijn potje kan blijven biljarten. Dat is het uiteindelijke enige doel.Voor dat doel spannen al die verschillende bestuurders zich gezamenlijk in.

Als we ons wedstrijdje ook in de toekomst willen kunnen blijven spelen, komt er nog wat meer om de hoek kijken. Daarvoor is meer nodig En dat is niet de zaak van alleen de besturen. Dat is een zaak van ons allen. Van elk lid van de KNBB. We zijn als bond bezig om af te glijden. Het ledental loopt gestaag terug, dus dat afglijden gaat steeds sneller.

Als we laten gebeuren dat we niet genoeg verenigingen, niet genoeg leden meer overhouden om een behoorlijke en interessante wedstrijdorganisatie in stand te houden, spelen we in de toekomst alleen nog maar tegen de eigen club of streekgenoten, die we ondertussen wel van haver tot gort kennen. Om dat te keren zullen we allemaal bereid moeten zijn om een bijdrage te leveren waar dat mogelijk is. Van hoog tot laag, niemand uitgezonderd. Binnenkort zal de gevormde werkgroep een oproep doen uitgaan naar alle leden.

Ik vergelijk de KNBB weleens met een boom. Als je wilt dat een boom van onder tot boven mooi in het blad staat, moet je de wortels met water begieten. Doe je dat niet, dan zie je delen van die boom afsterven en na verloop van tijd gaat de hele boom dood. Dat kun je alleen voorkomen door de wortels nat te houden. Vervolgens kun je onderzoeken met welke voedingsstoffen de boom het best gedijt. Precies dat is wat we moeten doen. Waarmee we moeten beginnen.

Antwoord vinden op de vraag waarom iemand lid wordt van de KNBB. Wat biedt de KNBB aan aantrekkelijks. Maar ook: wat weerhoudt iemand er van om lid te worden. Of een stapje verder: waarom bedankt iemand als lid.

Dat zijn de fundamentele vragen waar we antwoorden bij moeten zoeken. Als we er in slagen om daar beter inzicht in te krijgen, dan kunnen we daarna de juiste ‘meststoffen’ proberen te vinden om onze boom te laten groeien.

Voor mijzelf weet ik nog wel wat mij bewoog om indertijd lid van de KNBB te worden. Ik ben altijd iemand van serieuze wed-strijden geweest. Het systeem van de KNBB, dat je op elk niveau kampioen van je district, gewest of zelfs van Nederland kunt worden, dat sprak mij aan. Geleidelijk groeide bij mij ook het besef dat een serieuze beleving niet mag uitmonden in een doods gebeuren. Onze organisatie moet er één zijn van serieus, met de gezelligheid die bij het niveau past, maar toch met stijl. Een KNBB waar je bij wilt horen. Om dat doel te bereiken, moeten we beginnen bij het begin.
Juist water geven bij de wortels. Laten we allemaal onze gieter ter hand nemen.

Bron: Biljart totaal (januari 2014)
Auteur: Piet Verhaar
Email: pietvangerte@hotmail.com

Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *