Het “paraplu” systeem

SYSTEEM 1  ZONDER EFFECT
(OOK WEL HET PARAPLU SYSTEEM GENOEMD)

Wordt gespeeld: zonder effect, boven de hartlijn van de bal, met een snelle afstoot. De basis looplijnen (door de diamonds) hieronder dienen om de aankomst te bepalen.

driebanden-paraplu-001

De looplijn die bal 2 aan de zijkant raakt, bepaalt de waarde van de aankomst.

DUS NIET DOOR HET MIDDEN VAN DE BAL

driebanden-paraplu-002

SYSTEEM 2 MET EFFECT

Spelen met maximaal mee effect en beslist niet te hard. De basis looplijnen (niet door de diamonds) hieronder dienen om de aankomst te bepalen. Deze lopen dus anders dan bij het paraplu systeem.

driebanden-paraplu-003

Onderstaand 2 spelsituatie’s en een overzicht van de nummering.

driebanden-paraplu-004

 

De formule voor bovenstaande spelsituatie.

Vertrek x aankomst band 2 = mikpunt op band 1

Opgemerkt dient te worden dat het snijpunt van de keu op de binnenzijde van de vertrekband aangehouden moet worden.

Aankomst 7 op band 2 dient vooraf goed ingeschat te worden.

6 x 7 = 42 als mikpunt band 1 .

4 x 7 = 28 als mikpunt band 1 .

Dit systeem werkt vrij goed indien bal 2 en 3 dicht bij een band liggen.

Indien bal 2 en 3 verder van de band afliggen wordt de situatie moeilijker omdat bij vertrek van 6 de bal hoger op band 3 komt als bij vertrek van 4.

driebanden-paraplu-005

Om onderstaande situatie te spelen moeten we het snijpunt op band 3 weten en zoals tezien is in de 2 voorbeelden hieronder zijn dat in dit geval 12 en 18.

driebanden-paraplu-006

We kunnen de eerder genoemde formule toepassen met dit verschil dat de nummering op band 2 een toevoeging krijgt, zie onderstaand voorbeeld.

driebanden-paraplu-007

De rode nummers zijn voor de berekening van het snijpunt op band 3.

Heeft men eenmaal de snijlijn die bal 2 aan de zijkant moet raken gevonden, dan is het dus niet 6 x 7 , maar 6 x 3 en geen 4 x 7  maar 4 x 3

Om nu het mikpunt op band 1 te krijgen, moet men in deze gevallen de 4 en de 6 wijzigen in 40 en 60 en daar respectievelijk 12 en 18 van af trekken.

HET “PLUS” SYSTEEM – INDEX – HET “HOEK” SYSTEEM

Digiprove sealDe inhoudt op deze pagina van bv b.e.j.a. is Digiproved © 2016
Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *