Veertigen tegen de Klok

Veertigen-tegen-de-klokBij veertigen tegen de klok moeten binnen een speeltijd van 30 minuten 40 caramboles worden gemaakt. Eerst 25 libre-caramboles*, dan 10 caramboles van rood, tenslotte 5 driebanden caramboles.

Handicap
A) Van teams waarvan het libre-moyenne van de twee spelers bij elkaar 8 of hoger is spelen beide spelers de eerste 25 caramboles van band.
B) Een speler met een libre-moyenne van 8 mag alleen een team vormen met een partner die een libre-moyenne van minder dan 2 heeft. Ook hier spelen beide spelers de eerste 25 caramboles van band.

Verloop van het spel

 • De winnaar van de toss bepaalt welk team mag beginnen.
 • Van ieder team speelt één speler van acquit.
 • De speeltijd is 30 minuten. De tijdregistratie vindt plaats d.m.v. een automatische alarmklok.
 • De partij is uit indien binnen de speeltijd (30-minuten-alarm) door een der teams de veertig caramboles zijn behaald.
 • Er is geen nastoot of gelijkmakende beurt.
 • De partij eindigt tevens na 30 speelminuten als geen van beide teams de 40 punten heeft bereikt.
 • Binnen 20 sec. na de voorgaande stoot moet opnieuw gestoten zijn.(ter beoordeling van de arbiter om tijdrekken te voorkomen). Is dit naar zijn/haar oordeel niet het geval is de beurt voorbij.
 • De arbiter annonceert de laatste 5 seconden “bedenktijd”.
 • Er kunnen derhalve geen (tijd overschrijdende) toiletpauzes worden toegestaan.
 • Als het eindsignaal klinkt mag niet meer worden gestoten. Een reeds gespeelde bal mag na het signaal zijn uitwerking hebben en telt mee voor de eindstand. (ter beoordeling arbiter)
 • Een eventuele serie mag niet worden voortgezet/uitgespeeld.

Indien de speelbal “vast ligt”.
Indien naar beoordeling van de arbiter de speelbal “vast” ligt en de speler kiest voor “opzetten” wordt de speelbal op het midden-acquit-punt gelegd. Ongeacht de spelsoort.
Indien dat punt bezet is, het boven midden-acquit-punt. Indien eveneens bezet het beneden midden-acquit-punt.
Deze regeling geldt eveneens indien sprake is van een uitgesprongen bal.

 • Bij iedere partij is een arbiter en een schrijver aanwezig.
 • Teams dienen op verzoek van de wedstrijdleiding mee te werken aan het leveren van schrijvers/arbiters.
 • Er is geen kleding voorschrift tijdens de verenigingspoules en de voorrondes. Tijdens het finale-weekend wordt het dragen van uniforme/clubkleding dringend geadviseerd.
 • Tijdens de finalewedstrijden worden bondsscheidsrechters aangesteld.
 • Er wordt op alle tafels gelijktijdig begonnen.
 • Scores worden in de zaal bijgehouden op een totaaloverzicht.

Puntentoekenning

 • De bereikte eindstand is bepalend voor het toekennen van de punten (0, 2, 4 of 8 punten)
 • Het winnende team krijgt bovendien 1 bonuspunt (geldt niet bij 8 punten=winnen binnen de speeltijd)
 • Als de teams bij het eindsignaal met libre (cq. bandstoten) bezig zijn worden geen wedstrijdpunten toegekend. Het winnende team krijgt 1 bonuspunt
 • Als het team bij het eindsignaal tien-van-rood speelt ( 26 caramboles heeft bereikt) worden 2 punten toegekend. Het winnende team 1 bonuspunt.
 • Als het team bij het eindsignaal met “driebanden” bezig is (36 caramboles heeft bereikt) worden 4 punten toegekend. Het winnende team 1 bonuspunt.
 • Als binnen de speeltijd de 40 caramboles worden behaald (8 punten).
 • De verliezende partij krijgt punten volgens bovenstaande regeling.
 • Bij gelijkspel worden geen bonuspunten toegekend.
 • Bij volledig gelijk eindigen in de poule geeft het aantal gemaakte caramboles de doorslag. Indien dat ook gelijk zou zijn is het saldo tussen voor- en tegencaramboles bepalend.

Algemeen

 • Spelers worden geacht hun eigen keu mee te brengen.
 • Tijdens het biljarten geen horloges en/of armbanden dragen.
 • In de biljartzaal moeten mobiele telefoons uitgeschakeld zijn.
 • In alle locaties geldt een rookverbod.
 • Gedurende het toernooi (vanaf de voorronden) mogen, zonder vroegtijdige toestemming van de wedstrijdleiding, geen vervangende spelers worden ingezet.

Bij voorvallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Digiprove sealDe inhoudt op deze pagina van bv b.e.j.a. is Digiproved © 2016
Facebooktwitterpinterest