De partij is uit of toch niet?

Noteren-01aHet heeft al heel wat keren aandacht gekregen. Een partij die ‘uit’ is, terwijl later blijkt dat niet het juiste aantal caramboles is gemaakt. Het blijft van tijd tot tijd vóórkomen, hoewel het met wat oplettendheid eenvoudig voorkómen kan worden.

Het allereerste schrijfsel van mijn hand ging hier ook al over. In de jaren erna heb ik er nog ettelijke keren aandacht aan besteed. De arbiter beslist dat een speler ‘uit’ is terwijl hij niet het correcte aantal caramboles heeft gemaakt. Onlangs kreeg ik een verslag van een voorval toegestuurd met de vraag om er maar weer eens aandacht aan te geven. Het is mij niet bekend om wat voor wedstrijd het ging. Eigenlijk ook niet belangrijk. Speler A schoot lekker op. Hoorde de arbiter annonceren: ‘en nog vijf, en nog ‘ tot de laatste aankondiging: ‘en nog één’. De laatste was mis, helaas. Tegenstander B benutte zijn kans en hoorde op een gegeven moment ook de annonce: ‘en nog één!’ Maakte vervolgens zijn laatste carambole wél, waarop de arbiter aangaf dat de laatste carambole correct gemaakt en de partij daarmee dus beslist was. Even later, toen de tellijst nog eens werd nagelopen, bleek echter dat er in de kolom van speler A een optelfout zat. Er was eerder een carambole te weinig geschreven. Als er correct zou zijn opgeteld, zou speler A dus de partij hebben uitgemaakt en de partij hebben gewonnen. De laatste beurt van B zou dan de gelijkmakende beurt zijn geweest, met een gelijkspel als maximaal haalbare uitslag. Nu bleef, door een niet tijdig geconstateerde fout, de uitslag staan als gewonnen door speler B. Met later de onvermijdelijke vraag: is dat correct?

Het antwoord is simpel en duidelijk: ja de uitslag is correct. Het Spel en Arbitrage Reglement (SAR) laat er geen twijfel over bestaan. Art. 5206 zegt: ‘Heeft de arbiter voor één van de spelers de laatste te maken carambole van het voor hem vastgestelde aantal te maken caramboles geteld, dan is die speler winnaar van de partij, ook al blijkt later dat hij door een fout te weinig caramboles heeft gemaakt. Ook al blijkt later, dat er bij de tegenstander een optelfout is gemaakt, zelfs als blijkt dat deze tegenstander feitelijk wel zijn aantal te maken caramboles heeft gemaakt, alleen zijn ze niet correct opgeteld, dan nog blijft de speler die door de arbiter is ‘uitgeteld’, winnaar van de partij’.

Het is natuurlijk erg sneu om zo je partij te verliezen. Het is ook totaal onnodig en heel goed te voorkomen. Het toverwoord is controle. De schrijver houdt naast de tellijst ook een scorebord bij. Dus de arbiter kan, moet dat zelfs, na elke beurt controleren of de caramboles correct zijn opgeteld.
Vervolgens zijn er de annonces ‘en nog…’ Je zou kunnen zeggen dat ze zijn bedoeld om de schrijver wakker te maken. Er is dan nog volop gelegenheid om even de telling te controleren op een mogelijk foutje. Blijkt er een foutje in de lijst te zitten, dan waarschuwt de schrijver de arbiter, die vervolgens de speler zegt even te wachten. Na herstel van de fout kan dan met de correcte stand verder worden gespeeld.

Gebeurt die controle niet en zit er een niet tijdig geconstateerde en herstelde fout in de lijst, dan is het heel erg jammer, maar zodra de arbiter voor een van de spelers heeft geannonceerd: ‘en nog een’ en die laatste is gemaakt en geteld, dan is het onherroepelijk over en uit. Het daarna constateren van een fout heeft dan alleen nog nut als stimulans om volgend keer beter op te letten.

Bron: Biljart totaal (september 2014)
Auteur: Piet Verhaar
Email: pietvangerte@hotmail.com

*** En nog vijf dank u wel *** Index ***  ***

Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *