Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van BEJA Geertruidenberg. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

Hoewel BEJA Geertruidenberg tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt BEJA Geertruidenberg expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. BEJA Geertruidenberg garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer BEJA Geertruidenberg hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat BEJA Geertruidenberg de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. BEJA Geertruidenberg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door BEJA Geertruidenberg niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

BEJA Geertruidenberg, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BEJA Geertruidenberg of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar BEJA Geertruidenberg stuurt, kunnen onveilig zijn. BEJA Geertruidenberg raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan BEJA Geertruidenberg te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan BEJA Geertruidenberg te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. BEJA Geertruidenberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als BEJA Geertruidenberg op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot

(a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,

(b) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,

(c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan BEJA Geertruidenberg of aan u wordt gezonden,

(d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,

(e) misbruik van deze internetsite,

(f) verlies van gegevens,

(g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of

(h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van BEJA Geertruidenberg.

Wijzigingen
BEJA Geertruidenberg behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2016 BEJA Geertruidenberg.

Digiprove sealDe inhoudt op deze pagina van bv b.e.j.a. is Digiproved © 2015
Facebooktwitterpinterest

2 reacties op “Disclaimer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *