Nauwkeurigheid

Wachten op verbeterde versie?

Reglementen blijven de gemoederen bezighouden. In ieder geval mijn gemoed. Met ontzettend veel respect heb ik de 374 bladzijden met nieuwe reglementen en de, dacht ik, daarin al aangebrachte wijzigingen van de desbetreffende KNBB-internetbladen geplukt om ze te kunnen verwerken in mijn mappen. Daarbij vroeg ik me meteen af hoe een KNBB-lid, die niet ‘op internet kan inzage kan krijgen van deze jongste wijzigingen. Waarschijnlijk door bestelling bij (en betaling aan?) het bondsbureau. Die mogelijkheid werd in de vorige uitgave van dit blad nog niet vermeld, maar zal er nu wel in staan.

Daar ben ik weer met mijn kritiek. Ik word soms kwaad op mezelf, omdat ik de KNBB weer aanval en anderzijds toch zo waardeer. Juist daarom ben ik kritisch en doe graag recht aan het gezegde: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. Als geen ander weet ik, dat het vervaardigen van concepten voor reglement- en wijziging teksten een ongekend nauwkeurig werk is. Alvorens tot publicatie over te gaan moet dit duidelijk en foutloos zijn. Dit bereiken is een hels karwei, dat door goedwillende vrijwilligers wordt verricht. Het is daarom bijzonder sneu als in de uiteindelijke publicatie nog fouten zitten. Zou tijdsdruk de oorzaak zijn? Of zijn er andere redenen waarom nu al tot publicatie is besloten ondanks de aantoonbare fouten?

Spel- en Arbitragereglement
Omdat het SAR mij het meest aanspreekt was ik hiermee begonnen. Ik ben de eveneens op internet gepubliceerde wijzigingen per 1 augustus 2005 gaan vergelijken met de versie van 1 augustus 2004. Ik wil in ieder geval weten, wit er in de arbitrageregels is gewijzigd. Vroeger kon je dit in de losbladige uitvoeringen zien doordat toen de wijzigingen werden gemarkeerd. Nu is het echt zoekwerk…
Als u niet bent gediend van mijn kritiek, moet u nu maar stoppen met lezen…
De eerste paar regels van wijzigingsblad I van het SAR zijn verhelderend. In de volgende regels staat de nieuwe tekst van artikel 5001, lid 1. Daarin zijn de karakteristieke eigennamen van reglementen en KNBB-begrippen met kleine letters opgenomen. Geen bezwaar, hoor, maar ik vraag me wel af, Waarom hier wel en elders in de reglementen niet? en zeg dan of overal óf nergens’. Deze nieuwe tekst moet overigens toch nog worden herzien, want de woorden van het zijn teveel opgenomen. Dan kunnen meteen die hoofdletters al of niet worden ingebracht…
‘Och, zo’n foutje kan gebeuren, dacht ik en ging verder met de aangegeven wijziging in artikel 5001, lid 3. Dit lid zou moeten vervallen, maar in het gelijktijdig gepubliceerde nieuwe reglement staat het nog steeds… Ach, zo’n foutje…’ ‘Doe toch niet zo vervelend, hoor ik u al zeggen. De volgende regel luidt: ‘artikel 5101, lid31e regel, CSC, vervangen door CSC. Aanvankelijk dacht ik, dat hier werd bedoeld, dat SC moest worden vervangen door CSC. Een wijziging, die vorig jaar al was doorgevoerd. Maar bij nadere beschouwing viel het op, dat het eerste CSC cursief was gedrukt en het tweede niet. Een wat duidelijker omschrijving zou hier best op zijn plaats zijn geweest…

De wijziging over een set ballen is gelukkig verhelderend. Jammer is evenwel, dat niets over de aanspeelballen met rode stippen is bepaald. Er zijn veel leden van de sectie Carambole, die mij vragen of het spelen met dit soort (gespikkelde tv-) ballen is toegestaan. Een gemiste kans….

In artikel 5102, lid 1 moet-en type-worden gevoegd. Alsof er maar één type (enkelvoud) bestaat. Er zijn er tenminste drie, die in de sectie Carambole in gebruik zijn en óók zijn toegestaan. Gelukkig is het gemartel omtrent de plaatsing van de speelbal vóór de keuzetrekstoot met het nieuwe artikel 5104 opgelost.
Maar vervolgens moet na het woord ‘merken’ in artikel 5102, lid 5 weer-entype-worden opgenomen. In dit artikel ontbreekt overigens dit woord ‘merken’. De bedoeling is gelukkig duidelijk, maar aan de nauwkeurigheid schort ook hier weer iets. In artikel 5202, lid 3 moest worden toegevoegd. Als bedoeld… enzovoort’. Omdat in de gelijktijdig gepubliceerde nieuwe versie van het SAR deze toevoeging ontbrak, lijkt (de plaats van) deze wijziging niet terecht. Dus heb ik deze ook maar niet doorgevoerd. Deze toevoeging heeft alles te maken met gedragsregels en zal daarom, tussen komma’s en zonder hoofdletter, achtergedragregels moeten worden geplaatst. Ik wacht wel op een verbeterde versie. Met de vernieuwing van de tekst van artikel 5202, lid 4 is het geharrewar over de plaatsing van de speelbal op de afstootlijn gelukkig voorbij. Maar de diepere zin van de volgende wijziging (artikel 5202, lid 5) ontgaat mij. Hierin zijn nu de woorden en, van de bovenband in vet opgenomen. Waarschijnlijk waren er teveel biljarten die een andere band uitzochten. De wijzigingen in vooral adartikel 5202 lid 2 zijn regelrechte verduidelijkingen. Als er toch een herziene versie komt, neem dan ook artikel 5204, lid 1 mee. Laat daarin het verbindingsstreepje in ‘uitdrukkelijk wegen laat de komma vóór en’ vervallen. Dit laatste foutje wordt vaker gemaakt. Ik heb geleerd, dat voor een voegwoord geen komma mag worden geplaatst. Ook zou het woord wordt moeten worden vervangen door is om tot goed Nederlands te komen. . .
Artikel 5205 omvat geen leden, dus lid 1′ opvoeren is zinloos. Het woord ‘nogmaals moest worden doorgehaald, maar over de vervangende tekst (op een ander tijdstip) is niet gesproken. Ook ontging mij de diepere zin van het vervangen van de bestaande tekst van artikel 5207, lid 1. Want waar vind ik een pomerans anders dan op de punt van een keu (zie 5103, lid1)? We zijn toch bezig in de KNBB reglementen? Maar goed, nu weet u zeker waar zo’n leertje zich bevindt. Overigens wijkt deze tekst in het nieuwe SAR weer af van de tekst, die op het wijziging blad is opgenomen. Het zoveelste bewijs van onnauwkeurigheid.
Natuurlijk, het is verduiveld lastig om op al die kleine oneffenheden in taal en taalgebruik te letten, maar dit lijkt me toch een eerste vereiste voor dit werk. Ik hoop, dat de RC-leden in ieder geval begrijpen, dat mijn bewondering voor hun onbaatzuchtige inzet niet is afgenomen door deze, weer positief bedoelde, kritiek. Ik hoop daarom, dat het bovenstaande tot bezinning zal leidenen voortaan de eindcontrole, ook van de concepten voor de KNBB-internetpagina’s, intensiever zal zijn. Gelukkig zijn er ook veel officials en leden, die prijs stellen op commentaar. ‘Het houdt ons wakker’, hoor ik dan. Helaas zijn er ook altijd doemdenkers, die opbouwende kritiek als negatief ervaren. Jammer dan!

Ik heb bewust deze rubriek ‘Noteren. , ‘voor perikelen over reglementen gebruikt om u in ieder geval alvast te attenderen op de wijzigingen in het SAR. Ik heb slechts het eerste wijziging blad van het SAR verwerkt. Ik heb nog geen zin om verder te gaan en ook de 108 WR-internetpagina’s, de 78 CR-internetpagina’s (waarom is hoofdstuk III dubbel opgevoerd?), de 31 WJR-internetpagina’s en de 20 WRR-internetpagina’s onderhanden te nemen. Na het verwerken van één van de 27 wijzigingsbladen had ik mijn buik voorlopig vol. Ik zie wel of er binnenkort toch nog hernieuwde en dan foutloze wijzigingen zullen worden gepubliceerd.

Bron: Biljart totaal (september 2005)
Auteur: Ad Vermeulen
Email: aaveva@ision.nl

*** Voet aan de grond *** Index *** Aanzien ***

NB De handruk, waarvan sprake was in de allerlaatste zin van ‘Noteren ‘in de vorige uitgave, betref natuurlijk die tussen spelers want een dergelijke actie, uitgevoerd door arbiters, is reglementair al jarenlang in de ban!

Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *