Het “nul” systeem

VERTREK VANAF DE LANGE BAND EN SPELEND NAAR DE OVERSTAANDE LANGE BAND

Toelichting bij onderstaand voorbeeld.

  1. de witte getallen 15 t/m 50 zijn de vertrekpunten. (V)
  2. de zwarte getallen -20 t/m 30 zijn de aankomstpunten. (A)
  3. de rode 0 is het basispunt van dit systeem.
  4. de witte getallen 0 t/m 50 zijn de mikpunten. (M)
  5. de blauwe getallen 2.5 t/m 12.5 zijn correctie waarden (W)
  6. OPGELET : men speelt de bal door het mikpunt op de omlijsting.

De basisformule voor dit systeem is: (Vertrekpunt – correctie Waarde) – Aankomst = Mikpunt (V – W) – A = M

Dit systeem kan zowel voor losse bandstoten alsook voor het spelen via bal 2 gespeeld worden.

driebanden-nul-001

Eerst moeten we het mikpunt bepalen om op 0 (=Aankomst) uit te komen. In bovenstaand voorbeeld vertrekken we van 50 met mikpunt (50-2.5) om vervolgens via de korte en lange band en daarna schuin overstekend op 0 uit te komen.

Voorbeelden:

Bij een vertrek van 30 moeten we om bij 0 uit te komen: (30 – 12.5) – 0 = 17.5 als mikpunt aanhouden.

Bij een vertrek van 25 moeten we om bij 0 uit te komen:  (25 – 15) – 0 = 10 als mikpunt aanhouden.

Bij een vertrek van 15 moeten we om bij 0 uit te komen: (15 – 12.5) – 0 = 2.5 als mikpunt aanhouden.

Moeten we bijvoorbeeld op +10 (in bovenstaand voorbeeld rechts naast de rode nul) aankomen en we vertrekken uit hoekpunt 50 dan moeten we: (50 – 2.5) – 10 = 37.5 als mikpunt aanhouden.

Bij een vertrek van 30 moeten we om bij -10 (links naast 0 ) uit te komen: (30 – 12.5) + 10 = 27.5 als mikpunt aanhouden.

Moeten we bijvoorbeeld op 20 (in bovenstaand voorbeeld rechts naast de rode nul) aankomen en we vertrekken uit punt 35 dan moeten we: (35 – 10) – 20 = 5 als mikpunt aanhouden.

Enkele opmerkingen: Theoretisch kan men vertrekkend vanuit 15 en 20 niet op aankomst +20 geraken. Echter met een snelle afstoot door de hoek is dit punt toch te bereiken.

Om te onthouden: In onderstaand voorbeeld is op de onderste lange band de standaard nummering vervangen door de nummering om op nul aan te komen.

driebanden-nul-002

DE BASIS VAN HET DIAMOND SYSTEEMINDEX – HET “PLUS” SYSTEEM

Digiprove sealDe inhoudt op deze pagina van bv b.e.j.a. is Digiproved © 2016
Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *