Nog een keer: Als de bal de wilde wereld kiest …

Een paar stukjes geleden schreef ik over hoe te handelen als een bal uitspringt. Bij driebanden wordt dan de uitgesprongen bal op zijn eigen acquit geplaatst. Of, als het eigen acquit versperd is door een andere bal, op het acquit van die bal_ Bij de andere spelsoorten worden, als een bal uitspringt, alle ballen in de beginpositie geplaatst.

Kort er na werd mij gevraagd om nog eens onder de aandacht te brengen dat, als de ballen in de beginpositie geplaatst worden, de volgende stoot ook als stoot vanuit de beginpositie moet worden uitgevoerd. Je zou denken, als de ballen in de beginpositie geplaatst moeten worden, is het vanzelfsprekend dat de volgende stoot ook verplicht op die manier uitgevoerd moet worden. In de weken erna werd ik er nog een paar keer over aangesproken, dus het lijkt er op dat niet iedereen het even duidelijk vindt. Dat heeft, denk ik, ook wel wat te maken met het benoemen van wat er gedaan moet worden. In de praktijk heet het meestal dat de ballen worden ‘opgezet’. Maar in het reglement heet het dat de ballen ‘in de beginpositie worden geplaatst’ en moet de stoot op de daarbij voorgeschreven manier worden uitgevoerd.
Laten we er het Spel en Arbitrage Reglement (SAR) er eens op naslaan. Art. 5204 lid 2: vanuit de beginpositie dient direct vanaf de rode bal te worden gespeeld. Lid 3: als tijdens de partij of voor de gelijkmakende beurt de ballen in de beginpositie worden geplaatst, dient het bepaalde in lid 2 te worden toegepast.

Dat is duidelijk, dus. Bij spelen vanuit de beginpositie altijd rechtstreeks vanaf de rode bal. Maar er is nog iets. Dat staat er
niet bij, maar wel in de toelichting. Als na een uitgesprongen bal alle ballen in de beginpositie worden geplaatst, dan wordt dat gedaan voor de nu aan de beurt komende speler. Maar als die speler al voor hij heeft afgestoten een fout maakt, bijvoorbeeld touché en moet gaan zitten, wat dan? Dat is een vraag die mij vaak gesteld is. Dan gaat de beurt naar de tegenstander. Is het voor hem dan ook een stoot vanuit de beginpositie? Nee, dat is het niet. Als dat wei het geval zou zijn, dan zouden de ballen van plaats moeten veranderen. Want in de beginpositie ligt de speelbal altijd op het rechter- of linker acquit en de andere bal op het benedenacquit.

Nu is er eerst een fout gemaakt waardoor de ballen in beginpositie moeten worden geplaatst voor de aan de beurt komende speler. Vervolgens maakt die weer een fout, maar nu een die niet als gevolg heeft spelen vanuit beginpositie. De ballen blijven liggen waar ze liggen. Dus wat eerst de andere bal was die op het benedenacquit ligt en daar gewoon blijft liggen, wordt voor de speler die nu aan zet is, zijn speelbal. Het is nu geen beginpositie meer, maar een ‘gewone’ positie. En de speler mag zelf kiezen welke bal hij als eerste wil aanspelen.

Bron: Biljart totaal (augustus 2015)
Auteur: Piet Verhaar
Email: pietvangerte@hotmail.com

*** juli 2015 *** Index *** Klein verschil in annonce, groot verschil in betekenis ***

Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *