Omzien om vooruit te kijken

2015-in-champagneTraditiegetrouw is december het moment om terug te kijken op het bijna voorbije jaar. Wat ging goed, waar zou nog wat aan verbeterd kunnen worden? En zoals alles is gegaan, geeft dat voldoende vertrouwen naar het nieuwe jaar?

Dit jaar, dat bijna achter ons ligt, stond grotendeels in het teken van de naderende fusie tussen de KNBB en onze KNBB Vereniging Carambole. Heel wat werk is er voor verzet. Soms zichtbaar, vaak achter de schermen. We zijn nu bijna zover dat de fusie effectief gemaakt kan worden. Bijna. Want – ik zou haast zeggen, traditiegetrouw – moeten er op het laatste moment toch weer allerlei hobbels genomen worden. Om het proces te laten slagen, is het belangrijk dat alle afdelingen hun zaakjes goed op orde hebben. Wij, van Carambole, hebben daar enkele jaren geleden al goed voor gezorgd. Ook de sectie Driebanden heeft de zaken op orde. De driebanders hebben al enkele jaren geleden afgesproken om er voor te zorgen dat alle activiteiten die ze willen doen plaatsvinden, uit eigen inkomsten bekostigd kunnen worden. En er zelfs nog een potje overblijft om nieuwe activiteiten te ondernemen. Hetzelfde geldt voor de kleinste afdeling, de sectie Snooker. Een kleine huishouding, maar wel op orde.

Dat kan nog niet gezegd worden van de sectie Pool. In 2012 een stevig tekort van 31.000.- In 2013 ongeveer quitte spelend. Voor 2014 aanvankelijk een begroot tekort van weer 31.000.-, later teruggebracht tot 7.000.- En nu, voor 2015, weer een begroot tekort van enkele duizenden euro’s. Terwijl hen toch gezegd is dat ze zouden moeten bezuinigen of zorgen voor meer inkomsten. Openheid en transparantie is er ook ver te zoeken. Er zijn nog wel wat noten te kraken.

Wij van Carambole hadden onze zaakjes prima op de rit. Maar ook bij ons beginnen er hobbels in het wegdek te verschijnen. Sommige activiteiten beginnen toch wel erg zwaar op ons budget te drukken. Zoals bomen langs de weg met hun wortels het wegdek omhoog kunnen drukken. En als ons denkbeeldige wegdek, door een nog immer teruglopend ledental, steeds dunner wordt en minder draagvermogen overhoudt, zullen maatregelen onontkoombaar zijn. Een maatregel kan zijn het dikker maken van ons wegdek, door voor meer inkomsten te zorgen. Dat kan door een robuuste verhoging van de contributie. Het kan ook door deelneming aan activiteiten zwaarder te belasten. Inschrijfgelden dus.

Een andere mogelijkheid die al meermalen geopperd is, is het verminderen van het aantal bomen langs onze weg, verminderen van de activiteiten dus. Het aantal kampioenschappen terugbrengen, bijvoorbeeld. Er zijn activiteiten, waar veel geld wordt besteed voor maar een klein aantal deelnemers. Ook het anders, goedkoper, organiseren van bepaalde activiteiten, kan soelaas bieden.

De behandeling van de begroting van Carambole is uitgesteld tot de voorjaarsvergadering. We hebben een halfjaar om ons te bezinnen welke keuze we willen maken Kiezen we voor handhaven van alle activiteiten of kiezen we voor verminderen van die activiteiten. Willen we handhaven, dan zullen we de rekening moeten betalen. Gaan we verminderen, blijven we dan nog interessant genoeg? We hebben een halfjaar om ons te bezinnen.

Bron: Biljart totaal (december 2014)
Auteur: Piet Verhaar
Email: pietvangerte@hotmail.com

Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *