De basis van het diamond systeem

Omdat elke biljarttafel anders is moeten er altijd enkele teststoten worden gedaan om eventuele afwijkingen in berekeningen, VAN WELK SYSTEEM DAN OOK, te verwerken.

Stoothoogte = midden bal
Effect = maximaal mee
Keu = horizontaal
Vertrek = vanuit de korte band ( punten 50 t/m 90 )

Het voorbeeld hieronder is als uitgangspunt gekozen om het een en ander voor wat betreft de benaming van de banden en de nummering duidelijk te maken.

Onthoudt: mikpunt (is op eerste  aanspeelband) = vertrekpunt – aankomstpunt.

driebanden-basis-001

Dit basissysteem geldt voor alle stoten vertrekkend vanuit de korte band rechts naar de lange aanspeelband, daarna de korte band en naar lange (aankomstband) en terug naar eventueel de korte of lange band.

LET OP: de waarde van het vertrekpunt is altijd groter dan de waarde van het aankomstpunt.

STAP 1: BEPALING VAN HET AANKOMSTPUNT

LET OP: De looplijnen in het volgende figuur zijn aankomstlijnen en lopen van de 3de naar de 4de band. Begin en eindpunt van die looplijnen hebben dezelfde waardes en deze waardes liggen op de band tegenover de diamonds, dus niet door de diamonds

driebanden-basis-002

In onderstaand voorbeeld heeft de aankomst de waarde 20. De overige nummeringen van 0 t/m 90 in bovenstaand voorbeeld zijn dus ook aankomst punten.

driebanden-basis-003

STAP 2: BEPALING VAN HET VERTREKPUNT

Bij bovenstaande afbeelding wordt op de eerste aanspeel (lange) band vanaf de diamond 50 steeds met dubbele punten gerekend. 60 ligt midden tussen 50 en 70 en 80 ligt midden tussen 70 en 90. Als de speelbal niet dichtbij een band ligt,gebruik dan de keu om het vertrekpunt op de band te bepalen :: de speelbal is het draaipunt van de looplijn.

STAP 3: BEPALING VAN HET MIKPUNT

Mikpunt = Vertrekpunt – Aankomstpunt.

Vertrekpunt – Aankomstpunt = 70 – 20 dus  Mikpunt = 50

Zie voorbeeld hieronder.

Als het vertrekpunt aan de korte band de waarde 50 of meer heeft , moet er op de diamond gemikt worden.
Als er vanaf een waarde minder dan 50 ,dus vanaf de lange band wordt gespeeld , dan moet men op het punt dat tegenover de diamond ligt mikken.

driebanden-basis-004

Onderstaand  voorbeeld laat zien dat het vertrekpunt = 50 en het aankomstpunt = 50

driebanden-basis-005

Onderstaand  voorbeeld laat de vertrek nummering zien van de lange band.

(Zie voor aankomstpunten 3-de band het eerste voorbeeld in dit hoofdstuk)

Vertrek vanaf 35 lange band en laat in onderstaand voorbeeld zien dat de juiste lijn van 35 naar 5 loopt om op 30 aan te komen.

driebanden-basis-006

BALLEN OVER MEER DAN DRIE BANDEN

Nadat de derde band geraakt is gaat de speelbal bij de volgende band onder een hoek van circa 45 graden afslaan.

In onderstaand voorbeeld is dus het mikpunt: 10  (vertrek – aankomst = mikpunt  : 60 – 50 = 10)

LET OP: de nummering bij 50  ( horizontaal getekend ) begint nu in onderstaand voorbeeld rechtsboven aangezien we nu direct naar linker lange band spelen en getal 50 (verticaal getekend) is dus het aankomst punt en gelijk aan dat van 50 op de lange band.

driebanden-basis-007

LET OP BIJ MIKPUNT = 0

Een speelbal die door de hoek wordt gestoten loopt langer weg dan wanneer diezelfde speelbal op bijvoorbeeld punt 2.5 voor de hoek wordt geraakt.

Daarom wordt als na berekening het mikpunt 0 is, dit gewijzigd in 2.5.

WAAROM COMPENSATIES?

De geldigheid van het systeem beperkt zich voornamelijk voor vertrekpunten rond de waarde 50, dus vanuit de hoek van het biljart en carambolerend dicht bij de 3de band.

Indien de berekeningen goed uitgevoerd worden, en men niet vanuit diamond 50 vertrekt, ontdekt men,dat het aankomstpunt een afwijking zal vertonen van het berekende punt.
Als we de gekozen punten op de korte band verbinden met die op de lange band dan ziet men geen evenwijdige lijnen.

Daarom moet de formule: Mikpunt = Vertrekpunt – Aankomstpunt gewijzigd worden in: Mikpunt = Vertrekpunt – Aankomstpunt + compensatie.

Aan de hand van de volgende voorbeeld wordt geprobeerd e.e.a.  duidelijk te maken.

Vertrek vanaf 70 (korte band)

driebanden-basis-008

Bovenstaande voorbeeld is het resultaat van de berekening bij: een vertrekpunt van 70, een aankomstpunt van 20 en een mikpunt op 50.

De zwarte lijn geeft de theoretische looplijn van de bal weer, terwijl de rode lijn de werkelijke looplijn weergeeft.

De speelbal komt bij de derde band nog steeds bij het berekende punt, maar hoe dichter bij de vierde band,hoe meer de lijn gaat afwijken van het berekende aankomstpunt in de hoek.
Om de hoek te bereiken en dus het punt te maken, leert de praktijk dat het nodig is op 55 te mikken in plaats van op 50. Alleen 70 – 55 = 15 …

In bovenstaand voorbeeld zal dus de carambole, na correctie, gemaakt worden in de hoek, maar gemist worden bij de lange band (indien de 2 ballen daar zouden liggen)

OPMERKING AFSTOOT:

Met meer of minder effect en snelheid krijg je steeds een andere aankomst. Met een snelle afstoot kan men een halve diamond hoger spelen (maximaal effect). Met een trage afstoot kan men een halve diamond lager spelen (1 pomerans dikte minder effect). Wanneer het biljart “lang” is, kan men dit compenseren door een paar mm onder het hart te stoten

LOOPLIJNEN TBV HET SPELEN OVER 4 OF 5 BANDEN

driebanden-basis-009

Bovenstaande lijnen zijn wel op een ideaal biljart. Naarmate de speelbal meer afstand aflegt vermindert de snelheid en dus ook het effect , zodat bij aankomst op band 5 deze korter uit de band komt als bij band 3.

Bepaal de aankomst altijd vanuit de 3de band indien aankomst 3de of 4de band is.

Bepaal de aankomst altijd vanuit de 5de band indien aankomst verder dan band 5 is.

In het volgende voorbeeld staan 2 stoten: (ZWART =stoten vanuit punt 70) moet weer op punt 70 uitkomen. (ROOD = stoten vanuit punt 60) moet op punt 30 uitkomen. Om te kijken of de speeltafel relatief “kort” ; “lang” of “normaal” loopt.

driebanden-basis-010

INDEX – HET “NUL” SYSTEEM

Digiprove sealDe inhoudt op deze pagina van bv b.e.j.a. is Digiproved © 2016
Facebooktwitterpinterest

Een reactie op “De basis van het diamond systeem

 1. Beste
  Ik ben een begin 3banden biljarter
  Als het vertrekpunt aan de korte band is kan ik het wel aardig berekenen, maar vanaf de lange band zou ik graag meer voorbeelden zien
  Zou U dit naar mij terug kunnen mailen

  Alvast bedank voor de reactie
  Ted

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *