Bandstoten

In tegenstelling tot het libre wordt de spelsoort bandstoten zonder “verboden zones” gespeeld.

bandstoot-01De naam “bandstoten” is tevens de verklaring voor wat met deze spelsoort wordt beoogd: in deze spelsoort is een carambole namelijk pas geldig, nadat de speelbal ten minste één band heeft geraakt vóórdat die speelbal de derde bal raakt. Het raken van die band kan dus geschieden op elk moment vóór of na het raken van de tweede bal, mits dat raken maar gebeurt vóór het raken van de derde bal. We merken hierbij dus op dat de derde bal pas geraakt mag worden, nadat de band is geraakt. Dit betekent dat het gelijktijdig raken van die band en de derde bal in strijd is met het reglement en dus ook geen carambole oplevert.

Bandstoten is op het driebanden na de moeilijkste spelsoort in onze sport. Teneinde het bandspel goed en sterk te spelen zal de tactiek van een goede bandspeler er op zijn gericht de ballen te verzamelen. Hij zal in ieder geval proberen een positie aan één van de banden te realiseren, want dáár kan hij een serie scoren. De “ideale” positie bij het bandstoten is “omgekeerd” ten opzichte van die bij de serie Américain. In die specifieke positie kan de speler met vele “losse band” stootjes en fijne snijstootjes hoge series scoren, omdat hij zodoende de positie van de ballen “compact” houdt. Bandstoten is dus wel degelijk een seriespel !!

Indien bij de spelsoort bandstoten een of meerdere ballen uitspringen, dan dient de arbiter – net als bij het libre – de uitgesprongen ballen schoon te maken en alle ballen in de beginpositie te plaatsen. Denk er aan dat er van speler wordt gewisseld.
Indien in deze spelsoort de speelbal “vast” ligt tegen een van de aanspeelballen, heeft de speler de keus uit de volgende drie mogelijkheden:
Het laten plaatsen van alle ballen in de beginpositie;
Het spelen van een niet-vastliggende bal of via een of meerdere banden waartegen de speelbal niet vastligt;
Het los spelen van de speelbal d.m.v. een kopstoot (piqué of massé).
De annonce “vast aan band” zal bij deze spelsoort veel meer voorkomen dan bij het libre of het kaderspel. De speler zal na deze annonce niet meer via die band kunnen afstoten, daar hij in dat geval zal worden afgeteld wegens biljardé.

Basisboek bandstoten Cas Juffermans - Techniek - Taktiek - Oefenstof
Basisboek bandstoten Cas Juffermans – Techniek – Taktiek – Oefenstof
Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *