Verbeterend vernieuwen is een zaak van lange adem

We zijn na alle veranderingen die er de laatste jaren over ons zijn uitgestort, een beetje verandermoe. Veranderingen bestuurlijk. Veranderingen op wedstrijdgebied. Het moest en moet, daar zijn we het wel over eens. Maar het zou fijn zijn als we nu eens een poosje klaar zouden zijn. Vinden we.

Zit_dat_zo-02Het is een vrome wens. Het zal voorlopig ook een vrome wens blijven. Hoe goed je een verandering ook voorbereidt, het blijft altijd iets waarvan je denkt of verwacht dat het een verbetering zal blijken. Soms hoop je het alleen maar. Veranderen, vernieuwen, is bijna altijd een zaak van lange adem.
Eerst bedenk je wat je wilt veranderen. Waarom je het wilt veranderen. Dat is in de meeste gevallen nog niet zo moeilijk. Je moet iets veranderen als de belangstelling er voor terugloopt. In ons geval is dat natuurlijk vooral het biljartspel en de competities die we organiseren. Als het spel je niet meer voldoende boeit, is het zaak om te zoeken naar manieren om het spel zó te veranderen, dat het weer wel boeit. Als een wedstrijdvorm of competitie niet meer boeit is het zaak om te zoeken naar manieren om het weer boeiend te maken. Als het niet meer boeit, verlies je leden. Als je leden verliest, ga je manieren verzinnen om er weer leden bij te krijgen.
Als het lukt om er weer leden bij te krijgen, ga we ons het hoofd breken hoe we ze vervolgens kunnen blijven boeien. Om te weten of een aanpassing het gehoopte effect heeft, moet je er ervaring mee opdoen. Daarna kun je weer een beetje bijsturen.

vernieuwen-03Als bestuurder van een vereniging of bond heb je goedbeschouwd maar één taak: het behartigen van de belangen van de bij jouw vereniging of bond aangesloten leden. In ons geval door het organiseren van wedstrijdactiviteiten. Ook wedstrijdvormen verliezen op de duur aan aantrekkingskracht. Dat constateren we al jaren. We proberen ook al jaren om er wat aan te doen.
Zoals dat in het verleden ook gedaan werd.
Ook in het verleden werden er weleens spel elementen vervangen of er werden nieuwe elementen aan toegevoegd. Nieuw wil vaak zeggen dat het er nog niet was. En net als vandaag de dag zullen er ook in het verleden best biljarters geweest zijn die het allemaal maar niks vonden. Die het liefst maar wilden blijven doen wat ze altijd al deden. Die vinden dat iets wat er niet is, er ook niet kan komen. Die gemakshalve maar vergeten dat we met die mentaliteit nog met z’n allen in de prehistorie hadden
geleefd toen we nog met twee steentjes vuur moesten maken.

Als je iets probeert zo te veranderen of vernieuwen dat het weer meer boeit, kan het niet anders of de één zal vinden dat het een verbetering is, terwijl een ander het nog steeds niks vindt. Dan probeer je weer een beetje bij te sturen. Net zo lang tot het bij het grootste deel van je leden in de smaak valt. Bij allemaal, dat zul je nooit kunnen bereiken. Dat blijft een onbereikbaar ideaal.
Voor een bestuur geldt altijd de wet van de grootste getallen. Als je niet al je leden op hun wensen kunt bedienen, gaat het belang van een grote groep altijd boven het belang van een kleinere groep. Het algemeen belang gaat altijd boven een individueel belang. Dat neemt niet weg dat je als bestuur altijd de plicht hebt om je te verdiepen in de afwijkende wensen van kleinere groepen. Je komt niet weg met de dooddoener: we doen het altijd al zo. Je moet er moeite voor doen. Met wat extra moeite en vooral begrip voor de redelijkheid van sommige wensen is het soms heus wel mogelijk om de verschillende wensen en belangen wat dichter naar elkaar te brengen.

Bron: Biljart totaal (mei 2016)
Auteur: Piet Verhaar
Email: pietvangerte@hotmail.com

*** april 2016 *** Index *** juni 2016 ***

Digiprove sealDe inhoudt op deze pagina van bv b.e.j.a. is Digiproved © 2016
Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *