Privacy

Deze website wordt beheerd door BEJA Geertruidenberg, onderdeel van Ouderenbond Geertruidenberg.

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan BEJA Geertruidenberg persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. BEJA Geertruidenberg zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy-reglement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy-reglement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door BEJA Geertruidenberg met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
BEJA Geertruidenberg verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze internetsite uitsluitend om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig de functionaliteit van de internetsite aan te passen. De informatie zal nooit worden gebruikt om u diensten aan te bieden of aanbiedingen te doen. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat BEJA Geertruidenberg via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken.

Cookies
BEJA Geertruidenberg mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domein-naam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpagina-server mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en BEJA Geertruidenberg is uitgewisseld. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Internetsites van derden
Dit Privacy-reglement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen
Als u vragen hebt over dit Privacy-reglement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen per email.

Wijzigingen Privacy-reglement
BEJA Geertruidenberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy-reglement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy-reglement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

BEJA Geertruidenberg 2015

Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *