De ALV van 10 mei 2014, een belangrijk moment

Nu we bijna op de helft van het uitgestippelde traject naar de voorgenomen hernieuwde samensmelting van KNBB en KVC zijn, is het hoog tijd om een eerste balans op te maken. Op 10 mei moet de ALV van KVC zich uitspreken over de tot nu toe afgelegde stappen in het traject. Dan moeten we besluiten of we toestemming geven om door te gaan of dat we een pas op de plaats maken.

Een belangrijk moment. Niet in het minst omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. Met name over de financiën. Een voorwaarde van KVC om
mee te gaan in de plannen, was en is dat elk onderdeel, straks dan disciplines geheten, de eigen activiteiten uit eigen inkomsten moet kunnen financieren.

Zit_dat_zo-03aEen belangrijke voorwaarde om met voldoende vertrouwen de plannen te kunnen doorzetten is een volkomen open inzicht in elkaars reilen en zeilen. Die openheid was er niet altijd voldoende en is er nog altijd niet voldoende. Toezeggingen door het bestuur over hoe het in de toekomst zal gaan, is in dit geval niet genoeg. De ALV van KVC moet zich op grond van eigen beoordelingen een mening kunnen vormen.

Het Burgerlijk Wetboek, waar men zich bij elke fusie tussen rechtspersonen aan heeft te houden, is daar heel duidelijk in. Vrij inzicht in de cijfers over de laatste drie jaren. Zo goed mogelijk inzicht in de cijfers over een lopend jaar.Vrij inzicht in elkaars begroting voor het komende jaar en ook voor daarna, als er al vastliggende plannen zijn. De Wetgever heeft dat niet voor niets zo bepaald. Door het financiële beleid over een langere periode te kunnen volgen, kun je je een oordeel vormen of de voorgenomen doelstellingen met een redelijke zekerheid gehaald zullen worden. En alleen dan kun je weloverwogen besluiten nemen.

In toonaangevende kringen rond management en organisatie wint de mening terrein dat het voor het slagen van operaties zoals die waar wij mee bezig zijn, belangrijk is om als het ware tegenspraak te organiseren. Het levert doeltreffender besluitvorming op. Een aanbevolen methode is om, voordat het definitieve besluit genomen wordt, een pauze in te lassen. Vervolgens moeten alle deelnemers aan die besluitvorming —zonder samenspraak— een onderwerp uitwerken dat haaks staat op de bijna genomen besluiten: stel je eens voor dat de fusie tot stand is gekomen en na een jaar of twee jaar blijkt dat het een mislukking is. Probeer vervolgens aan te geven waar de oorzaken van het mislukken liggen. Beoordeel vervolgens de plannen en voorgenomen besluiten nogmaals.

Gaan we in verband met onze plannen zo te werk, dan kunnen we met zekerheid de volgende conclusies trekken. Nadat we zijn gefuseerd zal iedereen het eerste jaar van goede wil en gemotiveerd zijn om met elkaars belangen rekening te houden. Maar daarna komt het. Na het eerste enthousiasme komen de brandjes. Die waren er in het verleden met soms ingrijpende gevolgen. Die zullen er weer komen. Is een samenleving waar een grote groep de besluitvorming domineert, zullen altijd minderheden zijn die zich te kort gedaan voelen. En hoe gaan we daar dan mee om? Dat zal allesbepalend zijn. Als we er in slagen om daar goed mee om te gaan en die branden te blussen, als we de volgende paar jaren zonder kleerscheuren doorkomen, dan hebben we een kans van slagen. Het allerbelangrijkste aspect in deze is openheid naar elkaar. Openheid zonder enige terughouding. Openheid die er onvoldoende was, die er nog steeds onvoldoende is maar er wel heel snel moet komen.

Om de kans van slagen zo groot mogelijk te houden is het belangrijk, zoals iedereen die enige kennis van verander-management heeft, zal beamen, dat we niet gaan proberen om teveel ’taken tegelijk de doen. Vorig jaar heeft de ALV van KVC het duidelijke besluit genomen om eerst de structuurverandering van de KNBB aan te pakken. En de door iedereen onderschreven noodzaak tot vernieuwing van de organisatie en het aanbod pas daarna bij de horens te vatten.

Er is een werkgroep geformeerd die in kaart zou proberen te brengen welke aanpassingen toekomstverbeterend kunnen werken. Die werkgroep zou dan in de loop van dit jaar ideeën presenteren. Het is een beetje jammer dat er al tamelijk ingrijpende wijzigingen aangekondigd zijn, zonder dat er enig concreet overleg over is geweest. de ALV heeft zich vorig jaar duidelijk uitgesproken. Eerst de structuur, daarna vernieuwen. Dat hoort door alle geledingen nageleefd te worden.

Bron: Biljart Totaal (mei 2014)
Auteur: Piet verhaar
Email: pietvangerte@hotmail.com

Facebooktwitterpinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *