Veertigen tegen de Klok

Veertigen-tegen-de-klokBij veertigen tegen de klok moeten binnen een speeltijd van 30 minuten 40 caramboles worden gemaakt. Eerst 25 libre-caramboles*, dan 10 caramboles van rood, tenslotte 5 driebanden caramboles.

Handicap
A) Van teams waarvan het libre-moyenne van de twee spelers bij elkaar 8 of hoger is spelen beide spelers de eerste 25 caramboles van band.
B) Een speler met een libre-moyenne van 8 mag alleen een team vormen met een partner die een libre-moyenne van minder dan 2 heeft. Ook hier spelen beide spelers de eerste 25 caramboles van band.

Verloop van het spel

 • De winnaar van de toss bepaalt welk team mag beginnen.
 • Van ieder team speelt één speler van acquit.
 • De speeltijd is 30 minuten. De tijdregistratie vindt plaats d.m.v. een automatische alarmklok.
 • De partij is uit indien binnen de speeltijd (30-minuten-alarm) door een der teams de veertig caramboles zijn behaald.
 • Er is geen nastoot of gelijkmakende beurt.
 • De partij eindigt tevens na 30 speelminuten als geen van beide teams de 40 punten heeft bereikt.
 • Binnen 20 sec. na de voorgaande stoot moet opnieuw gestoten zijn.(ter beoordeling van de arbiter om tijdrekken te voorkomen). Is dit naar zijn/haar oordeel niet het geval is de beurt voorbij.
 • De arbiter annonceert de laatste 5 seconden “bedenktijd”.
 • Er kunnen derhalve geen (tijd overschrijdende) toiletpauzes worden toegestaan.
 • Als het eindsignaal klinkt mag niet meer worden gestoten. Een reeds gespeelde bal mag na het signaal zijn uitwerking hebben en telt mee voor de eindstand. (ter beoordeling arbiter)
 • Een eventuele serie mag niet worden voortgezet/uitgespeeld.

Indien de speelbal “vast ligt”.
Indien naar beoordeling van de arbiter de speelbal “vast” ligt en de speler kiest voor “opzetten” wordt de speelbal op het midden-acquit-punt gelegd. Ongeacht de spelsoort.
Indien dat punt bezet is, het boven midden-acquit-punt. Indien eveneens bezet het beneden midden-acquit-punt.
Deze regeling geldt eveneens indien sprake is van een uitgesprongen bal.

 • Bij iedere partij is een arbiter en een schrijver aanwezig.
 • Teams dienen op verzoek van de wedstrijdleiding mee te werken aan het leveren van schrijvers/arbiters.
 • Er is geen kleding voorschrift tijdens de verenigingspoules en de voorrondes. Tijdens het finale-weekend wordt het dragen van uniforme/clubkleding dringend geadviseerd.
 • Tijdens de finalewedstrijden worden bondsscheidsrechters aangesteld.
 • Er wordt op alle tafels gelijktijdig begonnen.
 • Scores worden in de zaal bijgehouden op een totaaloverzicht.

Puntentoekenning

 • De bereikte eindstand is bepalend voor het toekennen van de punten (0, 2, 4 of 8 punten)
 • Het winnende team krijgt bovendien 1 bonuspunt (geldt niet bij 8 punten=winnen binnen de speeltijd)
 • Als de teams bij het eindsignaal met libre (cq. bandstoten) bezig zijn worden geen wedstrijdpunten toegekend. Het winnende team krijgt 1 bonuspunt
 • Als het team bij het eindsignaal tien-van-rood speelt ( 26 caramboles heeft bereikt) worden 2 punten toegekend. Het winnende team 1 bonuspunt.
 • Als het team bij het eindsignaal met “driebanden” bezig is (36 caramboles heeft bereikt) worden 4 punten toegekend. Het winnende team 1 bonuspunt.
 • Als binnen de speeltijd de 40 caramboles worden behaald (8 punten).
 • De verliezende partij krijgt punten volgens bovenstaande regeling.
 • Bij gelijkspel worden geen bonuspunten toegekend.
 • Bij volledig gelijk eindigen in de poule geeft het aantal gemaakte caramboles de doorslag. Indien dat ook gelijk zou zijn is het saldo tussen voor- en tegencaramboles bepalend.

Algemeen

 • Spelers worden geacht hun eigen keu mee te brengen.
 • Tijdens het biljarten geen horloges en/of armbanden dragen.
 • In de biljartzaal moeten mobiele telefoons uitgeschakeld zijn.
 • In alle locaties geldt een rookverbod.
 • Gedurende het toernooi (vanaf de voorronden) mogen, zonder vroegtijdige toestemming van de wedstrijdleiding, geen vervangende spelers worden ingezet.

Bij voorvallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.