Ludo Lidius – Ik weet toevallig dat het laken groen is… (2016)

Ludo Ludius - Ik weet toevallig dat het laken groen is (2016)
Ludo Ludius – Ik weet toevallig dat het laken groen is (2016)

Ludo Ludius is een fervent biljarter, schrijver en daarnaast – of eigenlijk als éérste – ook nog eens Amsterdammer. In die hoedanigheden spoedt hij zich iedere week meerdere keren per week, weer of geen weer, naar zijn biljartclub. Schrijvende over zijn geliefde biljart, komt zijn Amsterdammerschap naar boven in de taal, en tevens zijn liefde voor taal, waarin vooral de vele taalkronkels, zelfverzonnen woorden, met opzet verhaspelde woorden en uitdrukkingen opvallen. Het is immers pas als men de taalregels kent, dat men deze kan doorbreken, en dat doet hij dan ook veelvuldig.

Koop bij bol.com

Wat ook duidelijk blijkt uit zijn ‘schrijfselen’, is zijn innige liefde voor het mooie spel dat biljart heet, een spel waarbij hij zich juist fervent aan de regels houdt. Afwijken daarvan is bij biljarten een doodzonde!
Jarenlang vulde hij het biljartblad met teksten van zijn hand die nu voor het eerst gebundeld zijn in deze uitgave. Hierin staat, tussen de karakteristieke Amsterdamse humor en de kenmerkende – licht sarcastische – kijk op het leven door, veel gedegen informatie over het biljartspel. Een leerboek over biljart is het niet, wel een verzameling anekdotes waarin met zelfspot en kennis van zaken biljartavonturen en biljarters worden beschreven.

Inkijkexemplaar

Dit humorvolle boek is een verzameling van teksten uit een biljartblad. Ludo Lidius, een enthousiast biljarter, heeft zich als ware taalliefhebber met overgave op zijn stukjes gestort. De inhoud heeft weliswaar alles met zijn sport te maken, maar is beslist geen leerboek. Alleen de delen over de spelregels zijn wat dat betreft serieus te nemen. Verder zijn er zeer veel grappige limericks en gedichten. Het overgrote deel bestaat echter uit verhaaltjes over al dan niet waar gebeurde, vreemde of hilarische situaties. Veelal zijn het beschouwingen van zaken die direct zijn sport betreffen, maar hij fantaseert ook over andere onderwerpen zoals de aso, een helderziende of de psychiater en ook hier komt het biljarten altijd ludiek om de hoek kijken. Als sportliefhebber moet je het vooral lezen met een knipoog, als niet-liefhebber red je het alleen met gevoel voor humor. Klein lettertype.

Dit boek kan besteld worden bij Bol.com

5ball

Sinds een paar dagen hebben we bij BV Beja de beschikking over een setje 5ball ballen van Aramith. De eerste keer stonden de biljarters vreemd te kijken, en de opmerkingen, dat speel je in een beurt uit, en dat is veel te makkelijk waren snel over na een korte uitleg en de eerste potjes tegen mij.

We hebben een paar leuke uurtjes gehad, en nu iedereen het heeft gezien zijn ze toch wel positief. Snel maar een proberen een klein toernooi te organiseren, best of 3 gaat door, lekker simpel en snel klaar.

Het is in mijn ogen een zeer goed spel voor senioren omdat je om de beurt stoot, dus lekker actief, je gaat tussendoor niet zitten, je moet rekenen en ook nog proberen om je tegenstander te carotte (afleggen). Het is bekend dat het doen van nieuwe dingen en actief nadenken goed is in het voorkomen van dementie bij ouderen, dus senioren speel 5-ball!

Voor de spelregels zie: 5-ball spelregels

Volg deze pagina voor meer 5ball nieuws van BV Beja

5ball-01

Serie Americaine 50 basisposities

Onderstaande afbeeldingen van spelsituaties van de Série Américaine zijn afkomstig uit het boek “van groot spel naar serie americaine” van René Gabriëls, dit boek en de bijbehorende atlas zijn op de PDF pagina te downloaden. Alle plaatjes zijn voorzien van een effectaanduiding, waardoor voor de meeste afbeeldingen nadere uitleg overbodig is. Veel plezier.keu-01

SA01-beja01 Dit is de bijna ideale positie, de gele (bal) is iets meer dan een halve baldikte achtergebleven ten opzichte van de rode, de richting (van de stoot) is praktisch naar de twee ballen, hoewel de gele iets eerder geraakt moet worden. Een beetje rechts effect, waardoor de speelbal óók vooruitgaat.

 

keu-02

SA02-beja

02 De gele is achtergebleven, de stoot erop (op de gele) is met een beetje rechts effect om de speelbal naar voren te drijven en (te proberen) een klots te veroorzaken.

keu-01

SA03-beja

03 De gele (bal) is nog steeds achtergebleven en ligt met de speelbal op een verticale lijn, lage stoot zonder effect om een klos te verkrijgen en een blokkade zodat de speelbal iets verder weggaat en dominant blijft. (Blokkade wil zeggen: een bal die in de baan komt te liggen van een andere bal, waardoor deze bal wordt afgeremd of opgevangen en de veroorzaker van de blokkade in een gewenste richting wordt gedreven.)

keu-02

SA04-beja04 Het probleem hier is dat de speelbal te ver naar voren is gekomen, heel dun op rood en oppassen dat de speelbal niet vast aan de band komt te liggen.

keu-01SA05-beja

05 De gele is achtergebleven, hoge stoot vol op de gele, de hoge stoot verhindert een harde klots.keu-02

SA06-beja

06 De ideale positie, lijkt op tekening 01.keu-01

SA07-beja07 De gele is te ver doorgeschoten, het wordt lastig als hij ver doorschiet, geef daarom een beetje rechts effect voor je de rode raakt. (Toelichting: te ver doorgeschoten wil zeggen: te ver naar rechts komen te liggen t.o.v. de rode bal).

keu-02

SA08-beja08 De positie is te open en de speelbal is niet dominant, met één enkele stoot kunnen we hem niet terughalen, heel dun op geel en zorgen dat de rode bijna niet van zijn plaats komt. Dit is een overgangsstoot.

keu-01

SA09-beja09 Nú kunnen we de speelbal wel terughalen met een trekstoot bijna vol op de gele en daarbij proberen een blokkade te veroorzaken zodat de gele de speelbal naar buiten drijft.

keu-02

SA10-beja10 Speel de de ballen zo zacht mogelijk, maar pas op dat deze niet gaan vastliggen, kleine duwende stootjes, waardoor de ballen maar heel weinig verplaatsen en langzaam dichter bij de band komen.

keu-01

SA11-beja11 Opnieuw ongeveer als 09 en proberen een blokkade te veroorzaken.

keu-02

SA12-beja12 Geamortiseerde stoot en daarmee de ballen iets dichter naar de band drijvend.
keu-01

SA13-beja

13 Geamortiseerde stoot, d.w.z. de speelbal bijna vol op de gele bal en proberen de gele een blokkade te laten vormen en daarmee de ballen wat dichter bij de band brengend.

keu-02

SA14-beja14 Dit is een trekstoot, maar daarbij moet de klos worden vermeden, zodat nadat de rode is geraakt, de speelbal iets verder van de band geraakt en de tweede bal halverwege blijft liggen.

keu-01

SA15-beja15 Dun op rood en deze dichter naar de band drijvend, maar vooral niet te dicht en daarbij proberen te voorkomen dat de gele vast aan de band komt.keu-02

SA16-beja

16 De positie laten opschuiven met een beetje rechts effect waardoor de gele iets meer opschuift.

keu-01

SA17-beja17 Dit is de ideale positie, rustig blijven spelen, op tijd corrigeren en gewoon doorgaan.

keu-02

SA18-beja18 Een gevaarlijke positie, dit is een moeilijke stoot met twee opties, het is heel goed mogelijk dat de speelbal en de gele vast aan elkaar komen te liggen of de gele vast aan de band.

keu-01

SA19-beja19 De gele ligt vast aan de band. Om hem los te maken is een langzame stoot nodig, speelbal rustig op de gele bal laten vallen, zonder een klots of doorstoot te forceren.

keu-02

SA20-beja20 Kleine trekstoot met blokkade om de speelbal iets verder te krijgen.

keu-01

SA21-beja21 Bijna gelijk aan de vorige, maar minder trekeffect.

keu-02

SA22-beja22 De positie kan zich sluiten. Om deze open te houden, probeer door te stoten met blokkade en rotatie op de speelbal.

keu-01

SA23-beja23 Een beetje vooruit door iets meer op rood te spelen.

keu-02

SA24-beja24 De hele positie verder drijven, doorstoot met rotatie van de speelbal bal.

keu-01

SA25-beja25 In deze positie komt het er op aan de rode bal verder op te drijven, er voor zorgend dat de positie zich niet sluit. Daarvoor geven we rechts effect om de speelbal niet te laten roteren op het moment dat hij de gele raakt. Een hele langzame rustige stoot.

keu-02

SA26-beja26 Zoals je ziet, was het heel goed mogelijk dat de drie ballen op één lijn kwamen. De positie bleef te gesloten en het is niet mogelijk deze met één stoot te herstellen. Dus een herstelstoot. Heel dun en zachtjes op geel om te proberen de speelbal recht voor de gele te houden. Het meest waarschijnlijke is dat de speelbal te ver doorschiet.

keu-01

SA27-beja27 De speelbal is te ver opgeschoten. Raak de rode heel dun met links effect. Om het draaien van de speelbal te bevorderen.

keu-02

SA28-beja28 Een betere positie van de speelbal ten opzichte van de gele en kunnen we een trekstoot spelen met blokkade waardoor de speelbal zijn dominante positie behoudt.

keu-01

SA29-beja29 Er is een open positie overgebleven met de gele bijna vast tegen de band, met één stoot kunnen we hem (de gele) niet los van de band maken. Een heel dunne herstelstoot op de rode en de rotatie van de speelbal  bevorderen. Er bestaat opnieuw het gevaar van vastliggen.

keu-02

SA30-beja30 Lijkt op positie 26. Heel dun op de gele, hoewel het heel waarschijnlijk is dat deze vast aan band komt te liggen.

keu-01

SA31-beja31 De gele bal is vast aan de band gaan liggen. De stoot is heel delicaat, omdat we de positie te veel kunnen sluiten en de serie kunnen verknallen. Heel dun op rood met links effect om de rotatie van de speelbal te bevorderen.

keu-02

SA32-beja32 Er is een gesloten positie overgebleven, waarbij de rode te ver naar rechts is doorgelopen. Dit is het moment voor een massé met links effect op de speelbal en daarbij de gele niet te veel meenemen. Het links effect van onze bal bevordert de rotatie van de gele zodat die ook  vooruitgaat.

keu-01

SA33-beja33 Het is gelukt de positie te herstellen, hoewel de speelbal een beetje verder moet worden teruggehaald. Een klein trekstootje met blokkade.

keu-02

SA34-beja34 Heel dun langs de rode en heel voorzichtig dichter bij de posities aan de band.

keu-01

SA35-beja35 De gele is achtergebleven, waardoor we het risico lopen de positie te sluiten. Een stoot met links en een beetje hoog effect op de gele met blokkade. Als de gele de speelbal voor de tweede keer raakt, zal het effect dat deze heeft er voor zorgen dat hij naar links glijdt waardoor het lukt een meer eenvoudige dominante positie te verkrijgen.

keu-02

SA36-beja36 Het enige wat u in deze positie moet doen, is alle ballen vooruit te drijven. Met rechts effect om rotatie van bal twee en de speelbal te forceren.

keu-01

SA37-beja37 Hier hebben we praktisch de standaard positie. De gele bal is een beetje achtergebleven. Opnieuw alles vooruit drijven en proberen om de positie een beetje te openen. Een klein beetje links effect om de speelbal niet te veel te laten draaien, maar wel de gele bal.

keu-02

SA38-beja38 Dit is een open positie met de gele bal praktisch tegen de band. De positie moet vooruitgedreven worden met effect aan de rechterkant. Een heel zachte stoot, waarmee rotatie wordt afgedwongen om een goede plaatsing te verkrijgen.

keu-01

SA39-beja39 Deze positie ligt iets verder van de band. De stoot die hier gevraagd wordt is een trekstoot met blokkade (opvangen van de gele bal door de speelbal).

keu-02

SA40-beja40 Plaats bal een in het midden van de twee ballen. Dat wil zeggen; stoot als het ware op beide ballen en bereid een trekstoot met blokkade voor; een trekstoot-met-blokkade-positie, waarbij de gele bal naar de band gaat.

keu-01

SA41-beja41 Hierbij gaan we over tot de trekstoot met blokkade (opvangen). Die moet u zonder angst spelen en met de intentie dat de speelbal na de klots echt achteruit (naar links) gaat. U moet er niet te veel op vertrouwen dat de gele bal de speelbal wel naar de rode zal klotsen. Speel een goede trekstoot, om er zeker van te zijn dat bal een daadwerkelijk op zijn (eerdere) plaats terug komt.

keu-02

SA42-beja42 In deze positie liggen de ballen, zoals te zien is, een beetje gesloten. Drijf de ballen simpel naar de band drijven en houdt de speelbal op afstand van de band met een geamortiseerde stoot op geel. Raak de gele iets rechts uit het hart , om er zeker van te zijn dat rood ook geraakt wordt.

keu-01

SA43-beja43 Hier  drijf je opnieuw de positie in de richting van de band. Een zogenaamde benaderingsstoot. Men speelt over rood, heel dun en zo dat je een lichte linkse draaiing forceert, zodat de speelbal een beetje naar links glijdt en we het open spel een beetje beter in de hand houden.

keu-02

SA44-beja44 Hier gaan we over tot een trekstoot met blokkade, waarmee we proberen de positie te openen. We moeten het draaien van de speelbal forceren zodat hij zich een beetje naar links verplaatst, wanneer de gele bal opnieuw klotst op de speelbal.

keu-01

SA45-beja45 Dit is een positie die veel meer open en prettiger te spelen is. U moet gewoon de hele positie in de richting van de band drijven en maar een beetje  verder langs de band met een beetje rechts effect, zodat de gele bal niet te ver vooruit gaat en de positie zich sluit.

keu-02

SA46-beja46 Opnieuw rechts effect zodat de speelbal een beetje recht tegenover de gele blijft.

keu-01

SA47-beja47 In deze positie speelt men eenvoudig heel dun over rood, met een kleine klots met de gele. U moet streven  naar een kleine klots, om te voorkomen dat de ballen met elkaar in aanraking blijven. Een stoot met rechts effect zodat de speelbal niet naar links glijdt en de positie zich sluit.

keu-02

SA48-beja48 Dit is een gesloten positie en die de neiging heeft om zich nog verder te sluiten. Speel heel dun over geel en probeer deze mee te nemen. Niet zó dun spelen, waardoor we hem achter laten, máár een beetje bal meenemen. Links effect om de draaiing van de gele bal te bevorderen zodat deze ook met de positie mee gaat.

keu-01

SA49-beja49 Hier spelen we heel dun over rood en forceren we met veel links effect rotatie, zodat de speelbal, na de kleine klots met de gele bal, weer naar de buitenkant drijft.

keu-02

SA50-beja50 Deze positie is een beetje gevaarlijk, omdat de ballen na de stoot vast tegen elkaar kunnen blijven liggen en bovendien veel te open zouden kunnen liggen. Men speelt dun, heel dun op de rode bal en forceert met het rechtse effect draaiing, om een blokkade op de gele te verkrijgen. Het moet kunnen om de speelbal via de klots van de gele bal heel dun op de rode bal te spelen.

keu-01

Verder hebben we natuurlijk ook nog een aantal video’s over de serie americaine.

Terug naar: Lezen en leren

Bewaren

Is biljarten sport of toch maar een spelletje

sport-of-spel-01aOnlangs ontstond via mail een aardige discussie. Aanleiding was een rondgestuurd berichtje, dat een paar districten vorig jaar een districtskampioenschap 4e klas kader 38/2 hebben georganiseerd. Het blijkt daar prima in de smaak te vallen. Er circuleerden uiteenlopende reacties. Van prima dat ze het willen proberen tot het lijkt toch niet op kader.

Al zolang ik mij in de biljartwereld beweeg, inmiddels al weer meer dan veertig jaar, hoor ik biljarters zeggen dat je een bepaalde spelsoort eigenlijk pas mag spelen als je de vereiste kennis en techniek er voor hebt. Ik herinner me nog goed hoe een behoorlijk hoog spelende biljarter vaak als zijn mening gaf over een biljarter die niet op de -in zijn ogen- enig juiste manier speelde: „Dat is toch geen biljarten! Hij kan er toch helemaal niks van!” Ook heb ik vaak horen zeggen dat een bepaalde spelsoort op een bepaalde manier gespeeld hoort te worden. De mensen die dit zeggen zijn pure biljartliefhebbers. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Maar toch vind ik dat we moeten nuanceren. Lees verder: Is biljarten sport of toch maar een spelletje

Het hebben van jeugd is het krijgen van toekomst

jeugd-biljart-02Na mijn vorige bijdrage mocht ik enkele reacties ontvangen. Ik krijg er wel vaker, het is altijd plezierig en ook nuttig om te horen of te lezen hoe mijn spinsels overkomen. Ik licht er twee uit.

De ene reactie, een onderstreping van wat ik had geschreven, was van iemand, die nog niet zo lang geleden jeugdlid was. Ik heb haar wel eens bij de jeugd in actie gezien. Inmiddels is ze nog steeds wel jong, maar niet meer jeugdlid. Na het overgaan van jeugd naar senioren is ze gelukkig wel actief gebleven. Ik heb in het verleden eens aan jeugdleiders, van twee districten met een lange traditie van veel jeugd, gevraagd of zij aan konden geven hoeveel jeugdbiljarters, die niet tot de aansprekende talenten behoorden, bij het ouder worden waren blijven biljarten. Van geen van de twee heb ik een antwoord gekregen. Lees verder: Het hebben van jeugd is het krijgen van toekomst

Het tij keren, hoe moet je dat doen?

jeugd-biljart-02Welhaast iedereen die de toekomst van onze bond ter harte gaat en niet slechts vanaf de kant toe wil zien, breekt zich het hoofd over de vraag hoe de terugloop gekeerd kan worden. Of zelfs veranderd in een toename van aangesloten biljarters.

Het probleem is niet van vandaag of gisteren en beslist niet eenvoudig. De instroom van jeugd is bijna tot stilstand gekomen, de mensen die zich de laatste jaren als nieuw lid aanmelden, zijn vrijwel allemaal mensen die stoppen met werken. Die mensen, het klinkt misschien een beetje ongevoelig, heb je maar voor een korte tijd. Als je de middelbare leeftijd bent gepasseerd, wordt de gezondheid steeds minder vanzelfsprekend. Ook de conditie of het minder worden ervan— als je georganiseerd biljart heb je echt wel een behoorlijke conditie nodig — gaat een steeds grotere rol spelen. Al jaren proberen we manieren te bedenken om het biljarten weer voor jongere mensen aantrekkelijker te maken. Want daar moeten we ons tenslotte op richten. Op mensen wier lidmaatschap dertig of veertig jaar kan duren. Lees verder: Het tij keren, hoe moet je dat doen?

Zit dat zo

Zo_zit_dat-01Overal op het internet verschijnen regelmatig schrijfsels over biljarten. Leerzaam voor de lezers en spelers.

In de komende maanden proberen we hier in begrijpelijke taal een en ander weer te geven. Hier volgen de columns “Zit dat zo” van Piet Verhaar uit het blad “Biljart Totaal“. Piet Verhaar is als arbiter, bondsofficial en lid van de carambole bondsraad verbonden aan de KNBB. Piet is met een libre moyenne van circa 10 zelf ook een verdienstelijk biljarter.

 1. Omzien om vooruit te kijken (januari 2012)
 2. Waar echte wil is, kan ook een weg zijn (juni 2012)
 3. Het tij keren, hoe moet je dat doen? (oktober 2012)
 4. Het hebben van jeugd is het krijgen van toekomst (november 2012)
 5. Naar een gezonde opbouw (december 2012)
 6. Toekomst KNBB een zaak voor ons allen (januari 2014)
 7. Met z’n allen de schouders eronder (februari 2014)
 8. De KNBB op weg naar… Ja, naar wat eigenlijk? (maart 2014)
 9. Vernieuwen, makkelijk gezegd, moeilijk gedaan (april 2014)
 10. De ALV van 10 mei 2014, een belangrijk moment (mei 2014)
 11. Doorwerken, maar  niet overhaasten (juni 2014)
 12. Is biljarten sport of toch maar een spelletje (september 2014)
 13. Om ergens te komen moet ie ergens beginnen (oktober 2014)
 14. Blauwe veters in zwarte schoenen (november 2014)
 15. Omzien om vooruit te kijken (december 2014)
 16. Zullen we er onze schouders onder zetten? (januari 2016)
 17. Voor beleid met draagvlak is goede communicatie een voorwaarde (februari 2016)
 18. (maart 2016)
 19. (april 2016)
 20. Verbeterend vernieuwen is een zaak van lange adem (mei 2016)

Vernieuwen is maar een woord

We zeggen het al zo lang en zo vaak. Vernieuwen moeten we. Het lijkt wel een toverwoord. Je kunt je soms niet aan de indruk onttrekken dat alles wat niet nieuw is, ook niet meer goed kan zijn. Grotere vergissing in denken is haast niet denkbaar.

Vernieuwen is eigenlijk ook niet het goede woord. Het goede woord moet zijn: verbeteren. Dat is niet hetzelfde. Verbeteren, dat is wat nodig is. De belangstelling voor wat wij doen en bieden, loopt nog altijd terug. In de eerste plaats door het ouder worden natuurlijk. Maar het vervangen van afhakende ouderen valt niet mee. Lukt niet zo best. Omdat wat wij bieden niet genoeg meer aanspreekt. De tweede voornaamste reden van de achteruitgang is ontevredenheid. Menigeen vindt het niet meer leuk. En waarom zou je iets blijven doen wat je niet meer leuk vindt? Dat doe je dus niet. Lees verder: Vernieuwen is maar een woord

Is biljarten ook een kansspel

legaal-kansspel-01In zekere zin wel, immers het aantal mogelijke posities van de drie biljartballen op een biljarttafel is immens. Stel je verdeelt een biljarttafel in vierkantjes van 6 x 6 cm, de grootte van een biljartbal dus. Op een kleine (230 x 115) tafel kan een biljartbal dan ruwweg op 19 x 38 = 522 verschillende plaatsen liggen. Daar dit ook voor bal 2 en bal 3 geldt, zijn er aldus 522 x 521 x 520 = 374.804.640 verschillende posities voor drie biljartballen op een kleine tafel mogelijk. Lees verder: Is biljarten ook een kansspel

Ken uw sport – Biljarten

INHOUD Per hoofdstuk:

Algemeen gedeelte
I Materiaal en spelregels
II Houding en afstoot
III Stoottechniek
IV Dikte van aanspelen en vaartoverdracht op de 2e bal
V Afkaatsingshoek van bal 1 en 2
VI Invloed van het verticale of hoog effect
VII Het theoretische mikpunt
VIII Werking van het zij-effect
De verschillende stootvormen
IX De Trekstoot
X De Doorschietstoot
XI De Snijstoot
XII De Amorti
XIII De Klotsstoot
XIV De Ontmoetingsstoot
XXIV De Losse-Bandstoot
XVI De Piqué en de Massé
XVII De Piqué
XV1II De Massé
Het kleine spel
XIX Het Verzamelen
XX Het Plaatsen
XXI liet Libre-spel
XXII Het Cadre-spel
Het driebandenspel
XXIII Het Diamond Systeem (verkort)
XXIV Dc Losse-Bandstoot
XXV Verdedigend spel en het vermijden van de klots Lees verder: Ken uw sport – Biljarten