Serie Americaine 50 basisposities

Onderstaande afbeeldingen van spelsituaties van de Série Américaine zijn afkomstig uit het boek “van groot spel naar serie americaine” van René Gabriëls, dit boek en de bijbehorende atlas zijn op de PDF pagina te downloaden. Alle plaatjes zijn voorzien van een effectaanduiding, waardoor voor de meeste afbeeldingen nadere uitleg overbodig is. Veel plezier.keu-01

SA01-beja01 Dit is de bijna ideale positie, de gele (bal) is iets meer dan een halve baldikte achtergebleven ten opzichte van de rode, de richting (van de stoot) is praktisch naar de twee ballen, hoewel de gele iets eerder geraakt moet worden. Een beetje rechts effect, waardoor de speelbal óók vooruitgaat.

 

keu-02

SA02-beja

02 De gele is achtergebleven, de stoot erop (op de gele) is met een beetje rechts effect om de speelbal naar voren te drijven en (te proberen) een klots te veroorzaken.

keu-01

SA03-beja

03 De gele (bal) is nog steeds achtergebleven en ligt met de speelbal op een verticale lijn, lage stoot zonder effect om een klos te verkrijgen en een blokkade zodat de speelbal iets verder weggaat en dominant blijft. (Blokkade wil zeggen: een bal die in de baan komt te liggen van een andere bal, waardoor deze bal wordt afgeremd of opgevangen en de veroorzaker van de blokkade in een gewenste richting wordt gedreven.)

keu-02

SA04-beja04 Het probleem hier is dat de speelbal te ver naar voren is gekomen, heel dun op rood en oppassen dat de speelbal niet vast aan de band komt te liggen.

keu-01SA05-beja

05 De gele is achtergebleven, hoge stoot vol op de gele, de hoge stoot verhindert een harde klots.keu-02

SA06-beja

06 De ideale positie, lijkt op tekening 01.keu-01

SA07-beja07 De gele is te ver doorgeschoten, het wordt lastig als hij ver doorschiet, geef daarom een beetje rechts effect voor je de rode raakt. (Toelichting: te ver doorgeschoten wil zeggen: te ver naar rechts komen te liggen t.o.v. de rode bal).

keu-02

SA08-beja08 De positie is te open en de speelbal is niet dominant, met één enkele stoot kunnen we hem niet terughalen, heel dun op geel en zorgen dat de rode bijna niet van zijn plaats komt. Dit is een overgangsstoot.

keu-01

SA09-beja09 Nú kunnen we de speelbal wel terughalen met een trekstoot bijna vol op de gele en daarbij proberen een blokkade te veroorzaken zodat de gele de speelbal naar buiten drijft.

keu-02

SA10-beja10 Speel de de ballen zo zacht mogelijk, maar pas op dat deze niet gaan vastliggen, kleine duwende stootjes, waardoor de ballen maar heel weinig verplaatsen en langzaam dichter bij de band komen.

keu-01

SA11-beja11 Opnieuw ongeveer als 09 en proberen een blokkade te veroorzaken.

keu-02

SA12-beja12 Geamortiseerde stoot en daarmee de ballen iets dichter naar de band drijvend.
keu-01

SA13-beja

13 Geamortiseerde stoot, d.w.z. de speelbal bijna vol op de gele bal en proberen de gele een blokkade te laten vormen en daarmee de ballen wat dichter bij de band brengend.

keu-02

SA14-beja14 Dit is een trekstoot, maar daarbij moet de klos worden vermeden, zodat nadat de rode is geraakt, de speelbal iets verder van de band geraakt en de tweede bal halverwege blijft liggen.

keu-01

SA15-beja15 Dun op rood en deze dichter naar de band drijvend, maar vooral niet te dicht en daarbij proberen te voorkomen dat de gele vast aan de band komt.keu-02

SA16-beja

16 De positie laten opschuiven met een beetje rechts effect waardoor de gele iets meer opschuift.

keu-01

SA17-beja17 Dit is de ideale positie, rustig blijven spelen, op tijd corrigeren en gewoon doorgaan.

keu-02

SA18-beja18 Een gevaarlijke positie, dit is een moeilijke stoot met twee opties, het is heel goed mogelijk dat de speelbal en de gele vast aan elkaar komen te liggen of de gele vast aan de band.

keu-01

SA19-beja19 De gele ligt vast aan de band. Om hem los te maken is een langzame stoot nodig, speelbal rustig op de gele bal laten vallen, zonder een klots of doorstoot te forceren.

keu-02

SA20-beja20 Kleine trekstoot met blokkade om de speelbal iets verder te krijgen.

keu-01

SA21-beja21 Bijna gelijk aan de vorige, maar minder trekeffect.

keu-02

SA22-beja22 De positie kan zich sluiten. Om deze open te houden, probeer door te stoten met blokkade en rotatie op de speelbal.

keu-01

SA23-beja23 Een beetje vooruit door iets meer op rood te spelen.

keu-02

SA24-beja24 De hele positie verder drijven, doorstoot met rotatie van de speelbal bal.

keu-01

SA25-beja25 In deze positie komt het er op aan de rode bal verder op te drijven, er voor zorgend dat de positie zich niet sluit. Daarvoor geven we rechts effect om de speelbal niet te laten roteren op het moment dat hij de gele raakt. Een hele langzame rustige stoot.

keu-02

SA26-beja26 Zoals je ziet, was het heel goed mogelijk dat de drie ballen op één lijn kwamen. De positie bleef te gesloten en het is niet mogelijk deze met één stoot te herstellen. Dus een herstelstoot. Heel dun en zachtjes op geel om te proberen de speelbal recht voor de gele te houden. Het meest waarschijnlijke is dat de speelbal te ver doorschiet.

keu-01

SA27-beja27 De speelbal is te ver opgeschoten. Raak de rode heel dun met links effect. Om het draaien van de speelbal te bevorderen.

keu-02

SA28-beja28 Een betere positie van de speelbal ten opzichte van de gele en kunnen we een trekstoot spelen met blokkade waardoor de speelbal zijn dominante positie behoudt.

keu-01

SA29-beja29 Er is een open positie overgebleven met de gele bijna vast tegen de band, met één stoot kunnen we hem (de gele) niet los van de band maken. Een heel dunne herstelstoot op de rode en de rotatie van de speelbal  bevorderen. Er bestaat opnieuw het gevaar van vastliggen.

keu-02

SA30-beja30 Lijkt op positie 26. Heel dun op de gele, hoewel het heel waarschijnlijk is dat deze vast aan band komt te liggen.

keu-01

SA31-beja31 De gele bal is vast aan de band gaan liggen. De stoot is heel delicaat, omdat we de positie te veel kunnen sluiten en de serie kunnen verknallen. Heel dun op rood met links effect om de rotatie van de speelbal te bevorderen.

keu-02

SA32-beja32 Er is een gesloten positie overgebleven, waarbij de rode te ver naar rechts is doorgelopen. Dit is het moment voor een massé met links effect op de speelbal en daarbij de gele niet te veel meenemen. Het links effect van onze bal bevordert de rotatie van de gele zodat die ook  vooruitgaat.

keu-01

SA33-beja33 Het is gelukt de positie te herstellen, hoewel de speelbal een beetje verder moet worden teruggehaald. Een klein trekstootje met blokkade.

keu-02

SA34-beja34 Heel dun langs de rode en heel voorzichtig dichter bij de posities aan de band.

keu-01

SA35-beja35 De gele is achtergebleven, waardoor we het risico lopen de positie te sluiten. Een stoot met links en een beetje hoog effect op de gele met blokkade. Als de gele de speelbal voor de tweede keer raakt, zal het effect dat deze heeft er voor zorgen dat hij naar links glijdt waardoor het lukt een meer eenvoudige dominante positie te verkrijgen.

keu-02

SA36-beja36 Het enige wat u in deze positie moet doen, is alle ballen vooruit te drijven. Met rechts effect om rotatie van bal twee en de speelbal te forceren.

keu-01

SA37-beja37 Hier hebben we praktisch de standaard positie. De gele bal is een beetje achtergebleven. Opnieuw alles vooruit drijven en proberen om de positie een beetje te openen. Een klein beetje links effect om de speelbal niet te veel te laten draaien, maar wel de gele bal.

keu-02

SA38-beja38 Dit is een open positie met de gele bal praktisch tegen de band. De positie moet vooruitgedreven worden met effect aan de rechterkant. Een heel zachte stoot, waarmee rotatie wordt afgedwongen om een goede plaatsing te verkrijgen.

keu-01

SA39-beja39 Deze positie ligt iets verder van de band. De stoot die hier gevraagd wordt is een trekstoot met blokkade (opvangen van de gele bal door de speelbal).

keu-02

SA40-beja40 Plaats bal een in het midden van de twee ballen. Dat wil zeggen; stoot als het ware op beide ballen en bereid een trekstoot met blokkade voor; een trekstoot-met-blokkade-positie, waarbij de gele bal naar de band gaat.

keu-01

SA41-beja41 Hierbij gaan we over tot de trekstoot met blokkade (opvangen). Die moet u zonder angst spelen en met de intentie dat de speelbal na de klots echt achteruit (naar links) gaat. U moet er niet te veel op vertrouwen dat de gele bal de speelbal wel naar de rode zal klotsen. Speel een goede trekstoot, om er zeker van te zijn dat bal een daadwerkelijk op zijn (eerdere) plaats terug komt.

keu-02

SA42-beja42 In deze positie liggen de ballen, zoals te zien is, een beetje gesloten. Drijf de ballen simpel naar de band drijven en houdt de speelbal op afstand van de band met een geamortiseerde stoot op geel. Raak de gele iets rechts uit het hart , om er zeker van te zijn dat rood ook geraakt wordt.

keu-01

SA43-beja43 Hier  drijf je opnieuw de positie in de richting van de band. Een zogenaamde benaderingsstoot. Men speelt over rood, heel dun en zo dat je een lichte linkse draaiing forceert, zodat de speelbal een beetje naar links glijdt en we het open spel een beetje beter in de hand houden.

keu-02

SA44-beja44 Hier gaan we over tot een trekstoot met blokkade, waarmee we proberen de positie te openen. We moeten het draaien van de speelbal forceren zodat hij zich een beetje naar links verplaatst, wanneer de gele bal opnieuw klotst op de speelbal.

keu-01

SA45-beja45 Dit is een positie die veel meer open en prettiger te spelen is. U moet gewoon de hele positie in de richting van de band drijven en maar een beetje  verder langs de band met een beetje rechts effect, zodat de gele bal niet te ver vooruit gaat en de positie zich sluit.

keu-02

SA46-beja46 Opnieuw rechts effect zodat de speelbal een beetje recht tegenover de gele blijft.

keu-01

SA47-beja47 In deze positie speelt men eenvoudig heel dun over rood, met een kleine klots met de gele. U moet streven  naar een kleine klots, om te voorkomen dat de ballen met elkaar in aanraking blijven. Een stoot met rechts effect zodat de speelbal niet naar links glijdt en de positie zich sluit.

keu-02

SA48-beja48 Dit is een gesloten positie en die de neiging heeft om zich nog verder te sluiten. Speel heel dun over geel en probeer deze mee te nemen. Niet zó dun spelen, waardoor we hem achter laten, máár een beetje bal meenemen. Links effect om de draaiing van de gele bal te bevorderen zodat deze ook met de positie mee gaat.

keu-01

SA49-beja49 Hier spelen we heel dun over rood en forceren we met veel links effect rotatie, zodat de speelbal, na de kleine klots met de gele bal, weer naar de buitenkant drijft.

keu-02

SA50-beja50 Deze positie is een beetje gevaarlijk, omdat de ballen na de stoot vast tegen elkaar kunnen blijven liggen en bovendien veel te open zouden kunnen liggen. Men speelt dun, heel dun op de rode bal en forceert met het rechtse effect draaiing, om een blokkade op de gele te verkrijgen. Het moet kunnen om de speelbal via de klots van de gele bal heel dun op de rode bal te spelen.

keu-01

Verder hebben we natuurlijk ook nog een aantal video’s over de serie americaine.

Terug naar: Lezen en leren

Bewaren

De Série Américaine

De Série Américaine is voor iedere beginnende biljarter iets om van te dromen. Men ziet vaak gevorderde spelers droomseries maken. In tegenstelling tot wat velen menen en zeggen is hij toch niet zo moeilijk als men vaak denkt. Een fout die veel (beginnende) spelers maken is in een vrij vroeg stadium de série américaine proberen onder de knie te krijgen. Bijna altijd zal dit niet gelukken doordat zij niet beschikken over de nodige basisvaardigheden en kennis van de biljartsport. Wat u ook wilt gaan doen bij het biljarten, een goede basis is het halve werk.

In het model dat hier gebruikt wordt kunnen een aantal technische adviezen hun nut hebben.

  1. Probeer de speelbal verder van de band te houden dan de bespeelde ballen.
  2. Verhoog de balans op de achterhand hierbij een beetje naar voren te plaatsen.
  3. Gebruik, waar mogelijk, een vlakke keuvoering en beperk het geven van effecten tot het hoogst noodzakelijke.
  4. Speel elke bal rustig en beheerst aan.
  5. Herstel tijdig en met veel zorg een afgebroken ideale situatie.

In de grote reeks van mogelijke situaties zijn er in de tekeningen tien uitgebeeld. Van elke positie wordt één vorm van bespelen aangegeven. Iedereen is uiteraard vrij om iets persoonlijks in de uitvoering aan te brengen. Het doel blijft uiteraard voor iedere speler gelijk. Behoud de ideale speelsituatie.

Situatie 1.
Bal twee dient lichtjes opgeduwd te worden op rolhoogte. Laat bal drie zoveel mogelijk liggen en streef ernaar positie vijf te bereiken.

Situatie 2.
Dit is een ideale positie. Indien men deze goed bespeeld kan er een mooie serie uit ontstaan. Speelt bal twee halfvol aan op rolhoogte. Bal twee kaatst en loopt terug op bal één. Deze raakt bal drie voorzichtig vol. Dit model bevat de grondslag van de Série Américaine. Bal drie wordt keer op keer voorzichtig vol opgeduwd, langs een denkbeeldige lijn zo’n 10 centimeter van de band.

Situatie 3.
Bal één dient met licht links effect getrokken te worden langs de rechterkant van bal drie. Indien men dit zorgvuldig doet, ontstaat de ideale positie van situatie twee.

Situatie 4.
Bal twee dient zeer zacht en dun bespeeld te worden. Bal drie hoeft slechts zeer licht geraakt te worden. Als bal één te ver doorrolt kan een lichte massé leiden tot situatie vijf.

Situatie 5.
Neem bal twee dun mee. Draai vervolgens met een licht rechts effect uit naar bal drie.

Situatie 6.
Speel bal twee voor 3/4 vol zacht en beheerst aan. Daarna bal drie licht laten klotsen om de speelbal verder van de band te brengen.

Situatie 7.
Subtiel, dun, zacht en diep aanspelen. Houdt bal één ruim van de band af. Licht links effect kan leiden tot situatie 1.

Situatie 8.
Voorzichtig dun aanspelen en uit laten rollen tot positie 5 of positie 10. Een goed gespeelde ingehouden massé is ook mogelijk, maar zal door velen te hard worden gespeeld zodat dit niet de aanbeveling verdient.

Situatie 9.
Bal twee dient zo dik mogelijk aangespeeld te worden. Daardoor komt bal twee een beetje van de band af te liggen. Bal drie moetechter dun geraakt worden. Probeer met de speelbal zo dicht mogelijk bij bal drie te blijven en houd de speelsituatie zo klein mogelijk.

Situatie 10.
Dit is een zeer lichte trekstoot met een beetje links effect. Door dit effect draait bal twee naar de korte band. Probeert bal drie dun te raken en vang bal twee op met de speelbal.

Is biljarten ook een kansspel

legaal-kansspel-01In zekere zin wel, immers het aantal mogelijke posities van de drie biljartballen op een biljarttafel is immens. Stel je verdeelt een biljarttafel in vierkantjes van 6 x 6 cm, de grootte van een biljartbal dus. Op een kleine (230 x 115) tafel kan een biljartbal dan ruwweg op 19 x 38 = 522 verschillende plaatsen liggen. Daar dit ook voor bal 2 en bal 3 geldt, zijn er aldus 522 x 521 x 520 = 374.804.640 verschillende posities voor drie biljartballen op een kleine tafel mogelijk. Lees verder: Is biljarten ook een kansspel

Serie Americaine

Serie Americaine in slow motion, een video van 25 minuten.


Voorbeelden van de serie Americaine, en een paar series. (Antonio Vidigueira) 10 minuten.


54 Verzamelstoten aanvang serie Americaine. (Antonio Vidigueira) 85 minuten.


Serie Americaine – door de hoek video 01. 1 minuut


Serie Americaine – door de hoek video 02. 1 minuut 30


Serie Americaine – aan de korte band na de hoek video 01. 4 minuten


Serie Americaine – lange band, door de hoek, korte band na de hoek video 01. 1 minuut 25Serie Americaine – aan de lange band video 01. 2 minutenSerie Americaine – aan de lange band video 02. 3 minuut 45Serie Americaine – aan de lange band video 03. 1 minuut 16Serie Americaine – lange band, korte band, lange band video 04. 10 minuut 56Serie Americaine – training, voorbeelden en uitleg door Paul Couespell video 01. 11 minuut 30


Video

Video-01Op deze pagina verzamelen we videofilmpjes die te maken hebben met biljarten, dit kun lessen, demonstraties of voorbeelden zijn.

Heeft u een filmpje gezien wat de moeite waard is en u hier niet kunt vinden laat het ons weten.

 

Beter biljarten – Gerard Klinkert

Emile Wafflard – aan het biljart

Jos Bongers – biljartlessen (2001)

Frederic Caudron

Laurent Guénet – training en oefeningen

Massé en piqué – video – voorbeelden en lessen

Rafael Garcia – video – verzamelstoten en serie Americaine

Serie Americaine – video – voorbeelden en lessen

Verzamelstoten – video – voorbeelden en lessen

NK driebanden in de Eekhoorn te Oosterhout

Verwarmingsspiraal

Verwarmingsspiraal
Verwarmingsspiraal

Weerstands-spiraal voor de verwarmingselementen van het biljart.

65cm spiraal 30 Ohm per stuk: Geschikt voor verwarmingsplaten in serieschakeling

Bij gebruik van 3 stuks heeft u een vermogen van 538 Watt. (indien je de draden wat inkort word het vermogen hoger)

Deze kwaliteits-spiralen zijn ontworpen om de leiplaat van carambole biljarttafels te verwarmen. Ze worden rond isolatievoetjes gespannen waarna ze via de thermostaat zorgen voor de warmte regulatie.

 

 

Altijd koppelen met een porseleinen kroonsteen om brand te voorkomen: kroonsteen-porselein-01

 

 

 

 

parallelschakeling

serieschakeling

Oefenbiljart 05

10 juli 2015

VERKOCHT Te Koop€ 250.00 – Oefenbiljart 90 x 45 cm in nieuwstaat!

Oefenbiljart 90 x 45 cm
Oefenbiljart 90 x 45 cm

Lees verder: Oefenbiljart 05