Piqué en Massé

De piqué
De piqué
Massé
Massé

Een piqué is een stoot waarbij de keu de speelbal van bovenaf raakt. Hierbij houdt men de keu nagenoeg loodrecht boven de speelbal. Deze stoot is zeer moeilijk om goed uit te voeren en dient alleen gebruikt te worden indien er geen andere oplossing is om de bal te maken. Ga er niet mee stunten, want het wordt al snel stuntelen! Voer hem alleen uit indien u hem voldoende geoefend heeft en de stoot goed beheerst

Een massé is vergelijkbaar met een piqué. Het verschil zit hem in de stand van de keu. Staat deze bij een piqué bijna loodrecht boven de bal, nu houd men hem veel schuiner ten opzichte van de speelbal. Ook hier geldt dat men deze stoot alleen dient te gebruiken indien deze voldoende geoefend is.

De afstand tussen bal 2 en bal is mede bepalend hoe schuin men de keu moet houden bij een massé, een goed uitgangspunt is circa 45 graden.

Massé
Massé

Doordouwer II

Eén van de drie onderwerpen waarover ik telkens word aangesproken is de biljardé. Reden om daar vorige maand nog eens aandacht aan te schenken. En jawel weer levendige reacties! Wat opviel dat er nog steeds veel misverstand bestaat over de tijd dat de pomerans in contact is (lees blijft) met de bal.

Veel spelers en arbiters beseffen niet dat de contactduur tussen pomerans en speelbal slechts ongeveer 1/1000 seconde bedraagt, afhankelijk van de hardheid van de pomerans. Is een pomerans bovenmatig hard, dan neemt de contacttijd drastisch af, bij een zachte pomerans duurt het contact wat langer. Gedurende deze 1/1000 sec. verplaatst de speelbal zich slechts maximaal 5 mm in de afstootrichting van de keu. Daarna vervolgt de speelbal zijn eigen weg met een snelheid, die ongeveer 2,5 keer zo hoog is als die van de keu. De keu kan de speelbal dus eenvoudig nooit inhalen. Lees verder: Doordouwer II

Ken uw sport – Biljarten

INHOUD Per hoofdstuk:

Algemeen gedeelte
I Materiaal en spelregels
II Houding en afstoot
III Stoottechniek
IV Dikte van aanspelen en vaartoverdracht op de 2e bal
V Afkaatsingshoek van bal 1 en 2
VI Invloed van het verticale of hoog effect
VII Het theoretische mikpunt
VIII Werking van het zij-effect
De verschillende stootvormen
IX De Trekstoot
X De Doorschietstoot
XI De Snijstoot
XII De Amorti
XIII De Klotsstoot
XIV De Ontmoetingsstoot
XXIV De Losse-Bandstoot
XVI De Piqué en de Massé
XVII De Piqué
XV1II De Massé
Het kleine spel
XIX Het Verzamelen
XX Het Plaatsen
XXI liet Libre-spel
XXII Het Cadre-spel
Het driebandenspel
XXIII Het Diamond Systeem (verkort)
XXIV Dc Losse-Bandstoot
XXV Verdedigend spel en het vermijden van de klots Lees verder: Ken uw sport – Biljarten

Video

Video-01Op deze pagina verzamelen we videofilmpjes die te maken hebben met biljarten, dit kun lessen, demonstraties of voorbeelden zijn.

Heeft u een filmpje gezien wat de moeite waard is en u hier niet kunt vinden laat het ons weten.

 

Beter biljarten – Gerard Klinkert

Emile Wafflard – aan het biljart

Jos Bongers – biljartlessen (2001)

Frederic Caudron

Laurent Guénet – training en oefeningen

Massé en piqué – video – voorbeelden en lessen

Rafael Garcia – video – verzamelstoten en serie Americaine

Serie Americaine – video – voorbeelden en lessen

Verzamelstoten – video – voorbeelden en lessen

NK driebanden in de Eekhoorn te Oosterhout

Gerard Klinkert – Praktische biljartkennis (deel 2)

Gerard Klinkert - Praktische biljartkennis (deel 2)
Gerard Klinkert – Praktische biljartkennis (deel 2)

Biljartinstructie met voorbeeldtekeningen en heldere uitleg.

Gerard kreeg de eervolle uitnodiging om in het toenmalige maandblad “biljart”, de voorloper van het huidige blad “biljart totaal” een technische rubriek te verzorgen. Hij heeft 5 jaar geschreven in dit blad en men kwam daarna op het uitstekende idee om de artikelenreeks in boekvorm uit te geven, et voila de populaire reeks “PRAKTISCHE BILJARTKENNIS” was geboren.

Dit werk behandeld o.a. de amorti, het plaatsen op bal 3, de passage, de piqué, de massé, de piqué-extérieur en het brengen en spelen van de serie-américaine.

  • uitgave: Deel 2 – Gevorderden
  • Auteur: Gerard Klinkert
  • Uitgever: CV Produkties – Amsterdam

Bestellen klik hier

Massé

Eindelijk na veel trainen en oefenen is het dan eindelijk gelukt om  de ballen te verzamelen, echter nu heb je weer de pech dat de ballen achter elkaar gaan liggen, mooi gezegd bal 3 ligt gemaskeerd door bal 2.

Met dun spelen is bal 3 niet te bereiken en een losse band of doorschieten zal de met moeite bereikte situatie weer verstoren en de ballen uit elkaar drijven.

 

Massé
Massé

Hier kan vaak alleen een goede massé een oplossing bieden, echter de meeste biljarters spelen deze stootvorm op gevoel en de theorie er achter met de vraag: “hoe doe je dat”, wordt vaak met een schouderophalen beantwoord.

Bij deze een poging, om dit fenomeen aan de wat beginnende biljarter uit te leggen. Laten we bij het bovenaanzicht  van de stootbal beginnen, bij een massé wordt alleen de vakken 1, 2, 3 en 4 aan de linker en rechterzijde van de stootbal gebruikt en de gearceerde gebieden worden bij de massé niet gebruikt. Laten we de krachten die bij de massé zich voordoen is gaan bekijken.

Door de hellingshoek van de keu verkrijgen we eenvoorwaartse beweging die naargelang de steilte van de keu een kortere of langere weg zal afleggen, bijvoorbeeld bij een hellingshoek van 85 to 80 graden zal de stootbal na 10 tot 14 cm een ombuiging gaan vertonen en bij een hoek van 45 graden pas na 50 cm, dus hoe verder bal 2 zich van de stootbal bevindt hoe minder steil de keu. 

Even aandacht geven de juiste houding en keuvoering, die noodzakelijk zijn voor een goede massé en piqué.

 

 

Massé
Massé

 

 

Men dient stevig  positie te zoeken aan het biljart met zo weinig mogelijk gewicht op je linkerhand (voor rechthandige spelers) met een achterhand, waarbij we de keu tussen duim en wijsvinger nemen en de stoot maken we, als het ware, dat we de keu in de bal laten  vallen.

 

(vraag eens een goede speler in de vereniging dit voor te doen).  

 

 

 

 

Voor een beginnende biljarter is vaak het bepalen van het mikpunt op bal 2 het moeilijkste om gevoel mee te krijgen, men kan als hulpmiddel de keu eerst horizontaal aanleggen met als stootrichting het zo dun mogelijk aan spelen van bal 2, daarna de keu kantelen met behoud van de stootrichting.

 

Laat het gewicht van de keu zoveel mogelijk het werk doen door de keu op punt 3 op de stootbal te laten “vallen”.

 

 

 

 

Het spreekt voor zelf, dat men pas na enige oefening deze stoot met vertrouwen in een wedstrijd kan toepassen.

 

Piqué

De piqué
De piqué

De Piqué en ook de massé zijn stoten, waarbij de keu niet horizontaal maar nagenoeg verticaal wordt gehouden alhoewel er enige overlap is bij deze twee stootvormen worden ze wel door enige duidelijke verschillen apart behandeld.

Bij een Piqué raakt men de stootbal in een vrij beperkt gebied zie figuur rechts, dit is het bovenaanzicht van de stootbal, waarbij 0 het raakvlak is wanneer de stootbal in een in een rechte lijn terug moet rollen en de raakvlakken Links en Rechts een afwijking van deze rechte lijn wordt bewerkstelligd.

Bij deze stootvorm is het mogelijk, doordat men als het ware tegen de leiplaten aanstoot, al direct effect aan je stootbal te geven zonder dat er een bal of band geraakt wordt.

Menige biljarter ziet de piqué als een correctiestoot, die gemeden dient te worden, echter in bepaalde situatie’s waarbij men bal 2 bijna niet van zijn plaats af wil hebben of als men de keu niet kwijt kan om een trekstoot te maken komt deze stoot toch regelmatig in een partij voor.

Serie Américaine

De serie Américaine houdt in: Een serie te maken langs de band en daarbij de ballen in een bepaalde positie trachten te houden, welke deze serie mogelijk maakt .
De linkshandige spelers spelen het biljart rond tegen de klok in en de rechthandige met de klok mee.
Bij de serie american denken we aan 3 basisstoten, die door de beginnende biljarter goed geoefend dienen te worden om niet na enige stoten uit positie te geraken.

Deze stoten zijn:

  1. de drijfstoot
  2. de klotsbal
  3. de plaatsingsbal

Verder moeten we, om een juiste positie te behouden en de serie american niet te verbreken, denken aan de volgende punten:

  1. De te bespelen ballen onder ±45 graden aan de band houden
  2. Een van de ballen moet altijd ± één baldikte van de band afblijven
  3. Zorg dat de speelbal achter de 2 te bespelen ballen blijft
  4. Zorg dat de speelbal niet voorbij een van de twee aan te spellen ballen gaat.
De Drijfstoot
De Drijfstoot

De Drijfstoot (±45 graden)

Dit is de ideale positie voor de serie américaine.

We spelen van bal 2 met zacht tempo waarbij we de keu rustig door de bal heen stoten zonder effect.

Hierbij opletten de keu niet terug halen na de stoot.

 

De Klotsbal - Serie Américaine
De Klotsbal – Serie Américaine

De Klotsbal

De ballen liggen nu uit positie en bal 2 ligt vast.
We plaatsen nu een trekstoot op de bal 2 en passeren dun bal 3.
De trekstoot moeten we goed laag in zetten waardoor bal 2 van de band af komt en zo de ballen weer in positie komen.

Om deze bal in positie te krijgen raken we de speelbaal boven in met links effect.

klotsbal-02Door het linkse effect draait bal 2 met rechts effect naar bal 3 en wordt bij de band gedwongen door bal 1 welke, omdat wij deze bovenin raken meer loop-effect heeft en door de bal 2 iets naast het hart te raken (op de klots) volgt als resultaat dat de speelbal schuin naar bal 3 loopt en in positie komt.

 

 

 

 

 

plaatsingstoot-01De Plaatsingstoot

We hebben gezien, dat we de speelbal aan de buitenzijde van de te spelen ballen moeten houden, dat is in deze situatie niet het geval.
Om dit te verkrijgen kunnen we niet direct van bal 2 voorbij bal 3 spelen, daarom maken we eerst een plaatsingstoot waaruit we een klotsbal verkrijgen.

 

 

 

 

Zie ook: Lezen en leren

Techniek

Naar mijn mening is het kopen van een goed biljartboek, een van de beste mogelijkheden om aan goede uitleg en oefenstof te komen, met als uitgangspunt, dat wanneer u verder wilt komen een aantal lessen u goed op weg kunnen helpen.
Echter willen we een aantal voorbeelden met enige uitleg op deze site niet laten ontbreken.

Hier volgen binnenkort een paar belangrijke voorbeelden en links naar video’s en boeken.