Serie Americaine 50 basisposities

Onderstaande afbeeldingen van spelsituaties van de Série Américaine zijn afkomstig uit het boek “van groot spel naar serie americaine” van René Gabriëls, dit boek en de bijbehorende atlas zijn op de PDF pagina te downloaden. Alle plaatjes zijn voorzien van een effectaanduiding, waardoor voor de meeste afbeeldingen nadere uitleg overbodig is. Veel plezier.keu-01

SA01-beja01 Dit is de bijna ideale positie, de gele (bal) is iets meer dan een halve baldikte achtergebleven ten opzichte van de rode, de richting (van de stoot) is praktisch naar de twee ballen, hoewel de gele iets eerder geraakt moet worden. Een beetje rechts effect, waardoor de speelbal óók vooruitgaat.

 

keu-02

SA02-beja

02 De gele is achtergebleven, de stoot erop (op de gele) is met een beetje rechts effect om de speelbal naar voren te drijven en (te proberen) een klots te veroorzaken.

keu-01

SA03-beja

03 De gele (bal) is nog steeds achtergebleven en ligt met de speelbal op een verticale lijn, lage stoot zonder effect om een klos te verkrijgen en een blokkade zodat de speelbal iets verder weggaat en dominant blijft. (Blokkade wil zeggen: een bal die in de baan komt te liggen van een andere bal, waardoor deze bal wordt afgeremd of opgevangen en de veroorzaker van de blokkade in een gewenste richting wordt gedreven.)

keu-02

SA04-beja04 Het probleem hier is dat de speelbal te ver naar voren is gekomen, heel dun op rood en oppassen dat de speelbal niet vast aan de band komt te liggen.

keu-01SA05-beja

05 De gele is achtergebleven, hoge stoot vol op de gele, de hoge stoot verhindert een harde klots.keu-02

SA06-beja

06 De ideale positie, lijkt op tekening 01.keu-01

SA07-beja07 De gele is te ver doorgeschoten, het wordt lastig als hij ver doorschiet, geef daarom een beetje rechts effect voor je de rode raakt. (Toelichting: te ver doorgeschoten wil zeggen: te ver naar rechts komen te liggen t.o.v. de rode bal).

keu-02

SA08-beja08 De positie is te open en de speelbal is niet dominant, met één enkele stoot kunnen we hem niet terughalen, heel dun op geel en zorgen dat de rode bijna niet van zijn plaats komt. Dit is een overgangsstoot.

keu-01

SA09-beja09 Nú kunnen we de speelbal wel terughalen met een trekstoot bijna vol op de gele en daarbij proberen een blokkade te veroorzaken zodat de gele de speelbal naar buiten drijft.

keu-02

SA10-beja10 Speel de de ballen zo zacht mogelijk, maar pas op dat deze niet gaan vastliggen, kleine duwende stootjes, waardoor de ballen maar heel weinig verplaatsen en langzaam dichter bij de band komen.

keu-01

SA11-beja11 Opnieuw ongeveer als 09 en proberen een blokkade te veroorzaken.

keu-02

SA12-beja12 Geamortiseerde stoot en daarmee de ballen iets dichter naar de band drijvend.
keu-01

SA13-beja

13 Geamortiseerde stoot, d.w.z. de speelbal bijna vol op de gele bal en proberen de gele een blokkade te laten vormen en daarmee de ballen wat dichter bij de band brengend.

keu-02

SA14-beja14 Dit is een trekstoot, maar daarbij moet de klos worden vermeden, zodat nadat de rode is geraakt, de speelbal iets verder van de band geraakt en de tweede bal halverwege blijft liggen.

keu-01

SA15-beja15 Dun op rood en deze dichter naar de band drijvend, maar vooral niet te dicht en daarbij proberen te voorkomen dat de gele vast aan de band komt.keu-02

SA16-beja

16 De positie laten opschuiven met een beetje rechts effect waardoor de gele iets meer opschuift.

keu-01

SA17-beja17 Dit is de ideale positie, rustig blijven spelen, op tijd corrigeren en gewoon doorgaan.

keu-02

SA18-beja18 Een gevaarlijke positie, dit is een moeilijke stoot met twee opties, het is heel goed mogelijk dat de speelbal en de gele vast aan elkaar komen te liggen of de gele vast aan de band.

keu-01

SA19-beja19 De gele ligt vast aan de band. Om hem los te maken is een langzame stoot nodig, speelbal rustig op de gele bal laten vallen, zonder een klots of doorstoot te forceren.

keu-02

SA20-beja20 Kleine trekstoot met blokkade om de speelbal iets verder te krijgen.

keu-01

SA21-beja21 Bijna gelijk aan de vorige, maar minder trekeffect.

keu-02

SA22-beja22 De positie kan zich sluiten. Om deze open te houden, probeer door te stoten met blokkade en rotatie op de speelbal.

keu-01

SA23-beja23 Een beetje vooruit door iets meer op rood te spelen.

keu-02

SA24-beja24 De hele positie verder drijven, doorstoot met rotatie van de speelbal bal.

keu-01

SA25-beja25 In deze positie komt het er op aan de rode bal verder op te drijven, er voor zorgend dat de positie zich niet sluit. Daarvoor geven we rechts effect om de speelbal niet te laten roteren op het moment dat hij de gele raakt. Een hele langzame rustige stoot.

keu-02

SA26-beja26 Zoals je ziet, was het heel goed mogelijk dat de drie ballen op één lijn kwamen. De positie bleef te gesloten en het is niet mogelijk deze met één stoot te herstellen. Dus een herstelstoot. Heel dun en zachtjes op geel om te proberen de speelbal recht voor de gele te houden. Het meest waarschijnlijke is dat de speelbal te ver doorschiet.

keu-01

SA27-beja27 De speelbal is te ver opgeschoten. Raak de rode heel dun met links effect. Om het draaien van de speelbal te bevorderen.

keu-02

SA28-beja28 Een betere positie van de speelbal ten opzichte van de gele en kunnen we een trekstoot spelen met blokkade waardoor de speelbal zijn dominante positie behoudt.

keu-01

SA29-beja29 Er is een open positie overgebleven met de gele bijna vast tegen de band, met één stoot kunnen we hem (de gele) niet los van de band maken. Een heel dunne herstelstoot op de rode en de rotatie van de speelbal  bevorderen. Er bestaat opnieuw het gevaar van vastliggen.

keu-02

SA30-beja30 Lijkt op positie 26. Heel dun op de gele, hoewel het heel waarschijnlijk is dat deze vast aan band komt te liggen.

keu-01

SA31-beja31 De gele bal is vast aan de band gaan liggen. De stoot is heel delicaat, omdat we de positie te veel kunnen sluiten en de serie kunnen verknallen. Heel dun op rood met links effect om de rotatie van de speelbal te bevorderen.

keu-02

SA32-beja32 Er is een gesloten positie overgebleven, waarbij de rode te ver naar rechts is doorgelopen. Dit is het moment voor een massé met links effect op de speelbal en daarbij de gele niet te veel meenemen. Het links effect van onze bal bevordert de rotatie van de gele zodat die ook  vooruitgaat.

keu-01

SA33-beja33 Het is gelukt de positie te herstellen, hoewel de speelbal een beetje verder moet worden teruggehaald. Een klein trekstootje met blokkade.

keu-02

SA34-beja34 Heel dun langs de rode en heel voorzichtig dichter bij de posities aan de band.

keu-01

SA35-beja35 De gele is achtergebleven, waardoor we het risico lopen de positie te sluiten. Een stoot met links en een beetje hoog effect op de gele met blokkade. Als de gele de speelbal voor de tweede keer raakt, zal het effect dat deze heeft er voor zorgen dat hij naar links glijdt waardoor het lukt een meer eenvoudige dominante positie te verkrijgen.

keu-02

SA36-beja36 Het enige wat u in deze positie moet doen, is alle ballen vooruit te drijven. Met rechts effect om rotatie van bal twee en de speelbal te forceren.

keu-01

SA37-beja37 Hier hebben we praktisch de standaard positie. De gele bal is een beetje achtergebleven. Opnieuw alles vooruit drijven en proberen om de positie een beetje te openen. Een klein beetje links effect om de speelbal niet te veel te laten draaien, maar wel de gele bal.

keu-02

SA38-beja38 Dit is een open positie met de gele bal praktisch tegen de band. De positie moet vooruitgedreven worden met effect aan de rechterkant. Een heel zachte stoot, waarmee rotatie wordt afgedwongen om een goede plaatsing te verkrijgen.

keu-01

SA39-beja39 Deze positie ligt iets verder van de band. De stoot die hier gevraagd wordt is een trekstoot met blokkade (opvangen van de gele bal door de speelbal).

keu-02

SA40-beja40 Plaats bal een in het midden van de twee ballen. Dat wil zeggen; stoot als het ware op beide ballen en bereid een trekstoot met blokkade voor; een trekstoot-met-blokkade-positie, waarbij de gele bal naar de band gaat.

keu-01

SA41-beja41 Hierbij gaan we over tot de trekstoot met blokkade (opvangen). Die moet u zonder angst spelen en met de intentie dat de speelbal na de klots echt achteruit (naar links) gaat. U moet er niet te veel op vertrouwen dat de gele bal de speelbal wel naar de rode zal klotsen. Speel een goede trekstoot, om er zeker van te zijn dat bal een daadwerkelijk op zijn (eerdere) plaats terug komt.

keu-02

SA42-beja42 In deze positie liggen de ballen, zoals te zien is, een beetje gesloten. Drijf de ballen simpel naar de band drijven en houdt de speelbal op afstand van de band met een geamortiseerde stoot op geel. Raak de gele iets rechts uit het hart , om er zeker van te zijn dat rood ook geraakt wordt.

keu-01

SA43-beja43 Hier  drijf je opnieuw de positie in de richting van de band. Een zogenaamde benaderingsstoot. Men speelt over rood, heel dun en zo dat je een lichte linkse draaiing forceert, zodat de speelbal een beetje naar links glijdt en we het open spel een beetje beter in de hand houden.

keu-02

SA44-beja44 Hier gaan we over tot een trekstoot met blokkade, waarmee we proberen de positie te openen. We moeten het draaien van de speelbal forceren zodat hij zich een beetje naar links verplaatst, wanneer de gele bal opnieuw klotst op de speelbal.

keu-01

SA45-beja45 Dit is een positie die veel meer open en prettiger te spelen is. U moet gewoon de hele positie in de richting van de band drijven en maar een beetje  verder langs de band met een beetje rechts effect, zodat de gele bal niet te ver vooruit gaat en de positie zich sluit.

keu-02

SA46-beja46 Opnieuw rechts effect zodat de speelbal een beetje recht tegenover de gele blijft.

keu-01

SA47-beja47 In deze positie speelt men eenvoudig heel dun over rood, met een kleine klots met de gele. U moet streven  naar een kleine klots, om te voorkomen dat de ballen met elkaar in aanraking blijven. Een stoot met rechts effect zodat de speelbal niet naar links glijdt en de positie zich sluit.

keu-02

SA48-beja48 Dit is een gesloten positie en die de neiging heeft om zich nog verder te sluiten. Speel heel dun over geel en probeer deze mee te nemen. Niet zó dun spelen, waardoor we hem achter laten, máár een beetje bal meenemen. Links effect om de draaiing van de gele bal te bevorderen zodat deze ook met de positie mee gaat.

keu-01

SA49-beja49 Hier spelen we heel dun over rood en forceren we met veel links effect rotatie, zodat de speelbal, na de kleine klots met de gele bal, weer naar de buitenkant drijft.

keu-02

SA50-beja50 Deze positie is een beetje gevaarlijk, omdat de ballen na de stoot vast tegen elkaar kunnen blijven liggen en bovendien veel te open zouden kunnen liggen. Men speelt dun, heel dun op de rode bal en forceert met het rechtse effect draaiing, om een blokkade op de gele te verkrijgen. Het moet kunnen om de speelbal via de klots van de gele bal heel dun op de rode bal te spelen.

keu-01

Verder hebben we natuurlijk ook nog een aantal video’s over de serie americaine.

Terug naar: Lezen en leren

Bewaren

Oefenbiljart 10

12 mei 2016

Verkocht – Oefen / trainings biljarttafel te koop: T.E.A.B. – Een biljarttafel / eetkamertafel die uitermate geschikt is voor de kleine ruimte!!

 • Op leisteen (uit een stuk)
 • Speelmaten: 70 x 140
 • Buitenmaten: 90 x 160
 • Bandhoogte: 34 millimeter
 • Zo goed als nieuw laken
 • Houten afdekplaat
 • Bouwjaar: circa 2002
 • In hoogte verstelbaar onderstel
 • Inclusief set gebruikte Aramith biljartballen naar keuze
 • Inclusief 2 clubkeu’s naar keuze
 • Optioneel met verwarming (meerprijs)

Oefenbiljart-10a

Oefenbiljart-10b

Oefenbiljart-10c

Oefenbiljart-10d

 

Oefenbiljart 09

24 april 2016

Biljarttafel te koop: VERKOCHT T.E.A.B. – Een biljarttafel welke uitermate geschikt is voor thuistraining.

 • Op leisteen (uit een stuk)
 • Speelmaten: 90 x 180
 • Buitenmaten: 110 x 200
 • Bandhoogte: 34 millimeter
 • Zo goed als nieuw laken
 • Bouwjaar: circa 2007
 • In hoogte verstelbaar onderstel
 • Inclusief set gebruikte Aramith biljartballen naar keuze
 • Inclusief 2 clubkeu’s naar keuze
 • Optioneel met verwarming (meerprijs)

Oefenbiljart-09a

Oefenbiljart-09b

Oefenbiljart 08

1 april 2016

Jan Brock biljarttafel te koop: VERKOCHT T.E.A.B. – Een biljarttafel welke uitermate geschikt is voor thuistraining en ontspanning.

 • Op leisteen (uit een stuk)
 • Fabrikant: Biljartfabriek Jan Brock
 • Speelmaten: 90 x 180
 • Buitenmaten: 110 x 200
 • Bandhoogte: 33,8 millimeter
 • Zo goed als nieuw laken
 • Bouwjaar: circa 2006
 • In hoogte verstelbaar onderstel
 • Inclusief set gebruikte Aramith biljartballen naar keuze
 • Inclusief 2 clubkeu’s naar keuze
 • Optioneel met verwarming (meerprijs)

Oefenbiljart-08a

Oefenbiljart-08b

Oefenbiljart 07

13 maart 2016

Klassiek oefenbiljart te koop: VERKOCHT € 275.00 – Een verwarmde hoge kwaliteit biljarttafel die uitermate geschikt is het trainen van serie Americaine.

 • Op leisteen (uit een stuk)
 • Fabrikant: Wilhelmina
 • Speelmaten: 70 x 140
 • Buitenmaten: 90 x 160
 • Verwarmt
 • Bandhoogte: 33 millimeter
 • Nieuw laken
 • Houten afdekplaat
 • Bouwjaar: circa 1988
 • In hoogte verstelbaar onderstel
 • Inclusief set gebruikte Aramith biljartballen naar keuze
 • Inclusief 2 clubkeu’s naar keuze

 

Oefenbiljart-07a

Oefenbiljart-07b

Ken uw sport – Biljarten

INHOUD Per hoofdstuk:

Algemeen gedeelte
I Materiaal en spelregels
II Houding en afstoot
III Stoottechniek
IV Dikte van aanspelen en vaartoverdracht op de 2e bal
V Afkaatsingshoek van bal 1 en 2
VI Invloed van het verticale of hoog effect
VII Het theoretische mikpunt
VIII Werking van het zij-effect
De verschillende stootvormen
IX De Trekstoot
X De Doorschietstoot
XI De Snijstoot
XII De Amorti
XIII De Klotsstoot
XIV De Ontmoetingsstoot
XXIV De Losse-Bandstoot
XVI De Piqué en de Massé
XVII De Piqué
XV1II De Massé
Het kleine spel
XIX Het Verzamelen
XX Het Plaatsen
XXI liet Libre-spel
XXII Het Cadre-spel
Het driebandenspel
XXIII Het Diamond Systeem (verkort)
XXIV Dc Losse-Bandstoot
XXV Verdedigend spel en het vermijden van de klots Lees verder: Ken uw sport – Biljarten

Oefenbiljart 06

20 februari 2016

VERKOCHT Klassiek oefenbiljart te koop: € 500.00 – Een biljarttafel / eetkamertafel die uitermate geschikt is voor de kleine ruimte!!

 • Op leisteen (uit een stuk)
 • Fabrikant: Biljartfabriek Bekkering uit Leeuwarden
 • Speelmaten: 70 x 140
 • Buitenmaten: 90 x 160
 • Bandhoogte: 33 millimeter
 • Nieuw laken
 • Houten afdekplaat
 • Bouwjaar: circa 1955
 • In hoogte verstelbaar onderstel
 • Inclusief set gebruikte Aramith biljartballen naar keuze
 • Inclusief 2 clubkeu’s naar keuze
 • Optioneel met verwarming (meerprijs)
Klassiek oefenbiljart
Klassiek oefenbiljart
Klassiek oefenbiljart
Klassiek oefenbiljart
Klassiek oefenbiljart
Klassiek oefenbiljart

Serie Americaine

Serie Americaine in slow motion, een video van 25 minuten.


Voorbeelden van de serie Americaine, en een paar series. (Antonio Vidigueira) 10 minuten.


54 Verzamelstoten aanvang serie Americaine. (Antonio Vidigueira) 85 minuten.


Serie Americaine – door de hoek video 01. 1 minuut


Serie Americaine – door de hoek video 02. 1 minuut 30


Serie Americaine – aan de korte band na de hoek video 01. 4 minuten


Serie Americaine – lange band, door de hoek, korte band na de hoek video 01. 1 minuut 25Serie Americaine – aan de lange band video 01. 2 minutenSerie Americaine – aan de lange band video 02. 3 minuut 45Serie Americaine – aan de lange band video 03. 1 minuut 16Serie Americaine – lange band, korte band, lange band video 04. 10 minuut 56Serie Americaine – training, voorbeelden en uitleg door Paul Couespell video 01. 11 minuut 30


Oefenbiljart 04

30 mei 2015

Te koop € 600.00 – Verwarmt oefenbiljart (verkocht)

Oefenbiljart-65x115
Oefenbiljart 04
 • Speelmaat: 65 x 115cm (lei is 1/3e wedstrijdbiljart 230).
 • Leidikte is 5 cm.
 • bouwjaar voor 2000
 • Normale bandhoogte, zodat met met 61,5 mm biljartballen kan trainen
 • Het laken is van het merk Iwan-Simonis rapide No.300 (origineel wedstrijdlaken).
 • Onderstel is demontabel en voorzien van stelpootjes.
 • Verwarming met thermostaat en controlelampje.

Serie Américaine

De serie Américaine houdt in: Een serie te maken langs de band en daarbij de ballen in een bepaalde positie trachten te houden, welke deze serie mogelijk maakt .
De linkshandige spelers spelen het biljart rond tegen de klok in en de rechthandige met de klok mee.
Bij de serie american denken we aan 3 basisstoten, die door de beginnende biljarter goed geoefend dienen te worden om niet na enige stoten uit positie te geraken.

Deze stoten zijn:

 1. de drijfstoot
 2. de klotsbal
 3. de plaatsingsbal

Verder moeten we, om een juiste positie te behouden en de serie american niet te verbreken, denken aan de volgende punten:

 1. De te bespelen ballen onder ±45 graden aan de band houden
 2. Een van de ballen moet altijd ± één baldikte van de band afblijven
 3. Zorg dat de speelbal achter de 2 te bespelen ballen blijft
 4. Zorg dat de speelbal niet voorbij een van de twee aan te spellen ballen gaat.
De Drijfstoot
De Drijfstoot

De Drijfstoot (±45 graden)

Dit is de ideale positie voor de serie américaine.

We spelen van bal 2 met zacht tempo waarbij we de keu rustig door de bal heen stoten zonder effect.

Hierbij opletten de keu niet terug halen na de stoot.

 

De Klotsbal - Serie Américaine
De Klotsbal – Serie Américaine

De Klotsbal

De ballen liggen nu uit positie en bal 2 ligt vast.
We plaatsen nu een trekstoot op de bal 2 en passeren dun bal 3.
De trekstoot moeten we goed laag in zetten waardoor bal 2 van de band af komt en zo de ballen weer in positie komen.

Om deze bal in positie te krijgen raken we de speelbaal boven in met links effect.

klotsbal-02Door het linkse effect draait bal 2 met rechts effect naar bal 3 en wordt bij de band gedwongen door bal 1 welke, omdat wij deze bovenin raken meer loop-effect heeft en door de bal 2 iets naast het hart te raken (op de klots) volgt als resultaat dat de speelbal schuin naar bal 3 loopt en in positie komt.

 

 

 

 

 

plaatsingstoot-01De Plaatsingstoot

We hebben gezien, dat we de speelbal aan de buitenzijde van de te spelen ballen moeten houden, dat is in deze situatie niet het geval.
Om dit te verkrijgen kunnen we niet direct van bal 2 voorbij bal 3 spelen, daarom maken we eerst een plaatsingstoot waaruit we een klotsbal verkrijgen.

 

 

 

 

Zie ook: Lezen en leren