Doorschieten

Aanstoorpunten uitleg (vertikaal)
Aanstoorpunten uitleg (vertikaal)

Vele biljarters wringen zich in allerlei vreemde bochten om maar vooral geen gebruik te hoeven maken van een doorschietstoot. Toch is deze stootvorm helemaal niet zo moeilijk als menigeen denkt. Zeker niet als men hem enige malen heeft geoefend. Het probleem bij deze stoot zit hem voornamelijk in het bepalen van het mikpunt. Dit ligt namelijk achter bal twee.

Trek in gedachten een rechte lijn dwars door het midden van bal twee en drie heen. Het punt waar deze lijn bal twee verlaat in de richting van bal drie is het mikpunt. De speelbal dient na het raken van bal twee verder te rollen. Om dit te bereiken dient men de speelbal bovenin aangespeeld te worden. Dit is de zogenaamde ‘doorschiethoogte’. (Zie ook het stukje over stoothoogten) Speel ook nu weer de bal zonder effect aan. Om ketsen te voorkomen als u iets te hoog aanspeelt, kunt u de achterhand iets lichten.

Ken uw sport – Biljarten

INHOUD Per hoofdstuk:

Algemeen gedeelte
I Materiaal en spelregels
II Houding en afstoot
III Stoottechniek
IV Dikte van aanspelen en vaartoverdracht op de 2e bal
V Afkaatsingshoek van bal 1 en 2
VI Invloed van het verticale of hoog effect
VII Het theoretische mikpunt
VIII Werking van het zij-effect
De verschillende stootvormen
IX De Trekstoot
X De Doorschietstoot
XI De Snijstoot
XII De Amorti
XIII De Klotsstoot
XIV De Ontmoetingsstoot
XXIV De Losse-Bandstoot
XVI De Piqué en de Massé
XVII De Piqué
XV1II De Massé
Het kleine spel
XIX Het Verzamelen
XX Het Plaatsen
XXI liet Libre-spel
XXII Het Cadre-spel
Het driebandenspel
XXIII Het Diamond Systeem (verkort)
XXIV Dc Losse-Bandstoot
XXV Verdedigend spel en het vermijden van de klots Lees verder: Ken uw sport – Biljarten