Dun caramboleren

Het lijkt een vrij eenvoudige opgave, maar vergis u er niet in. Bekijk alvorens af te stoten eerst rustig de situatie. U zult merken dat de opdracht steeds moeilijker wordt naar gelang bal drie steeds verder achter bal twee komt te liggen. Bij het begin van de oefening dient u de speelbal en bal twee steeds op dezelfde plaats op de tafel neer te leggen. Plaats de speelbal zo’n 20 centimeter van bal twee bij aanvang van de oefening.

Naarmate u verder komt dient u bal drie steeds verder achter bal twee te leggen. Speel elke afstoot zonder enig effect op rolhoogte. Het gaat hier niet om het overhouden, maar om het dun leren caramboleren. Mocht u dit onderdeel goed beheersen, varieert de opdracht dan door de speelbal steeds verder van bal twee te leggen totdat de situatie ontstaat zoals op de tekening is afgebeeld. U zult merken dat hoe verder de speelbal van bal twee verwijderd is, hoe moeilijker het zal worden de carambole te maken.

Dun passerend caramboleren.
Dun passerend caramboleren.

Overhouden – positiespel

MOEILIJKHEDEN OPLOSSEN – ENIGSZINS GEVORDERD POSITIESPEL – MET NOG EEN PAAR NUTTIGE STOTEN VOOR ENKELE BIJZONDERE SITUATIES.

Laten we, voor we echt ingaan op het hogere seriespel, waarbij het zal gaan om het bespelen van bal 3 (klein spel en plaatsen op bal 3) en om de verschillende standaard series zoals die ‘aan de band‘ , ‘óp de lijn‘ , ‘óp het anker‘, ‘op de klots‘ en die ‘met de aai‘ enz. eerst nog even stilstaan bij een paar dingetjes die hun nut hebben in een paar regelmatig optredende situaties, die toch wel netelig zijn. Het zijn dingetjes die bijna allemaal van tijd tot tijd van pas komen bij zowel overhouden in het algemeen als dat in het kleine spel. Een paar van deze onderwerpen zijn kleine kneepjes uit het vak die in de sfeer van het betere werk liggen, maar de meeste ervan kan elke behoorlijke liefhebber onder de knie krijgen. Niet zozeer het kunnen als wel het weten, is het hele eieren eten. Lees verder: Overhouden – positiespel

Ken uw sport – Biljarten

INHOUD Per hoofdstuk:

Algemeen gedeelte
I Materiaal en spelregels
II Houding en afstoot
III Stoottechniek
IV Dikte van aanspelen en vaartoverdracht op de 2e bal
V Afkaatsingshoek van bal 1 en 2
VI Invloed van het verticale of hoog effect
VII Het theoretische mikpunt
VIII Werking van het zij-effect
De verschillende stootvormen
IX De Trekstoot
X De Doorschietstoot
XI De Snijstoot
XII De Amorti
XIII De Klotsstoot
XIV De Ontmoetingsstoot
XXIV De Losse-Bandstoot
XVI De Piqué en de Massé
XVII De Piqué
XV1II De Massé
Het kleine spel
XIX Het Verzamelen
XX Het Plaatsen
XXI liet Libre-spel
XXII Het Cadre-spel
Het driebandenspel
XXIII Het Diamond Systeem (verkort)
XXIV Dc Losse-Bandstoot
XXV Verdedigend spel en het vermijden van de klots Lees verder: Ken uw sport – Biljarten