Libre

biljarten-libre-01Bij het libre mag men vrij, zonder beperkingen, zoveel caramboles maken als men kan over het hele oppervlak van de tafel, uitgezonderd in de hoeken. Dit kan rechtstreeks van de tweede naar de derde bal gebeuren, of via één of meer banden.
Het enige vereiste is dat de speelbal de twee andere ballen raakt. De hoeken worden afgetekend met een kaderbak of librehoek en een wit potlood of stift met een schuine streep waardoor er een driehoek ontstaat. (op een 230 biljart is dit 17 cm) Hierin mogen maar twee caramboles gemaakt worden zonder dat één van de aanspeel-ballen de driehoek verlaat. Ze mogen er wel echter terug inkomen.
Om zoveel mogelijk caramboles te kunnen maken, moet men trachten de ballen zo dicht mogelijk bij elkaar te houden (verzamelen), liefst in de buurt van de korte band.
Voor beginnelingen wordt aangeraden verschillende verzamelstoten te oefenen die meer ervaren spelen kunnen tonen en uitleggen, of die in verschillende boeken over carambole-biljart te vinden zijn. Hier staan er een paar ter download aangeboden. En natuurlijk de lessen op onze pagina Lezen en Leren

Voor de liefhebbers: Het KNBB spel en arbitragereglement SAR 2015

Voor volledige uitleg en arbitrage zie: reglementen libre