Andreas Efler

Andreas Efler
Andreas Efler

Geboren op 4 oktober 1967 in Wenen (Oostenrijk). Zijn eerste ervaringen met biljarten kreeg hij is Basel (Zwitserland), waar hij zijn jeugd doorbracht. Hij trainde elk vrij uurtje wat hij kon vinden en na een paar jaar won hij het Zwitserse kampioenschap driebanden. Ook internationaal staat hij zijn mannetje.

Hij schreef een aantal boeken over biljarten en driebanden, en een speciaal studieprogramma voor de ipad.

Andreas Efler
Andreas Efler

D. Bierens de Haan – Het Biljart (1872)

D. Bierens de Haan - Het Biljart (1872)
D. Bierens de Haan – Het Biljart (1872)

Uitgegeven door Sijthoff te Leiden in 1872, 40 pagina’s, afmetingen 15 cm.

Het boekje beschrijft vooral de wiskundige kant van het biljarten, de looplijnen, effecten en dergelijke.

KLIK hier voor het boek in PDF

Geschreven door Dr. David Bierens de Haan, geboren op 3 mei 1822 te Amsterdam, overleden op 12 augustus 1895 te Leiden,  was van 1863 tot 1892 hoogleraar in de wiskunde.

 • Bierens de Haan studeerde in Amsterdam en Leiden.
 • Van 1848 – 1853 was hij leraar wiskunde aan het Gymnasium van Deventer.
 • In 1856 werd hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 • Van 1863 tot zijn emeritaat in 1892 was hij hoogleraar aan de universiteit te Leiden.
 • Bierens de Haan is met name bekend door zijn werk op het gebied der integraalrekening.
 • Zijn bijdrage aan de historische bibliografie van de wiskundige wetenschap is groot.
 • In 1882 was hij de eerste voorzitter van de redactiecommissie die van Christiaan Huygens de complete tiendelige uitgave van diens Oeuvres complètes uit zou geven.
 • Tevens gaf hij van Spinoza diens verhandelingen over de regenboog uit.
 • Ook van Simon Stevin gaf Bierens de Haan enkele geschriften opnieuw uit.

JF van de Ven – Kleine Billardschool carambolagespel (1908)

JF van de Ven - Kleine Billardschool carambolagespel (1908)
JF van de Ven – Kleine Billardschool carambolagespel (1908)

Het biljartspel heeft veel meer voor boven de kaart- en bordspelen. Het geeft den speler aanleiding tot lichamelijke beweging. Daarom wordt aan ’t biljartspel vooral door hen de voorkeur gegeven, die geestelijken arbeid te verrichten hebben.

Toeval en geluk zijn bij ’t biljartspel uitgesloten; het succes hangt enkel van de verworven kunstvaardigheid af, deze echter van ’t in acht nemen der psychische wetten, waarop ’t biljartspel berust. Dit inzicht wil nu de “Kleine Billardschool” aanbrengen en tegelijkertijd een methodische handleiding tot uitoefening van dit fijne en opwekkende spel geven.

 • Uitgever: J.F. van de Ven
 • Jaar: 1908
 • 2e druk: 1910
 • Pagina’s: 32
 • Illustraties: 23

LD van der Vijver en PJ van de Pol – Leerboek van het biljartspel (1949)

Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol

Originele hardcover linnen uitgifteband, vergulde titel op het voorplat en de rug, geheel opnieuw bewerkt.

Aangevuld en van een voorwoord voorzien door P.J. van de Pol, met statistieken van A.W.H. van Haaren,  geïllustreerd met een massa aan zwart/wit afbeeldingen en tekeningen tussen en vooral buiten de tekst, 26 zwart/wit foto’s met hoe het niet moet en hoe het wel moet.

 • Uitgeverij: Mulder & Co
 • Jaar:  Eerste druk 1949
 • Pagina’s: 395, met talloze voorbeelden in zwart/wit
 • Omslag: Hardcover
 • Auteur: L.D. van der Vijver & P.J. van der Pol
 • Afmetingen: 14 x 19 cm, 2,5 cm dik
 • Druk: In-Octavo
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol

A. van Haaren en J. van der Hoek – Biljartspel (1978)

De 4e druk uit 1965
De 4e druk uit 1965

Biljarten: een kwestie van inzicht, concentratievermogen en oefening. De eerste beginselen  leert u meestal van een vader of vriend in het café op de hoek. Blijft het daarbij, dan zal u veel van de prikkelende charme van het echte biljartspel ontgaan. Neemt u echter geen genoegen met de bekende gemiddelde tweetjes en drietjes op het groenen laken, dan brengt deze met zorg samengestelde gids u deskundig op stoot.

Een pianoleerling begint niet onmiddellijk aan een polonaise van Chopin. Zo is het ook met degene die zich in het biljartspel wil gaan bekwamen. Slechts door intensieve oefening kan men zich geleidelijk de techniek van dit mooie maar moeilijke spel eigen maken, waarbij men al doende begrip krijgt voor de eindeloos te variëren schoonheid van de stootbeelden. Voor een serieuze sportbeoefening is het van eminent belang dat van het prille begin af correct wordt gespeeld. Foutieve aanwensels bij de keuvoering, houding, effectberekening of afstoot kunnen slechts met grote moeite worden geredresseerd.

Dit boekje wil daarom de leek en de beginner wijzen op de theoretische beginselen van het spel en hem op de juiste wijze aan het biljart op weg helpen en begeleiden. Niet minder, maar ook niet méér dan dat. Zo ergens, dan geldt bij het biljartspel de regel dat oefening kunst baart. Goed oefenen mogelijk te maken is het doel van deze gids. Bij de grote ontwikkeling die de biljartsport gedurende de laatste vijftig jaar te zien heeft gegeven, maakt een werkje als dit geen enkele aanspraak op volledigheid. Uit de grote hoeveelheid stof is dan ook welbewust een voor de leek en de beginner nuttige keuze gemaakt.

Na het overlijden van beide auteurs prijzen wij ons gelukkig de heer Cees van Oosterhout bereid te hebben gevonden deze uitgave vanaf de zevende druk waar nodig te herzien. Ook verrijkte hij het boekje met een drietal gezelschapsspelen.

a-van-haaren-en-j-van-der-hoek-biljartspel-4e-druk_1965b

 • Schrijver: A. van Haaren – J. van der Hoek
 • Uitgeverij: Wenk
 • Bladzijden: 67
 • Foto’s en tekeningen: 42
 • ISBN: 9021505061
 • ISBN13: 9789021505060
 • Taal: Nederlands
 • Jaar: 1975
 • Uitvoering: Paperback
A-van-Haaren-en-J-van-der-Hoek-Biljartspel-1978-02
A. van Haaren en J. van der Hoek – Biljartspel (1978) voorkant
A. van Haaren en J. van der Hoek - Biljartspel (1978)
A. van Haaren en J. van der Hoek – Biljartspel (1978) achterkant

Fred Postma – Biljarten Sport Lijn (1987)

Fred Postma - Biljarten Sport Lijn (1987)
Fred Postma – Biljarten Sport Lijn (1987)

De biljartsport wordt door velen nog steeds beschouwd als een café-sport. Ten onrechte, want de populairiteit van het biljarten en de opkomst van de “profbiljarter” maken dat deze sport sinds haar ontstaan aan de zestiende eeuwse Engelse en Franse hoven tot volle wasdom is gegroeid.

Sportjournalist Fred Postma voert de beginnende biljarter binnen in de wereld van de pomerans, de piqué, de massé, het libre-groot, het kader en ankerkader 47/2 en het snooker. Duidelijk worden de verschillende speltechnieken en spelsoorten gerangschikt.

In een apart hoofdstuk vertelt top biljarter Rini van Bracht over het driebanden, geeft tips en gunt de lezer een blik in het profcircuit. Dit boek biedt de onervaren, maar zeker ook de meer geoefende biljarter veel informatie over zijn sport en is daarbij overzichtelijk en goed leesbaar.

 • Schrijver: Fred Postma
 • Uitgeverij: van Holkema & Warendorf
 • Jaar van uitgave: 1987
 • ISBN: 90 269 4265 6 / NUGI466
 • Omslag: paperback
 • Aantal pagina’s: 80
Fred Postma - Biljarten Sport Lijn (1987)
Fred Postma – Biljarten Sport Lijn (1987)

Olaf Erikson – Hans Vultink, Nederlands biljartambassadeur (1984)

Olaf Erikson - Hans Vultink, Nederlands biljartambassadeur
Olaf Erikson – Hans Vultink, Nederlands biljartambassadeur

Wie kent niet Hans Vultink? Deze geboren Achterhoeker (Aalten, 13 juni 1937) heeft in de ruim twintig jaar van zijn glanzende biljartcarrière bijna alle mogelijke titels wel een of meerdere keren veroverd.
Zo is hij veelvuldig Nederlands en Europees kampioen 47/1 en tweevoudig wereldkampioen 47/2. Bovendien is de sympatieke topbiljarter in het bezit van diverse Nederlandse, Europese en wereldrecords.

Zijn Nederlandse concurrenten in die tijd waren met name Piet van de Pol (Rotterdam, de toenmalige nestor van de Nederlandse biljartsport), Tiny Wijnen (Nijmegen), Henk Scholte (Eindhoven) en Henk de Kleine (caféhouder in Kampen).

In 1973 werd Vultink onderscheiden met de gouden erespeld van de N.S.F.; in datzelfde jaar werd hij benoemd tot Bondsridder van de K.N.B.B., en in 1981 tot erelid van deze bond. In 1975 werd het biljartfenomeen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hans Vultink handhaaft zich, en dat is uniek, al twintig jaar in de Ere-klasse in vier verschillende spelsoorten.

Hans Vultink, Nederlands biljatambassadeur” is een rijk geillustreerd boek vol heroïsche wapenfeiten, komische voorvallen en anekdotes en bevat een schat aan technische informatie over deze populaire, snel in de belangstelling groeiende sport.

 • Uitgeverij: Thieme – Zutphen
 • ISBN.: 9003985103
 • Omslag: Paperback
 • Aantal pagina’s: 158
 • Jaar van uitgave: 1984

Simon Vermeent – Zo speelt u biljart (1984)

Simon-Vermeent-Zo-speelt-u-biljart-1984
Simon-Vermeent-Zo-speelt-u-biljart-1984

Zó speelt u biljart is een handleiding voor beginners en gevorderden in het biljartspel. Het geeft aan de hand van vele situatietekeningen de’elementaire grondbeginselen van het biljartspel en de diverse mogelijkheden in techniek en theorie duidelijk weer. Ook wordt ruime aandacht besteed aan oefenstof. Onderwerpen die onder meer worden behandeld zijn: techniek; effect, raakpunt, mikpunt; verschillende stootvormen; spelsoorten; spelen voor meer dan vier personen.

De inleiding is geschreven door Rini van Bracht.

Deze pocket is meer dan een kennismaking met het biljarten. Het is vooral een leerboek, waarin naast de theorie de nadruk hoofdzakelijk op technische vaardigheid ligt. Bij de start is er aandacht voor richtlijnen, spelregels en materiaal. Hierna wordt de techniek van het stoten (effect, raakpunt, mikpunt) in combinatie met de diverse stootvormen (door-, trek-, snij-, klots-, amorti-, bandstoot, piqué en massé) in detail beschreven. Er zijn veel waardevolle tips en zinvolle oefeningen. Duidelijk is dat voor goed spelen veel maatgevoel nodig is. Afgesloten wordt met de behandeling van de diverse spelsoorten. Veel tekeningen zorgen voor aanvullende informatie.

 • Schrijver: Simon vermeent
 • Uitgeverij: Elsevier, Amsterdam/Brussel
 • Jaar van uitgave: 1984
 • Formaat:18 x 11,5 cm
 • Aantal pagina’s: 112
 • ISBN: 90 10 01975 6
Simon Vermeent - Zo speelt u biljart (1984) (achterkant)
Simon Vermeent – Zo speelt u biljart (1984) (achterkant)