Regels berusten vaak op keuzes

Het maken van spel- en arbitragereglementen is niet altijd gemakkelijk. Vroeger was het wat eenvoudiger, omdat de meeste technische hulpmiddelen die we tegenwoordig kennen, nog onbekend waren.

Om te beoordelen of een carambole aan alle eisen voldeed moesten we het doen met onze ogen, daarbij geruggensteund door het gehoor, zoals het klinken van een stoot. Ook het observeren van de richting waarin de bal(len) rolden, kon er goede diensten bij bewijzen. Natuurlijk was er van tijd tot tijd een verschil van mening tussen speler en arbiter. Lees verder: Regels berusten vaak op keuzes

Arbitrage

Overal op het internet verschijnen regelmatig schrijfsels over de valkuilen van de arbitrage. Leerzaam voor arbiters, maar zeer zeker ook voor spelers, die al dan niet afhankelijk zijn van arbiters. Dan is het goed om kennis van de regels te hebben, zodat niet iedere beslissing van de arbiter wordt aangevochten.

In de komende maanden proberen we hier in begrijpelijke taal een en ander weer te geven. Hier volgen de columns “Noteren” van Piet Verhaar uit het blad “Biljart Totaal”. Piet Verhaar is als arbiter, bondsofficial en lid van de carambole bondsraad verbonden aan de KNBB. Piet is met een libre moyenne van circa 10 zelf ook een verdienstelijk biljarter bij BV Wapen van Alblasserdam (in 2015 9.00 als moy.). (De dik gedrukte links zijn nog in PDF formaat welke ik zo snel mogelijk zal omzetten in beter leesbare en doorzoekbare tekst.) Lees verder: Arbitrage

Een merkwaardig misverstand

Woorden en uitdrukkingen kunnen soms meer dan één betekenis hebben. Ook komt het voor dat een woord van lieverlee een heel andere lading krijgt dan oorspronkelijk is bedoeld. Kom je een woord weer tegen als naam voor iets heel anders.

Er wordt van biljardé gesproken als de pomerans nog in contact is met de speelbal op het moment dat deze bal een andere bal of de band raakt.
Er wordt van biljardé gesproken als de pomerans nog in contact is met de speelbal op het moment dat deze bal een andere bal of de band raakt.

In onze biljartwoordenschat kennen we natuurlijk het woord doorduwen. Of in de volksmond ‘doordouwen’. We bedoelen er een biljardé mee. Zo’n stoot waarbij de pomerans nog in contact is met de bal op het moment dat de speelbal een andere bal of een band raakt. Ook kennen we de term ‘duwend stoten’. Het tegenovergestelde van ’trekkend stoten’. Wie een beetje theoretisch onderlegd is, weet natuurlijk dat de termen ‘duwend’ en ’trekkend’ stoten niet slaan op het naar voren of naar achteren laten bewegen van de speelbal.Trekkend stoten is een wat kortere en iets fellere afstoottechniek. Duwend stoten is een iets tragere stoottechniek, waarbij de keu iets minder abrupt tot stilstand komt. Lees verder: Een merkwaardig misverstand