Als een bal de wijde wereld kiest

Al eerder heb ik er over geschreven. Een bal wordt wat al te enthousiast weg-gestoten en springt over de rand van het biljart. Hoe er dan gehandeld dient te worden, staat duidelijk beschreven in het Spel en Arbitrage Reglement (SAR). Toch blijkt regelmatig dat de juiste handelwijze niet altijd bekend is.

springende-ballen-01Als een bal uitspringt — ook een bal die er niet uit gaat, maar opspringend de houten omlijsting raakt en terugrolt, wordt behandeld als uitgesprongen — is er een vaste procedure. Dat is echter niet bij alle spelsoorten gelijk. Bij libre, kader en bandstoten is het betrekkelijk eenvoudig. Alle ballen worden in de beginpositie gelegd. Daarbij moeten we er wel op bedacht zijn, dat bij het uitspringen of iets wat er mee gelijkgesteld wordt, onmiddellijk de beurt overgaat naar de andere speler. Lees verder: Als een bal de wijde wereld kiest