Vernieuwen, het blijft maar een moeizaam gebeuren

vernieuwen-04We praten er al weer een jaartje of drie over. Vernieuwen. Dat het nodig is, daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar hoe je zoiets nou eigenlijke het beste in ‘t vat kunt gieten, daar komen we nog steeds niet echt uit.

We doen allemaal onze stinkende best. Daar mankeert het heus niet aan. Wat er echter ontbreekt is waar we mee hadden moeten beginnen. Een goed plan. Een plan dat bovendien werkbaar is. Het gevolg van het ontbreken van een goed plan heeft tot zichtbaar gevolg dat er wel van alles wordt gedaan en in gang gezet, maar dat er vooral langs elkaar heen gewerkt wordt. In een vereniging horen plannen en beleid altijd gebaseerd te zijn op de wensen en behoeften van de leden. Inzicht in de praktijk is dat. Lees verder: Vernieuwen, het blijft maar een moeizaam gebeuren

Regels berusten vaak op keuzes

Het maken van spel- en arbitragereglementen is niet altijd gemakkelijk. Vroeger was het wat eenvoudiger, omdat de meeste technische hulpmiddelen die we tegenwoordig kennen, nog onbekend waren.

Om te beoordelen of een carambole aan alle eisen voldeed moesten we het doen met onze ogen, daarbij geruggensteund door het gehoor, zoals het klinken van een stoot. Ook het observeren van de richting waarin de bal(len) rolden, kon er goede diensten bij bewijzen. Natuurlijk was er van tijd tot tijd een verschil van mening tussen speler en arbiter. Lees verder: Regels berusten vaak op keuzes

G. Rottie – Biljarten en Arbitrage (1981)

G. Rottie - Biljarten en Arbitrage (1981)
G. Rottie – Biljarten en Arbitrage (1981)

Een enige en uitvoerige fotografische reportage met de wereldkampioen Raymond Ceulemans aan het biljart biedt de beste technische voorwaarden en staat borg voor de hoogstaande kwaliteit van dit boek.

De auteur schetst in een bondig relaas wat biljarten en arbitrage is. Daartoe somt hij geen saaie reglementen op maar beschrijft hij in een vlot verhaal welke de rechten en plichten zijn van elke biljarter en van de scheidsrechter.

Vergelijkingen met andere landen worden op vakkundige wijze aangehaald.

 

  • Auteur: G. Rottie
  • Titel: “Biljarten en Arbitrage”
  • Taal: Nederlands
  • Uitgever: Fr. Van Belle – Brussel
  • Jaar: 1981
  • Pagina’s: 168
  • Omslag: Paperback
  • ISBN: 9070252090