Lezen en leren

je-houdt-niet-meer-van-me-02a
Zelfs mijn vrouw is regelmatig jaloers op de aandacht die mijn Longoni’s en hun Kamui’s krijgen, het blijft schipperen…….

Beter leren biljarten begint met het begrijpen van de technieken en natuurlijk deze heel veel trainen, iedereen kan beter leren biljarten. Het kost tijd en energie maar je zult zien dat je op een gegeven moment vooruitgang boekt. Lees verder: Lezen en leren

Rappelleren

Als men rappelleren in het woordenboek opzoekt ziet men als omschrijving ‘terugroepen’. Dat men in de biljartsport dit niet letterlijk moet nemen moge duidelijk zijn. Toch geeft deze omschrijving zeer goed aan wat de bedoeling is. Dit geldt dan met name voor bal twee. Onder dit kopje vallen zeer veel spelsituaties.

De volgende hier besproken situaties zijn dan ook een kleine greep uit de zeer grote collectie.

 1. Een ingehouden trekstootje. (Zie ook oefening 7) Probeer de speelbal vol op bal drie terug te laten komen. Indien goed uitgevoerd en niet te hard gespeeld zal er een goede serie positie overblijven om mee te vervolgen.
 2. Speelt bal één zonder effect op trekhoogte aan. Het iets lichten van de achterhand kan helpen de stoot goed uit te voeren.rappelleren-01
 3. Speel dun langs bal twee naar de lange band toe. Probeer te voorkomen dat de speelbal vol op bal drie komt, want dan bestaat de kans dat zij achter elkaar komen te liggen.
 4. Speelt bal twee voor 7/8 vol aan met een ietsje links effect. Pas ook hier op dat u bal drie niet vol raakt.rappelleren-02
 5. Bal twee dient voor ¾ vol te worden aangespeeld met ¼ rechts effect. Stoot af op trekhoogte. Indien u de stoottechnieken voldoende beheerst is afstoten op de amortilijn ook mogelijk. Laatste verdient zelfs de voorkeur.rappelleren-03
 6. Een ogenschijnlijk eenvoudig stootje. Vergis u echter niet in deze situatie. Het zal veel tijd kosten vooraleer u hem echt goed kan uitvoeren. Speelt bal twee voor ¼ vol op rechts aan met ¾ rechts effect. Stoot af op trekhoogte.
 7. Bal twee dient minimaal voor ¾ vol te worden geraakt. Bal drie dient dun aan de oostzijde aangespeeld te worden.rappelleren-04

 

Overhouden – positiespel

MOEILIJKHEDEN OPLOSSEN – ENIGSZINS GEVORDERD POSITIESPEL – MET NOG EEN PAAR NUTTIGE STOTEN VOOR ENKELE BIJZONDERE SITUATIES.

Laten we, voor we echt ingaan op het hogere seriespel, waarbij het zal gaan om het bespelen van bal 3 (klein spel en plaatsen op bal 3) en om de verschillende standaard series zoals die ‘aan de band‘ , ‘óp de lijn‘ , ‘óp het anker‘, ‘op de klots‘ en die ‘met de aai‘ enz. eerst nog even stilstaan bij een paar dingetjes die hun nut hebben in een paar regelmatig optredende situaties, die toch wel netelig zijn. Het zijn dingetjes die bijna allemaal van tijd tot tijd van pas komen bij zowel overhouden in het algemeen als dat in het kleine spel. Een paar van deze onderwerpen zijn kleine kneepjes uit het vak die in de sfeer van het betere werk liggen, maar de meeste ervan kan elke behoorlijke liefhebber onder de knie krijgen. Niet zozeer het kunnen als wel het weten, is het hele eieren eten. Lees verder: Overhouden – positiespel

Spelen op overhouden

Enkele algemene overwegingen omtrent overhouden
Volledige controle op het spel is in biljarten onbereikbaar. Het zou inhouden dat men uit een willekeurige positie kon beginnen en zo lang men maar zou wensen kon doorgaan zonder te missen. Het zou biljarten maar een dode zaak maken. Maar erin uitblinken kan door de meeste spelers wel degelijk bereikt worden. ‘Iedereen die kan leren schrijven kan ook leren tekenen’, is een oud gezegde. Het is niets anders dan een kwestie van studie en oefening om de pen langs andere dan de al bekende lijnen te kunnen leiden. Zo zit het met biljarten. Iedereen die überhaupt kan biljarten kan het ook beter. Iedere speler kan leren dat bij een bepaalde positie een bepaalde stootoplossing waarschijnlijk beter uitpakt dan een andere. Heeft hij die ‘overhoud stoot’ dan geleerd, dan kan hij er nog een leren, enzovoort.

Het belang van systeem bij het oefenen. Lees verder: Spelen op overhouden

Overhouden

Spelen op overhouden

De voornaamste beginselen bij het spelen op overhouden:

 1. Houdt de ballen zolang mogelijk bijeen, speel ze pas uiteen als het niet anders kan.
 2. Probeer bal 2 zoveel mogelijk via de lange band te verzamelen zodat de af te leggen afstand korter is.
 3. Probeer nooit beide aanspeelballen te plaatsen, het plaatsen van bal 3 wordt daardoor bemoeilijkt.
 4. Zorg dat bal 3 niet wordt weggestoten, zorg dat de speelbal in de buurt van bal 3 blijft.
 5. Blijf altijd op de kop van de tafel, zodat je gebruik kunt maken van de hoeken en korte band.
 6. Probeer zoveel mogelijk de speelbal in de buurt van een van de andere ballen te houden.
 7. Probeer bij stoten aan de band altijd speelbal aan de buitenkant te houden.
 8. Zorg ervoor dat de speelbal nooit vast aan de band komt te liggen.
 9. Probeer er bij een vervolgstoot voor te zorgen dat de speelbal niet tussen de 2 andere ballen komt te liggen, houdt ze voor de speelbal.
 10. Vermijdt bij het korte spel het achter elkaar leggen van de 2 aanspeelballen.
 11. Gebruik indien mogelijk een geamortiseerde stoot om bal 1 zo dicht mogelijk bij bal 3 te plaatsen.
 12. Zorg dat er bij ruim spel (bijv. op het midden van de tafel) minimaal een bal aan de band (of beter nog in de hoek) blijft liggen, zodat er een vervolgstoot overblijft.

header-americaine-01

PS: Als je begint met het oefenen op overhouden zul je merken dat je in het begin slechter zult biljarten dan voorheen. Daardoor moet je je niet laten ontmoedigen, want als je doorzet gaat het daarna ineens met sprongen vooruit.

Zie ook:

 1. Spelen op overhouden een uitgebreid lesboek met afbeeldingen over overhouden door Terry van Erp.
 2. Overhouden – Positiespel een aanvulling op “Spelen op overhouden” lesboek met afbeeldingen over overhouden door Terry van Erp.

Terry van Erp
BV Beja

Gewoon Biljarten

Hans Vultink
Hans Vultink

Gewoon biljarten (libre), zoals je vooral in het café ziet, was voor topspelers zo gemakkelijk geworden dat op een gegeven moment werd besloten vakken op het groene laken aan te brengen. In deze vakken, waarbij de lijnen 47 danwel 71 centimeter vanaf de rand waren getrokken, mochten niet meer dan één of twee caramboles worden gemaakt. Dan moest een van de ballen het vak verlaten. Later werden nog extra handicaps aangebracht in de vorm van kleinere vakjes, ankers. De kaderspelen werden in de loop der jaren populair naast bandstoten en driebanden. Nu is driebanden de enige belangrijke spelsoort.

Hans Vultink, geboren in Aalten, was een kaderspeler bij uitstek. In november 1985 behaalde hij zijn vijftigste individuele titel (nationaal kampioen ankerkader 47/2). Een jaar later stopte hij met topbiljarten.Over zijn mooiste moment hoeft Vultink nauwelijks een seconde na te denken. Zaterdag 22 maart 1975 in Rotterdam. Lees verder: Gewoon Biljarten