Mentale instelling

In alle sporten is de mentale instelling van cruciaal belang voor het resultaat. De fysieke atleet dient altijd topfit te zijn, daar anders de prestaties direct zullen dalen, hoe goed de mentale instelling ook is.

Bij denksporters, zoals dammers en schakers, speelt dit een mindere rol. Voor een groot deel is darten en biljarten ook een denksport. De darter heeft tijdens de wedstrijd maar erg weinig tijd om zich telkens mentaal op te laden, de schaker juist omgekeerd: hij zal na een zwakkere of zelfs een slechte zet de rest van de partij mentaal branden. Immers de beslissing van een minder goede zet is onomkeerbaar. Lees verder: Mentale instelling