Passeerstoot

Het is een bekend gegeven, om het speelveld zo veel mogelijk aan de korte band te houden.
Indien de speelbal tussen de korte band en de 2 aan te spelen ballen ligt is het zaak de speelbal aan de andere zijden van de 2e en de 3e bal te krijgen, zodat we de ballen aan de korte band kunnen houden.

Liggen de 2e en 3e bal dicht bij elkaar dan trachten we door rustig te stoten de ballen via een aantal caramboles, van elkaar te spelen tot ze in de positie liggen, waarbij midden door gepasseerd kan worden.

Hierbij moeten we rekening houden met het geven van effect als hier onder is weergegeven.


passeerstoot-02Om de speelbal te dwingen tussen bal 2 en 3 door te lopen bal 1 wat hoger raken (indien tussenafstand klein is)

Spelen we van bal 2 dan geven we links effect om de speelbal van bal 3 af te draaien

Spelen we van bal 3 dan geven we rechts effect om de speelbal van bal 2 af te draaien.

 

 

 


passeerstoot-03Speel bal 1 met links effect van bal 2 om van bak 3 af te draaien.

 

Bij de volgende stoot kunnen we trekken van bal 2 en zorgen dat de speelbal aan de buitenkant blijft van bal 3, zodat we naar de korte band kunnen blijven spelen.

Techniek

Naar mijn mening is het kopen van een goed biljartboek, een van de beste mogelijkheden om aan goede uitleg en oefenstof te komen, met als uitgangspunt, dat wanneer u verder wilt komen een aantal lessen u goed op weg kunnen helpen.
Echter willen we een aantal voorbeelden met enige uitleg op deze site niet laten ontbreken.

Hier volgen binnenkort een paar belangrijke voorbeelden en links naar video’s en boeken.