De ALV van 10 mei 2014, een belangrijk moment

Nu we bijna op de helft van het uitgestippelde traject naar de voorgenomen hernieuwde samensmelting van KNBB en KVC zijn, is het hoog tijd om een eerste balans op te maken. Op 10 mei moet de ALV van KVC zich uitspreken over de tot nu toe afgelegde stappen in het traject. Dan moeten we besluiten of we toestemming geven om door te gaan of dat we een pas op de plaats maken.

Een belangrijk moment. Niet in het minst omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. Met name over de financiën. Een voorwaarde van KVC om
mee te gaan in de plannen, was en is dat elk onderdeel, straks dan disciplines geheten, de eigen activiteiten uit eigen inkomsten moet kunnen financieren.

Zit_dat_zo-03aEen belangrijke voorwaarde om met voldoende vertrouwen de plannen te kunnen doorzetten is een volkomen open inzicht in elkaars reilen en zeilen. Die openheid was er niet altijd voldoende en is er nog altijd niet voldoende. Toezeggingen door het bestuur over hoe het in de toekomst zal gaan, is in dit geval niet genoeg. De ALV van KVC moet zich op grond van eigen beoordelingen een mening kunnen vormen. Lees verder: De ALV van 10 mei 2014, een belangrijk moment