High speed camera laat niet alles zien

Gelukkig zijn er nogal wat biljarters die deze column met plezier lezen. Het aantal reacties dat ik in de loop van de jaren heb ontvangen zijn talrijk en dat doet deugd. Lezers weten inmiddels dat ik graag wat dieper inga op de elementaire eigenschappen van ons biljartspel.

Wat gebeurt er precies als twee ballen elkaar raken en wat is het gedrag van de botsing tussen bal en pomerans en tussen bal en band. Dat soort vragen. ‘Dáár is het UWV voor’ zou Hans Böhm zeggen. Om de natuurkundige en wiskundige eigenschappen van ons biljartspel te doorgronden is het noodzakelijk wat meer te begrijpen van botsingtheorie, verschillende vormen van wrijving en menselijke waarnemingen hiervan. Lees verder: High speed camera laat niet alles zien

Bal op de kaderliin, waar kijk ie naar?

Bij het kaderspel, als het biljart is verdeeld in een aantal vakken die met dunne lijnen zijn aangegeven, mag je, als bal twee en bal drie in een vak samenkomen en blijven liggen, nog maar één carambole binnen dat vak maken. Bij de volgende stoot moet één van die twee ballen dat vak verlaten of even verlaten hebben. Daarna kan de cyclus dan weer opnieuw beginnen.

De meest ideale positie bij het kaderspel is dus, als bal twee en bal drie elk aan een kant van een lijn liggen. Geoefende spelers slagen er wei in om zo’n situatie lang te laten voortduren. Steeds balletje plaatsen en voordat de ballen te ver uit elkaar rollen, een bal naar de overkant laten gaan en dan proberen om die bal weer net voor de lijn te laten stoppen. Zoals gezegd, dat is het ideaal. Maar ballen zijn eigenwijze dingen. Hebben vaak lak aan wat ideaal is en maken zo hun eigen plannetjes. Gaan bijvoorbeeld precies midden op de lijn liggen. En lachen dan in hun denkbeeldige vuistje en denken: zo, arbitertje, daar heb ik je mooi voor een probleem gesteld! Probeer jij maar eens vast te stellen in welk vak ik lig. Lees verder: Bal op de kaderliin, waar kijk ie naar?

Fred Postma – Biljarten Sport Lijn (1987)

Fred Postma - Biljarten Sport Lijn (1987)
Fred Postma – Biljarten Sport Lijn (1987)

De biljartsport wordt door velen nog steeds beschouwd als een café-sport. Ten onrechte, want de populairiteit van het biljarten en de opkomst van de “profbiljarter” maken dat deze sport sinds haar ontstaan aan de zestiende eeuwse Engelse en Franse hoven tot volle wasdom is gegroeid.

Sportjournalist Fred Postma voert de beginnende biljarter binnen in de wereld van de pomerans, de piqué, de massé, het libre-groot, het kader en ankerkader 47/2 en het snooker. Duidelijk worden de verschillende speltechnieken en spelsoorten gerangschikt.

In een apart hoofdstuk vertelt top biljarter Rini van Bracht over het driebanden, geeft tips en gunt de lezer een blik in het profcircuit. Dit boek biedt de onervaren, maar zeker ook de meer geoefende biljarter veel informatie over zijn sport en is daarbij overzichtelijk en goed leesbaar.

  • Schrijver: Fred Postma
  • Uitgeverij: van Holkema & Warendorf
  • Jaar van uitgave: 1987
  • ISBN: 90 269 4265 6 / NUGI466
  • Omslag: paperback
  • Aantal pagina’s: 80
Fred Postma - Biljarten Sport Lijn (1987)
Fred Postma – Biljarten Sport Lijn (1987)