De Biljartballen

De maandelijkse biljartkrant: De Biljart Ballen.
Mirror van de maandelijkse biljartkrant: De Biljart Ballen.

 

Juni / Juli 2017 Download Download Download
Mei 2016 Download Download Download
April 2016 Download Download Download
Maart 2017 Download Download Download
Februari 2017 Download Download Download
Januari 2017 Download Download Download
December 2016 Download Download Download
November 2016 Download Download Download
Oktober 2016 Download Download Download
September 2016 Download Download Download
Juni / Juli 2016 Download Download Download
Mei 2016 Download Download Download
April 2016 Download Download Download
Maart 2016 Download Download Download
Februari 2016 Download Download Download
Januari 2016 Download Download Download
December 2015 Download Download Download
November 2015 Download Download Download
September / Oktober 2015 Download Download Download
Juni / Juli 2015 Download Download Download
Mei 2015 Download Download Download
April 2015 Download Download Download
Maart 2015 Download Download Download
Februari 2015 Download Download
Jan 2015 Download Download
November / December 2014 Download Download Download
Oktober / November 2014 Download Download
September 2014 Download Download Download
5ball special Download Download Download
Juni / juli 2014 Download Download
Mei 2014 Download Download Download
April 2014 Download Download Download
Maart 2014 Download Download Download
Februari 2014 Download Download Download
Januari 2014 Download Download Download
December 2013 Download Download Download
Oktober / November 2013 Download Download Download
September 2013 Download Download Download
Juni 2013 Download Download Download
Mei 2013 Download Download Download
April 2013 Download Download Download
Maart 2013 Download Download Download
Feb 2013 Download Download Download
Jan 2013 Download Download Download
Dec 2012 Download Download Download
Oktober / November 2012 Download Download Download
September / Oktober 2012 Download Download Download
Juni 2012 Download Download Download
Mei 2012 Download Download Download
April 2012 Download Download Download
Maart 2012 Download Download Download
Februari 2012 Download Download Download
Januari 2012 Download Download Download
December 2011 Download Download Download
November 2011 Download Download Download
September / Oktober 2011 Download Download Download
Juni 2011 Download Download Download
Mei 2011 Download Download
April 2011 Download Download
Maart 2011 Download Download
Februari 2011 Download Download
Januari 2011 Download Download
December 2010 Download Download
November 2010 Download Download
September / Oktober 2010 Download Download
Juni 2010 Download Download
Mei 2010 Download Download
April 2010 Download Download
Maart 2010 Download Download
Februari 2010 Download Download
Januari 2010 Download Download
December 2009 Download Download
November 2009 Download Download
September / Oktober 2009 Download Download
Juni 2009 Download Download
Mei 2009 Download Download
April 2009 Download Download
Maart 2009 Download Download
Februari 2009 Download Download

 

Ken uw sport – Biljarten

INHOUD Per hoofdstuk:

Algemeen gedeelte
I Materiaal en spelregels
II Houding en afstoot
III Stoottechniek
IV Dikte van aanspelen en vaartoverdracht op de 2e bal
V Afkaatsingshoek van bal 1 en 2
VI Invloed van het verticale of hoog effect
VII Het theoretische mikpunt
VIII Werking van het zij-effect
De verschillende stootvormen
IX De Trekstoot
X De Doorschietstoot
XI De Snijstoot
XII De Amorti
XIII De Klotsstoot
XIV De Ontmoetingsstoot
XXIV De Losse-Bandstoot
XVI De Piqué en de Massé
XVII De Piqué
XV1II De Massé
Het kleine spel
XIX Het Verzamelen
XX Het Plaatsen
XXI liet Libre-spel
XXII Het Cadre-spel
Het driebandenspel
XXIII Het Diamond Systeem (verkort)
XXIV Dc Losse-Bandstoot
XXV Verdedigend spel en het vermijden van de klots Lees verder: Ken uw sport – Biljarten

Heinrich Weingartner – Das Buch zum Spiel (1989)

Heinrich-Weingartner- Das-Buch-zum-Spiel-(1989)-01

 • Auteur: Heinrich Weingartner
 • Fotografie: Michael Fluhme
 • Jaar van uitgave: 1989
 • Aantal pagina’s: 371
 • Aantal afbeeldingen: 106 en 400 situatietekeningen
 • Omslag: Gebonden, bewerkt leer
 • Afmetingen: 20,5 x 25×5 cm
 • ISBN: 978-3-9500324-1-3
 • ISBN-10: 3950032401
 • ISBN-13: 978-3950032406

Frans van Lingen – Biljarten is een kunst

Frans van Lingen – Biljarten is een kunst
Frans van Lingen – Biljarten is een kunst

De oorsprong van het biljartspel is in nevelen gehuld.

Het meest lijkt het nog op een amalgaam van verscheidene antieke en middeleeuwse balspelen die tijdens de Renaissance samenvloeiden tot een spel op een omrande tafel gespeeld met twee ivoren ballen voortgeslagen door houten biljartstokken.

Een spel voor koningen, koninginnen, de adel, edelmogende burgerheren en niet te vergeten de clerus en waarbij vaak zwaar werd gegokt. Het spel won snel terrein. Koffiehuizen, musico’s, sociëteiten, bierlokalen en tenslotte de grand-café’s schaften zich – om haar clientèle te behagen – in de I8e en 19e eeuw aanvankelijk een, later meerdere biljarttafels aan.

Cafeetjes en kroegen konden niet achterblijven. Niet in het minst gevoed door de vele demonstraties van professionele biljartspelers uit het binnenland en verre buitenlanden werd het biljarten populair bij de middenklasse en tenslotte de gewone werkman.

De opkomst van het verenigingsleven vanaf het eind van de 19e eeuw leidde tot de oprichting van vele biljartclubs, waar men zich met gelijkgestemden in de avonduren kon verpozen. Rijke verenigingen soms, veelal aangesloten bij de in 1911 opgerichte Nederlandse Biljartbond.

En voor de arbeiders waren er de armeluiclubjes, al of niet onderdeel uitmakend van plaatselijke categorale koepels. Het spel floreerde vooral in de vijftiger en zestiger jaren van de afgelopen eeuw, maar raakte de laatste decennia in de grote steden – en zeker Amsterdam – door vergrijzing en gebrek aan nieuwe aanwas langzaam in de versukkeling. De komst van het pool en snooker kon het tij niet keren.

Verenigingen werden opgeheven, archieven bij het grof vuil gezet. Hoogste tijd om ontstaan en ontwikkeling van het spel vast te leggen en voor het eerst in een ruimer verband te plaatsen.

Over de schrijver: Frans van Lingen (Amsterdam, 1948 -), zelf een telg uit een familie van schrijnwerkers en biljartmakers verzamelde gedurende twee decennia veel, bijna verloren gewaand archiefmateriaal en verwante parafernalia van meerdere Amsterdamse biljartverenigingen. Dit leidde tot een overzicht van het spel waarbij de nadruk niet alleen ligt op de bekende namen maar ook op de maatschappelijk – culturele context waarbinnen het spel werd en wordt gespeeld, en waarbij de hoofdstad lange tijd voor zichzelf een leidende rol opeiste. Hij is beheerder van het archief van de Amsterdamse biljartvereniging H.E.T.-E.Y (1922-) en de vereniging Insulinde (1911-). Onderdeel van dit archief is een unieke verzameling foto’s en biljartaffiches uit de twintiger en dertiger jaren van de afgelopen eeuw welke hier voor het eerst integraal worden getoond.

 • Auteur: Frans van Lingen i.s.m. U2pi
 • Plaats: Amsterdam
 • Jaar: 2014
 • ISBN: 978-90-8759-414-6
 • Omslag: Hardcover A4-formaat
 • Pagina’s: 514
 • Illustraties: 450, waarvan ca. 60 in kleur
 • Met literatuuropgave en register