Lezen en leren

je-houdt-niet-meer-van-me-02a
Zelfs mijn vrouw is regelmatig jaloers op de aandacht die mijn Longoni’s en hun Kamui’s krijgen, het blijft schipperen…….

Beter leren biljarten begint met het begrijpen van de technieken en natuurlijk deze heel veel trainen, iedereen kan beter leren biljarten. Het kost tijd en energie maar je zult zien dat je op een gegeven moment vooruitgang boekt. Lees verder: Lezen en leren

Ken uw sport – Biljarten

INHOUD Per hoofdstuk:

Algemeen gedeelte
I Materiaal en spelregels
II Houding en afstoot
III Stoottechniek
IV Dikte van aanspelen en vaartoverdracht op de 2e bal
V Afkaatsingshoek van bal 1 en 2
VI Invloed van het verticale of hoog effect
VII Het theoretische mikpunt
VIII Werking van het zij-effect
De verschillende stootvormen
IX De Trekstoot
X De Doorschietstoot
XI De Snijstoot
XII De Amorti
XIII De Klotsstoot
XIV De Ontmoetingsstoot
XXIV De Losse-Bandstoot
XVI De Piqué en de Massé
XVII De Piqué
XV1II De Massé
Het kleine spel
XIX Het Verzamelen
XX Het Plaatsen
XXI liet Libre-spel
XXII Het Cadre-spel
Het driebandenspel
XXIII Het Diamond Systeem (verkort)
XXIV Dc Losse-Bandstoot
XXV Verdedigend spel en het vermijden van de klots Lees verder: Ken uw sport – Biljarten

JF van de Ven – Kleine Billardschool carambolagespel (1908)

JF van de Ven - Kleine Billardschool carambolagespel (1908)
JF van de Ven – Kleine Billardschool carambolagespel (1908)

Het biljartspel heeft veel meer voor boven de kaart- en bordspelen. Het geeft den speler aanleiding tot lichamelijke beweging. Daarom wordt aan ’t biljartspel vooral door hen de voorkeur gegeven, die geestelijken arbeid te verrichten hebben.

Toeval en geluk zijn bij ’t biljartspel uitgesloten; het succes hangt enkel van de verworven kunstvaardigheid af, deze echter van ’t in acht nemen der psychische wetten, waarop ’t biljartspel berust. Dit inzicht wil nu de “Kleine Billardschool” aanbrengen en tegelijkertijd een methodische handleiding tot uitoefening van dit fijne en opwekkende spel geven.

 • Uitgever: J.F. van de Ven
 • Jaar: 1908
 • 2e druk: 1910
 • Pagina’s: 32
 • Illustraties: 23

Wim Visser – Biljartoefenboekje

Wim Visser - Biljart oefenboekje Sociëteit "De Harmonie" Groningen
Wim Visser – Biljart oefenboekje Sociëteit “De Harmonie” Groningen

Oefenboek uitgegeven door biljartsociëteit de Harmonie te Groningen.

Het boek bevat 30 pagina met oefenstof voor het carambole biljart.

Het boek is net zo breed als de rand van het biljart en kan dus gemakkelijk als oefenstof gebruikt worden tijdens het oefenen op het biljart

L.D. van der Vijver – Leerboek van het biljartspel (1925)

Louis van den Vijver - Leerboek van het Biljartspel (1925)
Louis van den Vijver – Leerboek van het Biljartspel (1925)

Louis van der Vijver was een biljartleraar uit Rotterdam. Zijn Leerboek van het biljartspel, met uitvoerige platen, was de voorloper van het boek met dezelfde naam, dat echter in 1949 uitgegeven zou worden onder een bewerking van de bekende biljarter Piet van de Pol.

Het boek bestaat uit 2 delen. In het eerste deel worden de grondbeginselen van het biljarten uitvoerig behandeld. In het tweede deel worden aan de hand van 146 spelsituaties het verzamelen der ballen uitgebreid behandeld. Op de linkerpagina staat de beschrijving van het speelpatroon en rechts wordt deze in een afbeelding getoond. Hoe bal 2 te raken en welk effect te gebruiken wordt zowel visueel als tekstueel aangegeven.

 • Auteur: L.D. van der Vijver
 • Uitgeverij: Leeuwarden Papierwarenfabriek
 • Jaar van uitgave: 1925
 • Druk: 1ste druk
 • Aantal pagina’s: 412
 • Omslag: Papieren softcover
 • Afmetingen: 21 cm x 14 cm
Leerboek van het Biljartspel - L.D. van der Vijver (1925)
Leerboek van het Biljartspel – L.D. van der Vijver (1925) (voorblad)
Leerboek van het Biljartspel - L.D. van der Vijver (1925)
Leerboek van het Biljartspel – L.D. van der Vijver (1925) (index)

LD van der Vijver en PJ van de Pol – Leerboek van het biljartspel (1949)

Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol

Originele hardcover linnen uitgifteband, vergulde titel op het voorplat en de rug, geheel opnieuw bewerkt.

Aangevuld en van een voorwoord voorzien door P.J. van de Pol, met statistieken van A.W.H. van Haaren,  geïllustreerd met een massa aan zwart/wit afbeeldingen en tekeningen tussen en vooral buiten de tekst, 26 zwart/wit foto’s met hoe het niet moet en hoe het wel moet.

 • Uitgeverij: Mulder & Co
 • Jaar:  Eerste druk 1949
 • Pagina’s: 395, met talloze voorbeelden in zwart/wit
 • Omslag: Hardcover
 • Auteur: L.D. van der Vijver & P.J. van der Pol
 • Afmetingen: 14 x 19 cm, 2,5 cm dik
 • Druk: In-Octavo
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol

Gerard Klinkert – Praktische biljartkennis (deel 4 en 5)

Gerard Klinkert - Praktische biljartkennis (deel 4 en 5)
Gerard Klinkert – Praktische biljartkennis (deel 4 en 5)

Biljartinstructie met voorbeeldtekeningen en heldere uitleg.

Gerard kreeg de eervolle uitnodiging om in het toenmalige maandblad “biljart”, de voorloper van het huidige blad “biljart totaal” een technische rubriek te verzorgen. Hij heeft 5 jaar geschreven in dit blad en men kwam daarna op het uitstekende idee om de artikelenreeks in boekvorm uit te geven, et voila de populaire reeks “PRAKTISCHE BILJARTKENNIS” was geboren.

Dit dubbeldikke boek biedt een schat aan informatie en trainingsstof voor de kadrist en de bandstoter. Leer uit dit boek deze spelsoorten systematisch te spelen waardoor uw spel aan kwaliteit zal winnen.

 • uitgave: Deel 4 en 5 – Kader en bandstoten
 • Auteur: Gerard Klinkert
 • Uitgever: CV Produkties – Amsterdam

Bestellen klik hier

Gerard Klinkert – Praktische biljartkennis (deel 3)

Gerard Klinkert - Praktische biljartkennis (deel 3)
Gerard Klinkert – Praktische biljartkennis (deel 3)

Biljartinstructie met voorbeeldtekeningen en heldere uitleg.

Gerard kreeg de eervolle uitnodiging om in het toenmalige maandblad “biljart”, de voorloper van het huidige blad “biljart totaal” een technische rubriek te verzorgen. Hij heeft 5 jaar geschreven in dit blad en men kwam daarna op het uitstekende idee om de artikelenreeks in boekvorm uit te geven, et voila de populaire reeks “PRAKTISCHE BILJARTKENNIS” was geboren.

Het populaire driebanden wordt in dit boek behandeld met o.a. een door de auteur zelf ontworpen eenvoudiger variant op het diamondsysteem. Tevens treft u in dit boek het plussysteem aan.

 • uitgave: Deel 3 – Driebanden
 • Auteur: Gerard Klinkert
 • Uitgever: CV Produkties – Amsterdam

Bestellen klik hier

Gerard Klinkert – Praktische biljartkennis (deel 1)

Gerard Klinkert - Praktische biljartkennis deel 1
Gerard Klinkert – Praktische biljartkennis deel 1

Biljartinstructie met voorbeeldtekeningen en heldere uitleg.

Gerard kreeg de eervolle uitnodiging om in het toenmalige maandblad “biljart”, de voorloper van het huidige blad “biljart totaal” een technische rubriek te verzorgen. Hij heeft 5 jaar geschreven in dit blad en men kwam daarna op het uitstekende idee om de artikelenreeks in boekvorm uit te geven, et voila de populaire reeks “PRAKTISCHE BILJARTKENNIS” was geboren.

In dit deel leert u de basis van het biljarten met o.a. de houding en de keuvoering, de voorhanden, het theoretisch mikpunt bij trek- en doorstoten, de ontmoetingsstoten, de negen mikpunten, de verzamelstoten, etc.

 • uitgave: Deel 1 – Beginners en iets gevorderden
 • Auteur: Gerard Klinkert
 • Uitgever: CV Produkties – Amsterdam

Bestellen klik hier