Snij, klosstoot

  1. Als de hoek van de speelbal met de band zo’n 45o bedraagt, speel dan bal twee halfvol aan. Als de hoek kleiner wordt dient u wat dikker aan te spelen. Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde. Wordt de hoek met de band groter, speel dan dunner aan.
  2. Wanneer bal twee en drie niet onder een hoek van 90o liggen, wordt het iets anders. Speelt bal twee voor ¼ vol aan en geef ¼ rechts effect mee. Hoe groter de hoek wordt, hoe meer effect men dient mee te geven.
  3. Spelen op de klots is niet zo moeilijk als het lijkt. Bepaling van het mikpunt geschiedt op dezelfde wijze als bij een trekstoot. (Zie oefening …) Speel zonder effect en niet te hard af.
Snij en/of klosstoot
Snij en/of klosstoot

A Duon – Modern biljarten (2014)

A Duon - Modern biljarten (2014)
A Duon – Modern biljarten (2014)

In dit boek wordt het diamondsysteem door de auteur op een duidelijke en voor iedereen begrijpelijke manier uitgelegd aan de hand van vele voorbeelden en tekeningen.

Het is speciaal geschreven voor de kleine wedstrijdtafel 2,30×1,15 en het systeem is ook zeer goed bruikbaar op de kleinere tafel 2,10×1,05.
De meeste systemen zijn te gecompliceerd en werken met te veel compensaties die de uitvoer ervan bemoeilijken, vooral in partijen met de nodige wedstrijdspanning. Na bestudering van dit boek, welke ook nog verschillende tips voor het driebanden, de zeer belangrijke afstoot en vele plaatsingsstoten behandeld, moet het mogelijk zijn het gemiddelde met enkele tiende’s op te voeren, welke uiteraard ook de nodige oefening vereist. Het kan door de lezer gebruikt worden als naslagwerk voor een van de mooiste, maar moeilijkste takken van de biljartsport; het driebanden.

In dit boek vindt u o.a. informatie over: Lees verder: A Duon – Modern biljarten (2014)