Gewoon Biljarten

Hans Vultink
Hans Vultink

Gewoon biljarten (libre), zoals je vooral in het café ziet, was voor topspelers zo gemakkelijk geworden dat op een gegeven moment werd besloten vakken op het groene laken aan te brengen. In deze vakken, waarbij de lijnen 47 danwel 71 centimeter vanaf de rand waren getrokken, mochten niet meer dan één of twee caramboles worden gemaakt. Dan moest een van de ballen het vak verlaten. Later werden nog extra handicaps aangebracht in de vorm van kleinere vakjes, ankers. De kaderspelen werden in de loop der jaren populair naast bandstoten en driebanden. Nu is driebanden de enige belangrijke spelsoort.

Hans Vultink, geboren in Aalten, was een kaderspeler bij uitstek. In november 1985 behaalde hij zijn vijftigste individuele titel (nationaal kampioen ankerkader 47/2). Een jaar later stopte hij met topbiljarten.Over zijn mooiste moment hoeft Vultink nauwelijks een seconde na te denken. Zaterdag 22 maart 1975 in Rotterdam. Lees verder: Gewoon Biljarten