H.C.L. Wenning – het driebandenspel (1936)

H.C.L. Wenning - Het driebandenspel (1936)
H.C.L. Wenning – Het driebandenspel (1936)

Dit boekje is een appendix van „Het Biljartspel”, dat in Mei 1928 van mijn hand is verschenen bij de uitgevers G. B. van Goor Zonen.
Sedert is de Driebandenpartij allengs tot een der meest gespeelde partijen van dat spel gaan behooren en daar in Nederland daarvoor geen enkele handleiding bestaat, die den beginner den goeden weg aangeeft en het aantal deskundige leeraren uiterst gering is, kwam het mij wenschelijk en nuttig voor te wijzen op de elementaire eischen, waaraan moet worden voldaan om een meer dan middelmatig speler te worden.
De gegevens zijn ontleend aan het veelgeroemd boek van wijlen prof. Adorjan, getiteld „Todos los secretos del Billar”, waarin hij „Los golpes de tres bandas antes” beschrijft, en voorts aan mijne verspreide beschouwingen over dit onderwerp in het maandblad Club Kroniek. Lees verder: H.C.L. Wenning – het driebandenspel (1936)

Biljartboeken

A Duon – Modern biljarten (2014)

Andreas Efler – Big points in driebanden (2014)

Andreas Efler – Carambole Biljart Basis (ebook)

A. van der Mast – Theorie en praktijk van de Biljart, eene Onmisbare Handleiding voor Liefhebbers en Biljarthouders (1849)

A. van Haaren en J. van der Hoek – Biljartspel (1978)

August Woerz – Billardbuch “CARAMBOLE”

A.W.C. Jacobs – Biljart Amstel (1951)

Ben de Graaf – Het groene rijk van Raymond Ceulemans (1982)

Bert van Manen – Het Tijdperk Blomdahl (2015)

Cas Juffermans – Basisboek Biljartsporten  (1988)

Cas Juffermans – Basisboek Bandstoten (1990)

Cas Juffermans – Basisboek biljarten (1993)

Cas Juffermans – Basisboek biljarten (2010) herziene editie

Cas Juffermans – Beter biljarten (2012)  en nog veel meer onder andere veel collums

Cas Juffermans – Basisboek Biljarten Kader 38/2

Cees Sprangers – Encyclopedie van de Ereklasse Lees verder: Biljartboeken