Om ergens te komen moet ie ergens beginnen

Zit_dat_zo-02Al geruime tijd wordt er gesproken over vernieuwing. Dat het nodig is, daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar wat er dan vernieuwd moet worden en hoe dat moet, daar denken we allemaal weer anders over. Een ding staat vast: om met een kans op succes iets te veranderen, moeten we beginnen met luisteren. En met het organiseren van de noodzakelijke input uit de verschillende delen van de organisatie.

Inmiddels is het bijna een jaar geleden, dat het bestuur een brief naar alle districten stuurde, met het verzoek om ideeën aan te leveren. Daar is wel respons op gekomen, maar lang niet breed genoeg. Daar kun je uit concluderen dat de gevolgde methode niet goed (genoeg) werkt. Waarschijnlijk te vrijblijvend is. En als je aan het werk gaat met de input die je uit een te beperkte kring krijgt, ga je gauw zaken bedenken waarvan later blijkt dat ze onvoldoende gedragen worden. Want ook dat is een vereiste. Dat plannen en later besluiten, breed worden gedragen. Dus moet je die input, die je nodig hebt, organiseren. Minder vrijblijvend maken. Dat kan. We hebben onze districtsbesturen, die dicht bij de mensen staan om wie het uiteindelijk gaat: onze leden. In de verte hebben we dan een bestuur dat wordt bijgestaan door het bondsbureau. Daar zit een flinke afstand tussen. Die afstand is zo groot dat er licht langs elkaar heen gewerkt wordt. Met onbegrip en misverstanden niet zelden als gevolg. Er tussenin zit dan nog wel de gewestelijke commissie, die zich hoofdzakelijk bezig houdt met uitvoerende taken. De coördinator van die commissie is dan weer betrokken bij het maken van het beleid op landelijke schaal. Lees verder: Om ergens te komen moet ie ergens beginnen

Nieuwe badges voor arbiters

badges-knbb-arbiters-02
De nieuwe serie badges voor gekwalificeerde arbiters met, één, twee, drie of vier sterren.

Binnen de Commissie Arbiters is in het afgelopen jaar gewerkt om de ‘wildgroei’ van badges, waar-mee de clubarbiters, districtsarbiters, gewestelijk arbiters en nationale arbiters worden gekenmerkt te vereenvoudigen.
Eenheid heeft ertoe geleid dat er een nieuw ontwerp van de badge is gemaakt, die qua hoofdmotief hetzelfde kenmerk heeft en waarbij het aantal afgedrukte sterren correspondeert met het aantal examens die door de arbiters zijn afgelegd. Wie begint met arbitreren en het
basisexamen succesvol heeft afgelegd krijgt met ingang van 2015 een badge met één ster. Aan te duiden met Arbiter 1. Twee examens, dus na de basisopleiding de cursus voor de huidige functie van districtsarbiter, levert de badge met twee sterren op en de benaming Arbiter 2.
Het vervolg mag duidelijk zijn. Wie gewestelijk arbiter is of wordt krijgt een badge met drie sterren (Arbiter 3) en voor de groep nationale arbiters is de badge met vier sterren (Arbiter 4) beschikbaar.

De nieuwe badges wordt vanaf 1 januari 2015 verstuurd.