Frans van Lingen – Biljarten is een kunst

Frans van Lingen – Biljarten is een kunst
Frans van Lingen – Biljarten is een kunst

De oorsprong van het biljartspel is in nevelen gehuld.

Het meest lijkt het nog op een amalgaam van verscheidene antieke en middeleeuwse balspelen die tijdens de Renaissance samenvloeiden tot een spel op een omrande tafel gespeeld met twee ivoren ballen voortgeslagen door houten biljartstokken.

Een spel voor koningen, koninginnen, de adel, edelmogende burgerheren en niet te vergeten de clerus en waarbij vaak zwaar werd gegokt. Het spel won snel terrein. Koffiehuizen, musico’s, sociëteiten, bierlokalen en tenslotte de grand-café’s schaften zich – om haar clientèle te behagen – in de I8e en 19e eeuw aanvankelijk een, later meerdere biljarttafels aan.

Cafeetjes en kroegen konden niet achterblijven. Niet in het minst gevoed door de vele demonstraties van professionele biljartspelers uit het binnenland en verre buitenlanden werd het biljarten populair bij de middenklasse en tenslotte de gewone werkman.

De opkomst van het verenigingsleven vanaf het eind van de 19e eeuw leidde tot de oprichting van vele biljartclubs, waar men zich met gelijkgestemden in de avonduren kon verpozen. Rijke verenigingen soms, veelal aangesloten bij de in 1911 opgerichte Nederlandse Biljartbond.

En voor de arbeiders waren er de armeluiclubjes, al of niet onderdeel uitmakend van plaatselijke categorale koepels. Het spel floreerde vooral in de vijftiger en zestiger jaren van de afgelopen eeuw, maar raakte de laatste decennia in de grote steden – en zeker Amsterdam – door vergrijzing en gebrek aan nieuwe aanwas langzaam in de versukkeling. De komst van het pool en snooker kon het tij niet keren.

Verenigingen werden opgeheven, archieven bij het grof vuil gezet. Hoogste tijd om ontstaan en ontwikkeling van het spel vast te leggen en voor het eerst in een ruimer verband te plaatsen.

Over de schrijver: Frans van Lingen (Amsterdam, 1948 -), zelf een telg uit een familie van schrijnwerkers en biljartmakers verzamelde gedurende twee decennia veel, bijna verloren gewaand archiefmateriaal en verwante parafernalia van meerdere Amsterdamse biljartverenigingen. Dit leidde tot een overzicht van het spel waarbij de nadruk niet alleen ligt op de bekende namen maar ook op de maatschappelijk – culturele context waarbinnen het spel werd en wordt gespeeld, en waarbij de hoofdstad lange tijd voor zichzelf een leidende rol opeiste. Hij is beheerder van het archief van de Amsterdamse biljartvereniging H.E.T.-E.Y (1922-) en de vereniging Insulinde (1911-). Onderdeel van dit archief is een unieke verzameling foto’s en biljartaffiches uit de twintiger en dertiger jaren van de afgelopen eeuw welke hier voor het eerst integraal worden getoond.

  • Auteur: Frans van Lingen i.s.m. U2pi
  • Plaats: Amsterdam
  • Jaar: 2014
  • ISBN: 978-90-8759-414-6
  • Omslag: Hardcover A4-formaat
  • Pagina’s: 514
  • Illustraties: 450, waarvan ca. 60 in kleur
  • Met literatuuropgave en register

Biljartboeken

A Duon – Modern biljarten (2014)

Andreas Efler – Big points in driebanden (2014)

Andreas Efler – Carambole Biljart Basis (ebook)

A. van der Mast – Theorie en praktijk van de Biljart, eene Onmisbare Handleiding voor Liefhebbers en Biljarthouders (1849)

A. van Haaren en J. van der Hoek – Biljartspel (1978)

August Woerz – Billardbuch “CARAMBOLE”

A.W.C. Jacobs – Biljart Amstel (1951)

Ben de Graaf – Het groene rijk van Raymond Ceulemans (1982)

Bert van Manen – Het Tijdperk Blomdahl (2015)

Cas Juffermans – Basisboek Biljartsporten  (1988)

Cas Juffermans – Basisboek Bandstoten (1990)

Cas Juffermans – Basisboek biljarten (1993)

Cas Juffermans – Basisboek biljarten (2010) herziene editie

Cas Juffermans – Beter biljarten (2012)  en nog veel meer onder andere veel collums

Cas Juffermans – Basisboek Biljarten Kader 38/2

Cees Sprangers – Encyclopedie van de Ereklasse Lees verder: Biljartboeken