Een merkwaardig misverstand

Woorden en uitdrukkingen kunnen soms meer dan één betekenis hebben. Ook komt het voor dat een woord van lieverlee een heel andere lading krijgt dan oorspronkelijk is bedoeld. Kom je een woord weer tegen als naam voor iets heel anders.

Er wordt van biljardé gesproken als de pomerans nog in contact is met de speelbal op het moment dat deze bal een andere bal of de band raakt.
Er wordt van biljardé gesproken als de pomerans nog in contact is met de speelbal op het moment dat deze bal een andere bal of de band raakt.

In onze biljartwoordenschat kennen we natuurlijk het woord doorduwen. Of in de volksmond ‘doordouwen’. We bedoelen er een biljardé mee. Zo’n stoot waarbij de pomerans nog in contact is met de bal op het moment dat de speelbal een andere bal of een band raakt. Ook kennen we de term ‘duwend stoten’. Het tegenovergestelde van ‘trekkend stoten’. Wie een beetje theoretisch onderlegd is, weet natuurlijk dat de termen ‘duwend’ en ‘trekkend’ stoten niet slaan op het naar voren of naar achteren laten bewegen van de speelbal.Trekkend stoten is een wat kortere en iets fellere afstoottechniek. Duwend stoten is een iets tragere stoottechniek, waarbij de keu iets minder abrupt tot stilstand komt. Lees verder: Een merkwaardig misverstand