D. Bierens de Haan – Het Biljart (1872)

D. Bierens de Haan - Het Biljart (1872)
D. Bierens de Haan – Het Biljart (1872)

Uitgegeven door Sijthoff te Leiden in 1872, 40 pagina’s, afmetingen 15 cm.

Het boekje beschrijft vooral de wiskundige kant van het biljarten, de looplijnen, effecten en dergelijke.

KLIK hier voor het boek in PDF

Geschreven door Dr. David Bierens de Haan, geboren op 3 mei 1822 te Amsterdam, overleden op 12 augustus 1895 te Leiden,  was van 1863 tot 1892 hoogleraar in de wiskunde.

 • Bierens de Haan studeerde in Amsterdam en Leiden.
 • Van 1848 – 1853 was hij leraar wiskunde aan het Gymnasium van Deventer.
 • In 1856 werd hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 • Van 1863 tot zijn emeritaat in 1892 was hij hoogleraar aan de universiteit te Leiden.
 • Bierens de Haan is met name bekend door zijn werk op het gebied der integraalrekening.
 • Zijn bijdrage aan de historische bibliografie van de wiskundige wetenschap is groot.
 • In 1882 was hij de eerste voorzitter van de redactiecommissie die van Christiaan Huygens de complete tiendelige uitgave van diens Oeuvres complètes uit zou geven.
 • Tevens gaf hij van Spinoza diens verhandelingen over de regenboog uit.
 • Ook van Simon Stevin gaf Bierens de Haan enkele geschriften opnieuw uit.

Janus Jacobs

Janus Jacobs circa 1960
Janus Jacobs circa 1960

Adrianus Wilhelmus Cornelis  Jacobs, geboren op 18 februari 1911 te Halsteren (NB), overleden op 3 december 1970 te Amsterdam. Biljarter in de ereklasse, bondsinstructeur van de KNBB.

Biljartinstructeur vanaf 1952 in  biljartzaal “De Kroon” aan het Rembrandtsplein te Amsterdam.

Schrijft een maandelijkse technische rubriek over biljarten in het maandblad “Biljart”.

Schreef 2 boekjes over biljarten voor bierbrouwerij Amstel.

4 x Nederlands kampioen:

 • 45/2 in 1946
 • 38/2 in 1959
 • 47/2 in 1959 en 1962
Janus Jacobs in actie
Janus Jacobs in actie