Doorwerken, maar niet overhaasten

Als je, zoals wij, met twee processen tegelijk bezig bent, ligt het gevaar op de loer dat je je laat regeren door de geplande ‘deadline’. Goed en snel zijn wel broer en zus, maar geen onafscheidelijke tweeling. Een ander gevaar is, dat je wilt proberen om letterlijk alles, wat er maar te bedenken valt, te regelen. Ook dat is niet goed. Want dan blijf je eindeloos doormodderen.

Het proces naar een hernieuwd samengaan van KNBB en KVC ligt aardig op koers. De eerste concrete toekomstgerichte uitwerkingen zijn inmiddels zichtbaar gemaakt. Nu volgt een periode van toetsen, schaven en weer toetsen Zo moet er straks een bond komen te staan, die toekomstbestendig en vuurvast is. Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen is het elkaar leren kennen. En dan niet dat handjevol bestuurders, maar de brede onderlaag. Op dat niveau moeten we elkaar leren kennen. Daar hoort belangstelling voor elkaar bij. Met elkaar van gedachten wisselen. Elkaar daarvan op de hoogte brengen. En weer: niet dat groepje bestuurders, maar de brede laag eronder. Want het wel of niet slagen van een samenvloeiing wordt niet bepaald door bestuurders, maar door de ‘bestuurden’.

Een ander, niet minder belangrijk proces waarvoor het startschot gelost is: het ver-nieuwen van onze organisatie. Proberen om het biljartspel en de biljartsport weer aantrekkelijker te maken. Dat is niet eenvoudig. Voor de jonge mensen die we graag willen boeien, moet de boel wat minder oubollig worden. Voor de ‘wat min-der jong, maar nog wel kwiek’ onder ons, is het oubollige soms juist iets waar we van houden. De grote kunst is om het zo te bedenken dat modern en oubollig kunnen samen-wonen. De eerste stapjes op dit pad waren nog een beetje wankel. De brede oproep om ‘input’ heeft nauwelijks iets opgeleverd. Het gevaar is dan dat de mensen die er de schouders onder wilden gaan zetten, zeg-gen: dan zullen we zelf wel iets bedenken Dat is wat er nu aan het gebeuren lijkt te zijn en dat is niet goed.

Zit_dat_zo-02De voornemens waren alleen maar goed. Maar er was een werkplan dat onvoldoende doorgedacht is. Onvoldoende breed is, ook. Wil je echte vernieuwingen, die niet alleen maar veranderingen zijn, maar vooral verbeteringen, tot stand brengen, dan moet je het zo breed mogelijk aanpakken. Als noodzakelijke input niet gebracht wordt, moet je het gaan halen. Dan moet je manieren vinden om het te halen. Want die input moet er komen, zonder zal er geen succes zijn. Het is een kunst om in zo’n proces niet ongeduldig te worden. Ongeduld is een van de grootste struikelblokken in een proces. We kunnen ons geen mislukking meer veroorloven. Want als we er niet in slagen om jongere mensen te enthousiasmeren, hebben we binnenkort nog alleen bejaardentehuizen als clublokaal.

Ik ben van nature een optimistisch mens. Ik geloof, nee ik ben er van overtuigd, dat het nog steeds kan lukken. We moeten wel aan voorwaarden voldoen. Luisteren. Want de belangrijkste pijler onder succesvolle vernieuwing is het leren kennen van en begrip hebben voor je doelgroep. De mensen die al biljarten en die we niet mogen kwijtraken. De mensen die nog niet biljarten maar die we wel graag aan het biljarten willen krijgen. Leren kennen en begrip krijgen doe je tussen en luisterend naar je doelgroep. Dat is een heel langzaam voortkruipend proces. Dat moeten we z’n tijd geven. Niet te gauw teleurgesteld zijn. De sterkste bomen groeien langzaam.

Ook belangrijk: niet vragen wat móet ik doen, maar wat kán ik doen.

Bron: Biljart Totaal (juni 2014)
Auteur: Piet verhaar
Email: pietvangerte@hotmail.com

J. Dommering en P. de Goede – Het biljartspel (1939)

Heldersche Courant | 27 november 1939
Heldersche Courant | 27 november 1939

In de inleiding maken de schrijvers zich zorgen om het feit dat op duizenden spelers – in Nederland alleen al – slechts een uiterst klein aantal uitblinkers te vinden is en zelfs deze spelen zuiver op ervaring.

Let men op bij overigens goede spelers, dan vallen al spoedig meerdere fouten op, te beginnen reeds in het vasthouden van de keu.

Bij wedstrijden hoort men de domste vragen en opmerkingen en toch komen daar bijna uitsluitend lui, die zelf al jarenlang spelen en er liefhebberij in hebben. In het algemeen staat men vijandig tegenover theorie.

De schrijvers oordeelden dat het de hoogste tijd werd dat Nederland wat meer wist en zijn vele vragen “hoe – waardoor – en waarom” deskundig beantwoord kreeg.

 • Uitgever: Van Loghem Slaterus (Arnhem)
 • Jaar: 1939, 2e druk 1950, 3e druk 1954
 • Pagina’s: 77 met 16 figuren en uitklaptekening van biljartlaken met vakken
 • Omslag: Gebonden hardcover

j-dommering-en-p-de-goede-het-biljartspel-1949a

L.D. van der Vijver – Leerboek van het biljartspel (1925)

Louis van den Vijver - Leerboek van het Biljartspel (1925)
Louis van den Vijver – Leerboek van het Biljartspel (1925)

Louis van der Vijver was een biljartleraar uit Rotterdam. Zijn Leerboek van het biljartspel, met uitvoerige platen, was de voorloper van het boek met dezelfde naam, dat echter in 1949 uitgegeven zou worden onder een bewerking van de bekende biljarter Piet van de Pol.

Het boek bestaat uit 2 delen. In het eerste deel worden de grondbeginselen van het biljarten uitvoerig behandeld. In het tweede deel worden aan de hand van 146 spelsituaties het verzamelen der ballen uitgebreid behandeld. Op de linkerpagina staat de beschrijving van het speelpatroon en rechts wordt deze in een afbeelding getoond. Hoe bal 2 te raken en welk effect te gebruiken wordt zowel visueel als tekstueel aangegeven.

 • Auteur: L.D. van der Vijver
 • Uitgeverij: Leeuwarden Papierwarenfabriek
 • Jaar van uitgave: 1925
 • Druk: 1ste druk
 • Aantal pagina’s: 412
 • Omslag: Papieren softcover
 • Afmetingen: 21 cm x 14 cm
Leerboek van het Biljartspel - L.D. van der Vijver (1925)
Leerboek van het Biljartspel – L.D. van der Vijver (1925) (voorblad)
Leerboek van het Biljartspel - L.D. van der Vijver (1925)
Leerboek van het Biljartspel – L.D. van der Vijver (1925) (index)

LD van der Vijver en PJ van de Pol – Leerboek van het biljartspel (1949)

Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol

Originele hardcover linnen uitgifteband, vergulde titel op het voorplat en de rug, geheel opnieuw bewerkt.

Aangevuld en van een voorwoord voorzien door P.J. van de Pol, met statistieken van A.W.H. van Haaren,  geïllustreerd met een massa aan zwart/wit afbeeldingen en tekeningen tussen en vooral buiten de tekst, 26 zwart/wit foto’s met hoe het niet moet en hoe het wel moet.

 • Uitgeverij: Mulder & Co
 • Jaar:  Eerste druk 1949
 • Pagina’s: 395, met talloze voorbeelden in zwart/wit
 • Omslag: Hardcover
 • Auteur: L.D. van der Vijver & P.J. van der Pol
 • Afmetingen: 14 x 19 cm, 2,5 cm dik
 • Druk: In-Octavo
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol
Leerboek van het biljartspel, L.D.Van Der Vijver, P.J.Van De Pol

A. van Haaren en J. van der Hoek – Biljartspel (1978)

De 4e druk uit 1965
De 4e druk uit 1965

Biljarten: een kwestie van inzicht, concentratievermogen en oefening. De eerste beginselen  leert u meestal van een vader of vriend in het café op de hoek. Blijft het daarbij, dan zal u veel van de prikkelende charme van het echte biljartspel ontgaan. Neemt u echter geen genoegen met de bekende gemiddelde tweetjes en drietjes op het groenen laken, dan brengt deze met zorg samengestelde gids u deskundig op stoot.

Een pianoleerling begint niet onmiddellijk aan een polonaise van Chopin. Zo is het ook met degene die zich in het biljartspel wil gaan bekwamen. Slechts door intensieve oefening kan men zich geleidelijk de techniek van dit mooie maar moeilijke spel eigen maken, waarbij men al doende begrip krijgt voor de eindeloos te variëren schoonheid van de stootbeelden. Voor een serieuze sportbeoefening is het van eminent belang dat van het prille begin af correct wordt gespeeld. Foutieve aanwensels bij de keuvoering, houding, effectberekening of afstoot kunnen slechts met grote moeite worden geredresseerd.

Dit boekje wil daarom de leek en de beginner wijzen op de theoretische beginselen van het spel en hem op de juiste wijze aan het biljart op weg helpen en begeleiden. Niet minder, maar ook niet méér dan dat. Zo ergens, dan geldt bij het biljartspel de regel dat oefening kunst baart. Goed oefenen mogelijk te maken is het doel van deze gids. Bij de grote ontwikkeling die de biljartsport gedurende de laatste vijftig jaar te zien heeft gegeven, maakt een werkje als dit geen enkele aanspraak op volledigheid. Uit de grote hoeveelheid stof is dan ook welbewust een voor de leek en de beginner nuttige keuze gemaakt.

Na het overlijden van beide auteurs prijzen wij ons gelukkig de heer Cees van Oosterhout bereid te hebben gevonden deze uitgave vanaf de zevende druk waar nodig te herzien. Ook verrijkte hij het boekje met een drietal gezelschapsspelen.

a-van-haaren-en-j-van-der-hoek-biljartspel-4e-druk_1965b

 • Schrijver: A. van Haaren – J. van der Hoek
 • Uitgeverij: Wenk
 • Bladzijden: 67
 • Foto’s en tekeningen: 42
 • ISBN: 9021505061
 • ISBN13: 9789021505060
 • Taal: Nederlands
 • Jaar: 1975
 • Uitvoering: Paperback
A-van-Haaren-en-J-van-der-Hoek-Biljartspel-1978-02
A. van Haaren en J. van der Hoek – Biljartspel (1978) voorkant
A. van Haaren en J. van der Hoek - Biljartspel (1978)
A. van Haaren en J. van der Hoek – Biljartspel (1978) achterkant

Simon Vermeent – Zo speelt u biljart (1984)

Simon-Vermeent-Zo-speelt-u-biljart-1984
Simon-Vermeent-Zo-speelt-u-biljart-1984

Zó speelt u biljart is een handleiding voor beginners en gevorderden in het biljartspel. Het geeft aan de hand van vele situatietekeningen de’elementaire grondbeginselen van het biljartspel en de diverse mogelijkheden in techniek en theorie duidelijk weer. Ook wordt ruime aandacht besteed aan oefenstof. Onderwerpen die onder meer worden behandeld zijn: techniek; effect, raakpunt, mikpunt; verschillende stootvormen; spelsoorten; spelen voor meer dan vier personen.

De inleiding is geschreven door Rini van Bracht.

Deze pocket is meer dan een kennismaking met het biljarten. Het is vooral een leerboek, waarin naast de theorie de nadruk hoofdzakelijk op technische vaardigheid ligt. Bij de start is er aandacht voor richtlijnen, spelregels en materiaal. Hierna wordt de techniek van het stoten (effect, raakpunt, mikpunt) in combinatie met de diverse stootvormen (door-, trek-, snij-, klots-, amorti-, bandstoot, piqué en massé) in detail beschreven. Er zijn veel waardevolle tips en zinvolle oefeningen. Duidelijk is dat voor goed spelen veel maatgevoel nodig is. Afgesloten wordt met de behandeling van de diverse spelsoorten. Veel tekeningen zorgen voor aanvullende informatie.

 • Schrijver: Simon vermeent
 • Uitgeverij: Elsevier, Amsterdam/Brussel
 • Jaar van uitgave: 1984
 • Formaat:18 x 11,5 cm
 • Aantal pagina’s: 112
 • ISBN: 90 10 01975 6
Simon Vermeent - Zo speelt u biljart (1984) (achterkant)
Simon Vermeent – Zo speelt u biljart (1984) (achterkant)

René Gabriëls en ir. C. van Haaren – Het biljartspel in praktijk en theorie (1956-1957)

René Gabriëls en ir. C. van Haaren - Het biljartspel in praktijk en theorie (1956-1957)
René Gabriëls en ir. C. van Haaren – Het biljartspel in praktijk en theorie (1956-1957)

Deze uitgave is een aangepaste en uitgebreide versie van de eerdere boeken van René Gabriëls, deze keer met ondersteuning van ir. C. van Haaren. De serie bestaat uit een viertal boeken.

Deel 1: Het groot spel 207 blz
Deel 2: De serie Americaine en het kaderspel 222 blz *
Deel 3: Theoretische beschouwingen 214 blz
Deel IV: Atlas Figuren in Tekst 26 foto’s, 492 stoot-voorbeelden 60 platen *

 • Auteurs: René Gabriëls & C van Haaren ir.
 • Jaar van uitgifte: 1956
 • Uitgever: Uitgeverij Vink Antwerpen – Tilburg
 • Omslag: Hardcover
 • Uitvoering: Gebonden

Valere Verstraete – ABC van het biljartspel (1964)

Valere Verstraete - ABC van het biljartspel (1964)
Valere Verstraete – ABC van het biljartspel (1964)

Alle biljarters, ook de wereldkampioenen, zijn gelijk begonnen, namelik aan 0 gemiddelde.

Sommigen halen na 20 jaar soms 2 of 3 gemiddeld. Anderen klimmen binnen enkele jaren flink in de hoogte.

Aan wat is dat te wijten?
Het ene aan het feit dat te veel spelers reeds in den beginne deze sport verkeerd aanleerden, en wat erger is in hun verkeerde gewoonten zijn blijven steken.
Het andere aan het feit dat 90% der liefhebbers inderdaad talent bezitten en zich kunnen vervolmaken, mits een optimale combinatie van praktijk met theoretische kennis.

De bedoeling van dit handboekje is deze onmiskenbare theoretische kennis in het bereik te brengen van ieder doorsneespeler. En dat doel is ongetwijfeld bereikt als u onderstaand berichtje leest dat Raymond Ceulemans ons schreef na inzage van het manuscript:

“Dit ‘ABC van het biljartspel’ kan ik, als leerboek aan alle biljartliefhebbers ten zeerste aanbevelen. De theorie is klaar en eenvoudig. De stootbeelden zijn goed gekozen. Ik wens de auteur geluk en het boek veel succes, tot bevordering van de biljartsport.”

ISBN-nr. 90-310 0337 9
Paperback
2e druk 1964
Reinaert Uitgevers Zele België

Biljartboeken

A Duon – Modern biljarten (2014)

Andreas Efler – Big points in driebanden (2014)

Andreas Efler – Carambole Biljart Basis (ebook)

A. van der Mast – Theorie en praktijk van de Biljart, eene Onmisbare Handleiding voor Liefhebbers en Biljarthouders (1849)

A. van Haaren en J. van der Hoek – Biljartspel (1978)

August Woerz – Billardbuch “CARAMBOLE”

A.W.C. Jacobs – Biljart Amstel (1951)

Ben de Graaf – Het groene rijk van Raymond Ceulemans (1982)

Bert van Manen – Het Tijdperk Blomdahl (2015)

Cas Juffermans – Basisboek Biljartsporten  (1988)

Cas Juffermans – Basisboek Bandstoten (1990)

Cas Juffermans – Basisboek biljarten (1993)

Cas Juffermans – Basisboek biljarten (2010) herziene editie

Cas Juffermans – Beter biljarten (2012)  en nog veel meer onder andere veel collums

Cas Juffermans – Basisboek Biljarten Kader 38/2

Cees Sprangers – Encyclopedie van de Ereklasse Lees verder: Biljartboeken