A Duon – Modern biljarten (2014)

A Duon - Modern biljarten (2014)
A Duon – Modern biljarten (2014)

In dit boek wordt het diamondsysteem door de auteur op een duidelijke en voor iedereen begrijpelijke manier uitgelegd aan de hand van vele voorbeelden en tekeningen.

Het is speciaal geschreven voor de kleine wedstrijdtafel 2,30×1,15 en het systeem is ook zeer goed bruikbaar op de kleinere tafel 2,10×1,05.
De meeste systemen zijn te gecompliceerd en werken met te veel compensaties die de uitvoer ervan bemoeilijken, vooral in partijen met de nodige wedstrijdspanning. Na bestudering van dit boek, welke ook nog verschillende tips voor het driebanden, de zeer belangrijke afstoot en vele plaatsingsstoten behandeld, moet het mogelijk zijn het gemiddelde met enkele tiende’s op te voeren, welke uiteraard ook de nodige oefening vereist. Het kan door de lezer gebruikt worden als naslagwerk voor een van de mooiste, maar moeilijkste takken van de biljartsport; het driebanden.

In dit boek vindt u o.a. informatie over: Lees verder: A Duon – Modern biljarten (2014)